Jarmila Kačírková - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Husa velká (Anser anser) 14.1. - Přerov u hvězdárny 24. 1. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Berneška velká (Branta canadensis) 26.3. - jižní Morava 26. 3. 2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 8.4. - pole u Věrovan 8. 4. 2017
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. - Bečva u tenisu v Přerově 2. 1. 2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 1.5. - Chropyně 1. 5. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.4. - České Budějovice 16. 4. 2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 19.2. - VDNM 19. 2. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 19.2. - VDNM 19. 2. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26. 2. 2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 8.2. - Strhanec v Přerově 8. 2. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 14.3. - Záhlinice 14. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 26. 2. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.2. - VDNM 19. 2. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Polák malý (Aythya nyroca) 4.7. - Záhlinice 31. 7. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 7.1. - Dombas 7. 1. 2017
Polák kaholka (Aythya marila) 28.1- VDNM 29. 1. 2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1. - Dombas 7. 1. 2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 4.2. - Drnholec 4. 2. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 9.4. - Jaroslavský rybník 9. 4. 2017
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 15.4. - Šumava 16. 4. 2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 11.2. - Nedakonice 11. 2. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 23.5. - Nesyt 25. 5. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1. - Troubky 7. 1. 2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.1. - Troubecká štěrkovna 7. 1. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 8.10. - Tovačov 9. 10. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 19.3. - Nesyt 19. 3. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 14.3. - 2 ex Záhlinice 14. 3. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3. - Slovensko 25. 3. 2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 16.4. - České Budějovice 16. 4. 2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) 4.2. - VDNM, 5.2. Záhlinice 12. 2. 2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 14.5. - Hradecký rybník 14. 5. 2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 9.4. - Jaroslavský rybník 9. 4. 2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 25.5. - Lednice 25. 5. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.- Lipová 2. 1. 2017
Volavka červená (Ardea purpurea) 27.5. - Lednice 28. 5. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 25.5. - Lednice 25. 5. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23.4. - Hradecký rybník 23. 4. 2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.5. - Troubky 14. 5. 2017
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 27.8. - Bohaté Málkovice 31. 8. 2017
Orel královský (Aquila heliaca) 30.4. - Nesyt 1. 5. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 7.2. - Obora, 11.3. - Zářičí 11. 3. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.3. - Záhlinice 14. 3. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.2. - VDNM 4. 2. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 30.4. - okolí Kroměříže 1. 5. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 19.3. - Lednické rybníky 19. 3. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 19.3. - Lednické rybníky 19. 3. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 12.11. - Císařov 12. 11. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - Lipová 26. 2. 2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.2. - Záhlinice 5. 2. 2017
Chřástal polní (Crex crex) 22.5. - Lány 23. 5. 2017
Chřástal malý (Porzana parva) 19.8. - Chropyně, 25.3. - Slovensko, 25.5. - VDNM 21. 8. 2017
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 26.3. - Lednice 26. 3. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. - Dombas 7. 1. 2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.3. - Záhlinice, 12 ex 5. 3. 2017
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 29.7. - Kčmaň 31. 7. 2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 16.4. - Dívčice 16. 4. 2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 1.5. - Krčmaň 1. 5. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2. - Záhlinice 26. 2. 2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 11.3. - Záříčí 11. 3. 2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 26.8. - Hodonín 26. 8. 2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.3.- Slovensko, 24.9. - VDNM 24. 9. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3. - Záhlinice 21. 3. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.3. - Záhlinice 21. 3. 2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.8. - Záhlinice 19. 8. 2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 25.11. - Hradecký rybník 26. 11. 2017
Koliha velká (Numenius arquata) 18.8. - Záhlinice 19. 8. 2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 29.4. - Hodonínské rybníky 30. 4. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.3. - Nesyt 19. 3. 2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.4. - Novoveský rybník 16. 4. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26.2. - Záhlinice 26. 2. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.4. - Novoveský rybník 16. 4. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23.4. - Hradecký rybník 23. 4. 2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 20.8. - Nesyt 20. 8. 2017
Jespák písečný (Calidris alba) 24.9. - VDNM 24. 9. 2017
Jespák malý (Calidris minuta) 20.8. - Nesyt 21. 8. 2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29. 7. - Krčmaň 31. 7. 2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 29.4. - Hodoníské rybníky 30. 4. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.3. - Záhlinice 21. 3. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 23.4. - Hradecký rybník 23. 4. 2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 11.3. - Chropyně 11. 3. 2017
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 30.12. - Rozkoš 31. 12. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2017
Racek mořský (Larus marinus) 8.1. - řeka Odra, Ostrava 8. 1. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 8.1. - řeka Odra 9. 1. 2017
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 9.4. - Nesyt 9. 4. 2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4. - Troubky 8. 4. 2017
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 3.7. - Hradecký rybník 3. 7. 2017
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 17.8. - Hradecký rybník 17. 8. 2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 29.4. - Hodonínské rybníky 30. 4. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 7.1. - Přerov 7. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) 22.1. - Břest 24. 1. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 25.2. - Obora 26. 2. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Hrdlička východní (Streptopelia orientalis) 4.2. - VDNM 4. 2. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Výreček malý (Otus scops) 27.5. - JM kraj 31. 7. 2017
Výr velký (Bubo bubo) 1.5. - OL kraj 1. 5. 2017
