Radek Holiš - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27. 2. 2017
Husa velká (Anser anser) 19.2.2017-Kroměříž-Trávník 20. 2. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27. 2. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 8. 1. 2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.4.2017-Chropyňský rybník 4. 4. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24. 4. 2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 12.4.2017-Záhlinické rybníky 13. 4. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 20.1.2017-Olomouc 23. 1. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 6. 3. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 6. 3. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 13.3.2017-Záhlinické rybníky 14. 3. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3.2017-Bašnovský mokřad 20. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 5. 1. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20. 3. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 5. 1. 2017
Polák malý (Aythya nyroca) 13.6.2017-Záhlinické rybníky 14. 6. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8. 1. 2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 17.2.2017-Hulínská štěrkovna 20. 2. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 6. 3. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 5. 1. 2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 7.2.2017-Strážnice 8. 2. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 24.7.2017-Kroměříž 24. 7. 2017
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 29.1.2017-Břestský les 30. 1. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5. 1. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 5. 1. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 6. 3. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28.3.2017-Záhlinické rybníky 29. 3. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.3.2017-Chvalčov 28. 3. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.3.2017-Holešov 28. 3. 2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 21.5.2017-Chropyňský rybník 22. 5. 2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.6.2017-Chropyňský rybník 19. 6. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5. 1. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 5. 1. 2017
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) 7.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5. 1. 2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1.6.2017-Pt.obl.Bzen.doubrava 2. 6. 2017
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 6.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 5. 1. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2017-Bařice 20. 3. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 29.1.2017-u Chropyně 30. 1. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 2. 5. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 20.5.2017-Průhonice u Prahy 22. 5. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 29.3.2017-Bašnovský mokřad 30. 3. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 27.2.2017-Bílany 28. 2. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.2.2017-Hulínská štěrkovna 10. 2. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 5. 1. 2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.2.2017-Kroměříž 20. 2. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5. 1. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 5. 1. 2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20. 3. 2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10.4.2017-Záhlinické rybníky 11. 4. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.2.2017-Staré Město 27. 2. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 13.3.2017-Hulínská štěrkovna 14. 3. 2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 4.5.2017-Záhlinické rybníky 5. 5. 2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 12.4.2017-Záhlinické rybníky 13. 4. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 6. 4. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 6. 3. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 6. 4. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24. 4. 2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.4.2017-Záhlinické rybníky 26. 4. 2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 30.3.2017-Záhlinické rybníky 3. 4. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.3.2017-Záhlinické rybníky 29. 3. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.2.2017-Kroměříž 16. 2. 2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24. 4. 2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20. 3. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20. 3. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 3.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 6. 4. 2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.4.2017-Záhlinické rybníky 28. 4. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 5. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) 7.3.2017-Sidonie 8. 3. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.2.2017-Kroměříž-Trávník 20. 2. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2017-Starý Poddvorov 2. 5. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 2. 5. 2017
Výreček malý (Otus scops) 13.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Výr velký (Bubo bubo) 6.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Puštík obecný (Strix aluco) 3.3.2017-les Zámeček 6. 3. 2017
Sýček obecný (Athene noctua) 23.6.2017-Slovensko 26. 6. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 5. 1. 2017
Rorýs velký (Apus melba) 7.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 2. 5. 2017
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) 3.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 3.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 20.4.2017-Grygov 21. 4. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 8.4.2017-Kroměříž 11. 4. 2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 5. 1. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.4.2017-Chřiby-Košíky 18. 4. 2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 5. 1. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 5. 1. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 5. 1. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 9.2.2017-Hulínská štěrkovna 10. 2. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5. 1. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 16.4.2017-Záhlinické rybníky 18. 4. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 5. 1. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.5.2017-Bílany 15. 5. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.1.2017-Grygov 12. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.5.2017-Záhlinické rybníky 11. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 5. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 9. 5. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 5. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 29.1.2017-u Chropyně 30. 1. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 5. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 8. 1. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1.2017-Kroměříž 9. 1. 2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 9. 5. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 8. 1. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.2.2017-Lukoveček 13. 2. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 5. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 5. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 1.6.2017-Pt.obl.Bzen.doubrava 2. 6. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27. 2. 2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.1.2017-Kroměříž 12. 1. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 27.4.2017-Záhlinické rybníky 28. 4. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3.2017-Záhlinické rybníky 3. 4. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11. 4. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 5. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 30.3.2017-Zámeček les 3. 4. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.3.2017-Kroměříž 22. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 27.4.2017-Zámeček les 28. 4. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24. 4. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 8.4.2017-Bašnovský mokřad 11. 4. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 2. 5. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.5.2017-Záhlinické rybníky 11. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 4.5.2017-Kroměříž 5. 5. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 25.5.2017-Záhlinické rybníky 29. 5. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5.2017-Bašnovský mokřad 2. 5. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11. 4. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24. 3. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 4.6.2017-Slovensko 5. 6. 2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 16.5.2017-Věžky (KM,ZL) 18. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 13.4.2017-Hulín 18. 4. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1.5.2017-Čejkovice 2. 5. 2017
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) 4.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30.3.2017-Zámeček les 3. 4. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 5. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.1.2017-Kroměříž 16. 1. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 4.3.2017-Praha 6. 3. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2.2017-Sudoměřice 8. 2. 2017
Kos horský (Turdus torquatus) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 9. 5. 2017
Kos černý (Turdus merula) 5. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 9.1.2017-Dluhonice 11. 1. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 5.3.2017-Kroměříž 6. 3. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 5. 1. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 9.5.2017-Kroměříž 11. 5. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1.2017-Kroměříž 18. 1. 2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 13.3.2017-Záhlinické rybníky 14. 3. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2017-Hulín 26. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 25.4.2017-Kroměříž 26. 4. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.4.2017-Kroměříž 26. 4. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5. 1. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4.2017-Praha 18. 4. 2017
Skalník modrý (Monticola solitarius) 6.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5.2017-Bašnovský mokřad 2. 5. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 13.3.2017-Hulínská štěrkovna 14. 3. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 25.9.2017-u Bílan 26. 9. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 7.5.2017-Bílá Opava 9. 5. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 5. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 5. 1. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3.2017-Bašnovský mokřad 20. 3. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11. 4. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 7.3.2017-Sidonie 8. 3. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.2.2017-Uherské Hradiště 27. 2. 2017
Linduška úhorní (Anthus campestris) 9.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 8. 1. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 14.4.2017-Chřiby-Košíky 18. 4. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 9. 5. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5. 1. 2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 14.1.2017-Kroměříž 16. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1.2017-Kroměříž 6. 1. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 8.1.2017-Kroměříž 9. 1. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 5. 1. 2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 14.11.2017-u Bílan 15. 11. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 7.2.2017-Strážnice 8. 2. 2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.8.2017-Kvilda 14. 8. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 7.8.2017-Horská Kvilda 14. 8. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3.2017-Kroměříž 22. 3. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 20.1.2017-Postoupky 23. 1. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.5.2017-Lutopecny 15. 5. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 20.1.2017-Postoupky 23. 1. 2017
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) 4.7.2017-Chorvatsko 17. 7. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.1.2017-Hulínská štěrkovna 30. 1. 2017