Tomáš Baldrián - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Husa velká (Anser anser) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 8.1. Mutěnice 9. 1. 2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 13.2. VDNM II, Pasohlávky 13. 2. 2017
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 13.2. VDNM II, Pasohlávky 13. 2. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 5.3. Dubňany 6. 3. 2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 23.2. Mutěnice 23. 2. 2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 6.8. Dubňany 7. 8. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 7.1. Břeclav 9. 1. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.3. Dubňany 6. 3. 2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 3.3. Mutěnice 6. 3. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Polák malý (Aythya nyroca) 31.10. Mutěnice 1. 11. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Polák kaholka (Aythya marila) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 28.1. Ostrožská 29. 1. 2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 28.10. Jeseníky 29. 10. 2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 13.4. Slavonice 18. 4. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 5.5. Bzenec 9. 5. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. pole Hodonín 2. 1. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 7.1. Břeclav 9. 1. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 10.12. VDNM III 11. 12. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 31.3. Mutěnice 3. 4. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8.4. Strážnice 10. 4. 2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 27.4. Mutěnice 2. 5. 2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.6. Mutěnice 22. 6. 2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 6.4. Mutěnice 7. 4. 2017
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 4.9. Písečák 5. 9. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Volavka červená (Ardea purpurea) 6.8. Hodonín 7. 8. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 1.6. Hodonín 1. 6. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4. Mutěnice 7. 4. 2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 22.5. Lučina 24. 5. 2017
Orel královský (Aquila heliaca) 5.5. Bzenec 9. 5. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.2. Dubňany 13. 2. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.3. Mutěnice 3. 4. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 26.1. Moravská NV 27. 1. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 30.6. Terezin 18. 7. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 21.1. Sedlec 23. 1. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 17.4. Mutěnice 18. 4. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 19.2. Tvarožná Lhota 20. 2. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Ratíškovice 2. 1. 2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Chřástal malý (Porzana parva) 10.9. Hodonín 11. 9. 2017
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 21.4. Mutěnice 25. 4. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.1. Břeclav 9. 1. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. Břeclav 9. 1. 2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.2. Pasohlávky 6. 2. 2017
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 18.9. Dubňany 18. 9. 2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 6.4. Mutěnice 7. 4. 2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 23.2. Mutěnice 23. 2. 2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.2. Milotice 1. 3. 2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 5.5. Hodonín 9. 5. 2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 8.3. Mutěnice 9. 3. 2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 13.4. Slavonice 18. 4. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 8.1. Mutěnice 9. 1. 2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 4.4. Hodonín 5. 4. 2017
Koliha velká (Numenius arquata) 30.7. Hodonín 1. 8. 2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 21.4. Mutěnice 25. 4. 2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 13.1. Dubňany 16. 1. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10.4. Hodonín 11. 4. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4. Písečák 25. 4. 2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 20.8. Hodonín 21. 8. 2017
Jespák rezavý (Calidris canutus) 30.8. Strachotín 1. 9. 2017
Jespák písečný (Calidris alba) 24.9. Hodonín 25. 9. 2017
Jespák malý (Calidris minuta) 13.5. Hodonín 15. 5. 2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 13.5. Hodonín 15. 5. 2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 27.7. Hodonín 28. 7. 2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 26.5. Písečák 29. 5. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 7.1. Břeclav 9. 1. 2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 17.4. Písečák 18. 4. 2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 8.3. Mutěnice 9. 3. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 15.1. VDNM III, D. Věstonice 16. 1. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 5.2. Pasohlávky 6. 2. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 5.2. Pasohlávky 6. 2. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 28.10 Tovačov 29. 10. 2017
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 31.3. Hodonín 3. 4. 2017
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 13.5. Hodonín 15. 5. 2017
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 16.8. Hodonín 21. 8. 2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.4. Hodonín 2. 5. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 2. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) 11.2. Bzenec 13. 2. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 25.2. Čejč 27. 2. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 5.5. Bzenec 9. 5. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodonín 2. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4. Hodonín 25. 4. 2017
Výr velký (Bubo bubo) 1.3. JM 2. 3. 2017
