Martin Vavřík - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 23.02.2017 - Hraběšice (hlasy hejna) 23. 2. 2017
Husa velká (Anser anser) 18.02.2017 - Labe 18. 2. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.12.2017 - Mohelnice 16. 12. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 14.01.2017 - Olomouc 14. 1. 2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 13.06.2017 - Chropyně 12. 7. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 13.05.2017 - Šumvald 29. 10. 2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 18.04.2017 - Šumvald 18. 4. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 21.01.2017 - Vikýřovice 21. 1. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.02.2017 - Mohelnice 3. 3. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2016 - Petrov n. D. 2. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.03.2017 - Šumvald 19. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 14.01.2017 - Mohelnice 14. 1. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.05.2017 - Šumvald 21. 5. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Polák malý (Aythya nyroca) 08.04.2017 - Šumvald 8. 4. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Polák kaholka (Aythya marila) 16.12.2017 - Moravičany 16. 12. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 08.01.2017 - Litovel 8. 1. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.05.2017 - Rýmařov 21. 5. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 17.02.2017 - Polabí kdesi z vlaku 18. 2. 2017
Potáplice malá (Gavia stellata) 11.11.2017 - Dolní Libina 12. 11. 2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 23.04.2017 - Šumvald 23. 4. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.04.2017 - ryb. Hvězda 2. 4. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 13.04.2017 - Šumvald 13. 4. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.03.2017 - Šumvald 22. 3. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.03.2017 - Dlouhá Loučka 31. 3. 2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 12.07.2017 - Šumvald 12. 7. 2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 12.07.2017 - Šumvald 12. 7. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2016 - VIkýřovice 2. 1. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 08.04.2017 - Šumvald 8. 4. 2017
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 08.09.2017 - Dolní Libina 9. 9. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 03.01.2017 - Vikýřovice 3. 1. 2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 05.02.2017 - Kam. kopec 5. 2. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.03.2017 - Klepáčov 26. 3. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 28.10.2017 - Červenohorské sedlo 28. 10. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 29.04.2017 - Dolní Libina 29. 4. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 26.08.2017 - Trpík 26. 8. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 26.08.2017 - Damníkov 26. 8. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 19.02.2017 - Mohelnice 19. 2. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 19.11.2017 - Medlov 24. 11. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 03.01.2017 - Kam. kopec 3. 1. 2017
Chřástal polní (Crex crex) ?? Sobotínsko 11. 8. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 23.02.2017 - Dolní Libina 23. 2. 2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 09.03.2017 - Troubelice-Lazce 9. 3. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 08.03.2017 - Kamenitý kopec 8. 3. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.04.2017 - Šumvald 18. 4. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.03.2017 - Šumvald 19. 3. 2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.03.2017 - Šumvald 19. 3. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 02.04.2017 - Šumvald 2. 4. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 13.04.2017 - Šumvald 13. 4. 2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 02.04.2017 - Šumvald 2. 4. 2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 02.04.2017 - Šumvald 2. 4. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.03.2017 - Šumvald 22. 3. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 13.04.2017 - Šumvald 13. 4. 2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 02.04.2017 - Šumvald 2. 4. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 09.03.2017 - Šumvald 10. 3. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 23.04.2017 - Šumvald 23. 4. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 18.04.2017 - Šumvald 18. 4. 2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01.2016 - Rapotín 2. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) 19.02.2017 - Troubelice-Lazce 19. 2. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 01.05.2017 - Maršíkov 1. 5. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 01.05.2017 - Maršíkov 1. 5. 2017
Výr velký (Bubo bubo) 23.02.2017 - Krásné 23. 2. 2017
Puštík obecný (Strix aluco) 08.02.2017 - Kam. kopec 8. 2. 2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 01.01.2017 nad Skřítkem 1. 1. 2017
Sýc rousný (Aegolius funereus) 03.03.2017 - Žárovec 3. 3. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 09.03.2017 - Obědné 9. 3. 2017
Kalous pustovka (Asio flammeus) 12.09.2017 - Červenohorské sedlo 13. 9. 2017