Puštík obecný (Strix aluco) 1.3. - park Michalov v Přerově 1. 3. 2017
Puštík bělavý (Strix uralensis) 15.4. - Šumava 16. 4. 2017
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.4. - Šumava 16. 4. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 11.5. - Bečva 11. 5. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 9.4. - Jaroslavský rybník 9. 4. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 4.4. - Oldřichov 5. 4. 2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.1. - Michalov Přerov 7. 1. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.2. - Bečva u Kozlovic 12. 2. 2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. - Annín 7. 1. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 7.1. - Tovačov 7. 1. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Lipová 2. 1. 2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 13.8. - Vlkoš 15. 8. 2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 14.1. - Přerov u hvězdárny 24. 1. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 26.3. - jižní Morava 26. 3. 2017
Raroh velký (Falco cherrug) 19.2. - Šakvice 19. 2. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 8.1. - Odra 8. 1. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.2. - Dolní Dunajovice 4. 2. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 3.5. - Přerov 3. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. - Chvalčov 2. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 2.1. - Přerov 2. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 18.6. - Dlouhé stráně 18. 6. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 14.4. - Šumava 16. 4. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 7.2. - Obora 8. 2. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. - Tesák 2. 1. 2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. - Tesák 2. 1. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.4. - Šumava 16. 4. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.4. - Hradecký rybník 23. 4. 2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 4.2. - VDNM 4. 2. 2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.5. - Bzenec 28. 5. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.1. - Břest 24. 1. 2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.2. - Břeclav 11. 2. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.3. - Slovensko, 5.4. - Přerov 18. 6. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.3. - Lednice 26. 3. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 26. 3. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 4.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 4. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.4. - Přerov 29. 4. 2017
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 8.10. - Grygov 9. 10. 2017
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 14.7. - Obří důl Krkonoše 31. 7. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 1.4. - Mlýnský rybník, Lednice 4. 4. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 9.4. - Jaroslavcký rybník 1. 5. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 7.5. - Svitavy 7. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11.5.- zahrádky pod Kozlovicemi 11. 5. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 11.5. - Bečva 11. 5. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.4. - Bašňov 1. 5. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 9.4. - Jaroslavský rybník 9. 4. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 10. 3. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 22.4. - zahrádky pod Kozlovicemi 22. 4. 2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 14.5. - Zářičí 14. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 4.4. - zahrádky pod Kozlovicemi 5. 4. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 13.4. - zahrádky pod Kozlovicemi 16. 4. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.2. - Přerov 17. 2. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. - Tesák 2. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. - Kozlovice 1. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 7.1. - Tovačov 8. 1. 2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 11.2. - Klentnice 11. 2. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 7.1. - Kozlovice 7. 1. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2.1. - Chvalčov 2. 1. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.2. - Drnholec 4. 2. 2017
Kos horský (Turdus torquatus) 16.4. - Boubín 16. 4. 2017
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - Želátovice 2. 1. 2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 28.10. - Kozlovice 28. 10. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.2. - Kozlovice 18. 2. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 1.5. - Vrbátky 1. 5. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 26.3. - Trkmanec 26. 3. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. - Mutěnice 30. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4. - Kozlovice 29. 4. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 23.4. - alej v Tovačově 23. 4. 2017
Lejsek malý (Ficedula parva) 8.5. - Hostýnské vrchy 9. 5. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. - Přerov 1. 1. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.4. - zahrádky pod Kozlovicemi 16. 4. 2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29.4. - Kozlovice 29. 4. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 21.3. - Záhlinice 21. 3. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 9.4. - 9. 4. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 22.1. - Bystřice pod Hostýnem 24. 1. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 7.1. - Kozlovice 7. 1. 2017
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 14.7. - Sněžka 31. 7. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 22.1. - zahrádky pod Kozlovicemi 24. 1. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 9.4. - Hrušovany 9. 4. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 23.1. - Přerov 24. 1. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.3. - Záhlinice 5. 3. 2017
Linduška úhorní (Anthus campestris) 27.8. - Bohaté Málkovice 28. 8. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 9.4. - Hrušovany 9. 4. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 9.4. - Hrušovany 9. 4. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 18.6. - Dlouhé stráně 18. 6. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.1. - Kozlovice 7. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1. - Kozlovice 7. 1. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. - Chvalčov 2. 1. 2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 18.6. - Dlouhé stráně 18. 6. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 14.1. - Přerov u hvězdárny 24. 1. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.1. - Přerov u hvězdárny 24. 1. 2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 22.1. - zahrádky pod Kozlovicemi 24. 1. 2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 7.5. - Svitavy 7. 5. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.4. - Šumava 16. 4. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 8.3. - Kozlovice 8. 3. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.2. - Kozlovice 4. 2. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 7.5. - Žehuň 7. 5. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 1.1. - Citov 1. 1. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.1. - VDNM 28. 1. 2017