Vladimír Toman - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 4. 1. 2017
Husa velká (Anser anser) 11. 1. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 11. 1. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 4. 1. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 15. 5. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Kyjická vodní nádrž (Újezd) , Vrskmaň 28. 3. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 4. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Růžodol, Most 4. 4. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) Baraba, Cítov (ME) 28. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 29.1.2017, Nádrže Spolany Neratovice 8. 2. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Mostecké jezero 28. 3. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 29.1.2017, Nádrže Spolany Neratovice 8. 2. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16. 1. 2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 14.1.2017, jezero Most (MO) 16. 1. 2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 14.1.2017, jezero Most (MO) 16. 1. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 16. 1. 2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 16. 1. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 4. 1. 2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 11.11.2017, Lenešický rybník 21. 12. 2017
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Rolava 28. 3. 2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 11. 1. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 3.6.2017, Moldava (TP) 5. 6. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 4. 1. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Havraň 28. 3. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11. 1. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Betynka, Most 28. 3. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) Hostín u Vojkovic (ME) 15. 5. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Zaječice, Vrskmaň 28. 3. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 11. 1. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 4. 1. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4. 1. 2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Tušimice (CV) 10. 8. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16. 1. 2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Všestudy (CV) 25. 1. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 1.4.2017, Havraň, MO 4. 4. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) Mostecké jezero, Most 28. 3. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 29. 5. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 28. 3. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) Havraň (MO) 10. 8. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 20.1.2017, Nechranice, Ohře 25. 1. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 24.1.2017, Velemín 25. 1. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 4. 1. 2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Havraň 28. 3. 2017
Chřástal polní (Crex crex) 3.6.2017, Moldava (TP) 5. 6. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Hostín u Vojkovic (ME) 4. 4. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 16. 1. 2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) Tušimice 28. 3. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Tušimice 28. 3. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) Dřínov (ME) 15. 5. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Rolava 28. 3. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Nemilkovský rybník, Líšnice, MO 4. 4. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10. 8. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15. 5. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1.2017, VN Nechranice 4. 1. 2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Stroupeč (LN) 15. 5. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 2.1.2017, VN Nechranice 4. 1. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 13.12.2017, Kyjická přehrada 21. 12. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1.2017, VN Nechranice 4. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1.2017, Mostecké jezero 25. 1. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 13.12.2017, Kyjická přehrada 21. 12. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) Most 4. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) Lažany, CV 28. 3. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Most 28. 3. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Hradiště (LN) 15. 5. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 11. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Polerady (MO) 15. 5. 2017
Sýček obecný (Athene noctua) Lounsko 10. 8. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 16. 1. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 8.5.2017, Most 15. 5. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) VN Nechranice 4. 1. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) Hostín u Vojkovic 10. 8. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) Tušimice (CV) 10. 8. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 2.4.2017,Bývalé Koppisty, Most 4. 4. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 11. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.11.2017, Prameny (CH) 21. 12. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 27.1.2017, VN Nechranice 8. 2. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 6.1.2016, Počerady, Výškov 11. 1. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4. 1. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Sedlo (TA) 10. 8. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 10.1.2017, Tušimice, ČEZ 11. 1. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Hradiště 29. 5. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 8.1.2017, Vysoké Březno 11. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 13.5.2017, Hradiště (LN) 15. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 11. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 11. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.2.2017, Klíny 8. 2. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 16. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 25. 1. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) Rolava 28. 3. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 4. 1. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Rolava 28. 3. 2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Rolava 28. 3. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) Lišnice 28. 3. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 11. 1. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 4. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 1.4.2017, Bývalé Kopisty, MO 4. 4. 2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 30.12.2017, Mostecké jezero 11. 1. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) Tušimice 21. 12. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.1.2017, Lišnice (MO) 17. 1. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 7.5.2017, Hostín u Vojkovic (ME) 15. 5. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 15. 5. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15. 5. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1.2017, Most, Lajsník 11. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Most 15. 5. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Tušimice 28. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4.2017, Mnichov (CH) 15. 5. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 7.5.2017, Dřínov (ME) 15. 5. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 29. 5. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 13.4.2017, Hradiště (LN) 15. 5. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 29. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 29. 5. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 10. 8. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5.2017, Libočany (LN) 15. 5. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.4.2017, Staré Kopisty (MO) 15. 5. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.3.2017, Tušimice, CV 4. 4. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 13.5.2017, Hradiště (LN) 15. 5. 2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Přívlaky 29. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 1.5.2017, Libočany (LN) 15. 5. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.2017, Tušimice (CV) 15. 5. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Vernéřov, CV 28. 3. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2017, VN Nechranice 11. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2017, VN Nechranice 4. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Baraba, Cítov 28. 3. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Rolava 21. 12. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 28. 3. 2017
Kos černý (Turdus merula) 4. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4. 1. 2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Chomutov 21. 12. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Most 28. 3. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Most 28. 3. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Krásný dvůr 29. 5. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11. 1. 2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) Havraň 28. 3. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Bývalé Kopisty (MO) 15. 5. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 1.5.2017, Libočany (LN) 15. 5. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1.5.2017, Libočany (LN) 15. 5. 2017
Lejsek malý (Ficedula parva) Krupka (TP) 10. 8. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Tušimice 28. 3. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1.5.2017, Záhoří, Libočany (LN) 15. 5. 2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 2.5.2017, Vysočany (CV) 15. 5. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Tušimice 28. 3. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 4.5.2017, Škrle (CV) 15. 5. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 30.4.2017, Mnichov (CH) 15. 5. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 4. 1. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Havraň 28. 3. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 4.5.2017, Hrušovany (CV) 15. 5. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) Přebuz 28. 3. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) Rolava 28. 3. 2017
Linduška úhorní (Anthus campestris) Prunéřov (CV) 10. 8. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 16. 1. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 2.5.2017, Tušimice (CV) 15. 5. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1.2017, jezero Most 16. 1. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11. 1. 2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 25. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 29.1.2017, Hostín u Vojkovic 8. 2. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 25. 1. 2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Tušimice (CV) 10. 8. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11. 1. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) Malé Březno 28. 3. 2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 29.7.2017, Moldava (TP) 21. 12. 2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Moldava 21. 12. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Rolava 28. 3. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 25. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Stekník, LN 28. 3. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) Rolava 28. 3. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 16. 1. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 25. 1. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Havraň 28. 3. 2017