Puštík obecný (Strix aluco) 1.3. JM 2. 3. 2017
Sýc rousný (Aegolius funereus) 13.4. Slavonice 18. 4. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 13.1. Dubňany 16. 1. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 22.4. Strážnice 25. 4. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 15.5. Hodonín 17. 5. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.4. Hodonín 11. 4. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14.4. Slavonice 18. 4. 2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 8.1. Mutěnice 9. 1. 2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 8.1. Hodonín 9. 1. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.10. Chvalčov 17. 10. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 15.1. Pasohlávky 16. 1. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 9.2. Bzenec přívoz 10. 2. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.4. Mutěnice 25. 4. 2017
Raroh velký (Falco cherrug) 16.9. Zouvalka 18. 9. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 29.4. Mutěnice 2. 5. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.5. Hodonín 17. 5. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.1. Mutěnice 16. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1.5. Mutěnice 2. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 2.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 15.1. Horní Věstonice 16. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1. Hodonín 3. 1. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Ratíškovice 2. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 22.1. Bzenec 23. 1. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.10. Jeseníky 29. 10. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Kameňk 2. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 2.4. Mutěnice 3. 4. 2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 15.1. VDNM II, Pasohlávky 16. 1. 2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 9.4. Bzenec 10. 4. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18.2. Podivín 20. 2. 2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 28.1. Nedakonice 29. 1. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 4.4. Hodonín 5. 4. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4.4. Hodonín 5. 4. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.4. Písečák 18. 4. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14.1. Hodonín 16. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4. Lučina 10. 4. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.4. Hodonín 2. 5. 2017
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 2.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.4. Hodonín 2. 5. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 12.4. Mutěnice 18. 4. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 12.4. Mutěnice 18. 4. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 6.5. Mutěnice 9. 5. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 6.5. Mutěnice 9. 5. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 5.5. Bzenec 9. 5. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 6.4. Mutěnice 7. 4. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 2.4. Mutěnice 3. 4. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11.8. Mutěnice 14. 8. 2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20.5. Petrov 22. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. Hodonín 25. 4. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 17.4. Hodonín 18. 4. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.4. Slavonice 18. 4. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 21.1. Mikulov 23. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 16.4. Slavonice 18. 4. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 22.1. Bzenec 23. 1. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 12.2. Mutěnice 13. 2. 2017
Kos horský (Turdus torquatus) 3.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 2. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.2. Dubňany 13. 2. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 22.5. Lučina 24. 5. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1. Mutěnice 9. 1. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 23.4. Mutěnice 25. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 21.4. Josefov 25. 4. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 21.4. Dubňany 25. 4. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.1. Mikulov 23. 1. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 27.5. Bzenec 29. 5. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 8.3. Mutěnice 9. 3. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 21.4. Josefov 25. 4. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 3.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Skoronice 2. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 8.1. Mutěnice 9. 1. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 14.4. Slavonice 18. 4. 2017
Konipas citronový (Motacilla citreola) 23.4. Mutěnice 25. 4. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.3. Písečák 18. 3. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.2. Násedlovice 27. 2. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 13.4. Slavonice 18. 4. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8.4. Lučina 10. 4. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 5.1. Rohatec 6. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 3.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 15.1. Strachotín 16. 1. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 15.1. Strachotín 6. 2. 2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 27.11. Hodonín 28. 11. 2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 3.6. Jeseníky 5. 6. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 22.1. Bzenec 23. 1. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1.4. Hodonín 3. 4. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 20.1. Mutěnice 23. 1. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 19.2. Kuželov 20. 2. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Kameňák 2. 1. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1. Mutěnice 3. 1. 2017