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 11.08.2017 - Červenohorské sedlo 11. 8. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 02.05.2017 - Petrov nad Desnou 2. 5. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 08.04.2017 - Šumvald 8. 4. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 11.04.2017 - Sobotín 13. 4. 2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 06.01.2017 - Sobotín 6. 1. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 29.01.2017 - Sobotín 29. 1. 2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 21.01.2017 - Rapotín 21. 1. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.01.2017 - Kam. kopec 5. 1. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 28.10.2017 - Červenohorské sedlo 28. 10. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 07.01.2017 - Bludov 7. 1. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ??.05.2017 21. 5. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 03.05.2017 - Sobotín 4. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 01.01.2017 nad Skřítkem 1. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 21.01.2017 - Maršíkov 21. 1. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 08.01.2017 - Medlov 8. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 08.01.2017 - Medlov 8. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 18.02.2017 - Praha 18. 2. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 07.01.2017 - Bludov 7. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 03.01.2017 - Kam. kopec 3. 1. 2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 29.03.2017 - Sobotín 29. 3. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 01.01.2017 nad Skřítkem 1. 1. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 01.01.2017 nad Skřítkem 1. 1. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 02.04.2017 - Chomoutov 2. 4. 2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 23.02.2017 - Šumvald 23. 2. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.02.2017 - Petrov nad Desnou 23. 2. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 13.07.2017 - Víceměřice 15. 7. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.04.2017 - Šumvald 13. 4. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 05.01.2017 - Kam. kopec 5. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 08.04.2017 - Šumvald 8. 4. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.03.2017 - Šumvald 19. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 20.05.2017 - Ovčárna 21. 5. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 04.05.2017 - Šumvald 5. 5. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 20.05.2017 - Haukovice 21. 5. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.05.2017 - Malá Morávka 21. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 05.05.2017 - Sobotín 5. 5. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 20.05.2017 - niva Moravice 21. 5. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18?.05.2017 - Sobotín 21. 5. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 14.07.2017 - Chropyně 15. 7. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 02.04.2017 - Dolní Libina 2. 4. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 04.05.2017 - Šumvald 5. 5. 2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20.05.2017 - Plinkout 21. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 13.04.2017 - Dolní Libina 13. 4. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 03.03.2017 - Kamenitý kopec 3. 3. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 06.01.2017 - Sobotín 6. 1. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.02.2017 - Šumvald 19. 2. 2017
Kos horský (Turdus torquatus) 20.05.2017 - Praděd 21. 5. 2017
Kos černý (Turdus merula) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 19.03.2017 - Mohelnice 19. 3. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 19.02.2017 - Šumvald 19. 2. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 08.01.2017 - Mohelnice 8. 1. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 03.05.2017 - Sobotín 4. 5. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 2.9.2017 - Červenohorské sedlo 3. 9. 2017
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 20.08.2017 - Červenohorské sedlo 20. 8. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 01.05.2017 - Sobotín 1. 5. 2017
Lejsek malý (Ficedula parva) 20.05.2017 - Ovčárna (!!) 21. 5. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.03.2017 - Šumvald 19. 3. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 09.04.2017 - Česká Třebová 13. 4. 2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 30.03.2017 - Dlouhá Loučka 31. 3. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 23.04.2017 - Šumvald 23. 4. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.01.2016 - Petrov nad Desnou 2. 1. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 07.01.2017 - Dolní Studénky 7. 1. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 02.04.2017 - Šumvald 2. 4. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27.02.2017 - Šumvald 3. 3. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.02.2017 - Šumvald 23. 2. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.03.2017 - Vikýřovice 14. 3. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 29.04.2017 - Šumvald 29. 4. 2017
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 28.09.2017 - Červenohorské sedlo 29. 10. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 30.03.2017 - Šumvald 31. 3. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 03.01.2017 - Velké Losiny 3. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) leden 2017 - více míst 29. 1. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 04.11.2017 - Ramzová 4. 11. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 07.01.2017 - Sudkov 7. 1. 2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 11.11.2017 - Mohelnice 12. 11. 2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 29.01.2017 - Svobodínské paseky 29. 1. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.03.2017 - Petrov n. D. 28. 3. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 19.02.2017 - Troubelice-Lazce 19. 2. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01.2017 Sobotín 1. 1. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 08.01.2017 - Medlov 8. 1. 2017