Radek Holiš - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 26.2.-Kvasická štěrkovna 08.04.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1.-Chropyňský rybník 08.04.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.1.-Chropyňský rybník 08.04.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1.-Chropyňský rybník 08.04.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.4.-Záhlinické rybníky 11.04.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 18.1.-Kroměříž 08.04.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1.-Kvasická štěrkovna 08.04.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.1.-Chropyňský rybník 08.04.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3.1.-Chropyňský rybník 08.04.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.3.-Záhlinické rybníky 08.04.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 14.1.-Kvasická štěrkovna 08.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 12.3.-Záhlinické rybníky 08.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 31.1.-Hulínská štěrkovna 08.04.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 4.3.-Kroměříž 15.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) 23.2.-Kroměříž 11.04.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 6.3.-Záhlinické rxýbníky 11.04.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1.-Chropyňský rybník 11.04.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.1.-Chropyňský rybník 11.04.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.2.-Kroměříž 11.04.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 11.1.-Kroměříž 11.04.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 3.5.-Olomouc-Holice 04.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.-Kroměříž 11.04.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 5.1.-Olomouc 04.04.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.1.-Kvasická štěrkovna 04.04.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 30.4.-Chropyňský rybník 03.05.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.3.-Kroměříž 04.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3.-Kroměříž 04.04.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 13.4.-Záhlinické rybníky 15.04.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.-k.ú.Lukoveček 04.04.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 8.1.-Chropyňský rybník 04.04.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4.4.-Záhlinické rybníky 05.04.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.3.-Bašnovský mokřad 05.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.1.-Kroměříž 05.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 21.3.-Kroměříž 05.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.3.-Záhlinické rybníky 05.04.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.1.-Chropyňský rybník 05.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 3.1.-Chropyňský rybník 05.04.2021
Lyska černá (Fulica atra) 3.1.-Chropyňský rybník 05.04.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.3.-Kroměříž 05.04.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 18.4.-Svatobořice 30.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.2.-Chropyně 30.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 29.3.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 26.3.-Bašnovský mokřad 30.04.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 29.3.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 29.3.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.-Chropyňský rybník 30.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 22.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 29.3.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 24.4.-Chropyňský rybník 28.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 19.2.-Olomouc 04.04.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 22.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 17.3.-Záhlinické rybníky 04.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 4.3.-Kroměříž 04.04.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.1.-Chropyňský rybník 04.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.4.-Mutěnické rybníky 30.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 12.3.-Záhlinické rybníky 04.04.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2.-Kroměříž 04.04.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4.-Bašnovský mokřad 28.04.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 27.2.-k.ú.Lukoveček 03.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.-Holešov 03.04.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 24.4.-Chropyňský rybník 28.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1.-Chropyňský rybník 03.04.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 20.4.-Poteč (VS,ZL) 30.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 12.4.-Brumov (ZL,ZL) 12.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 4.1.-Kroměříž 03.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 22.1.-Kroměříž 03.04.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 8.1.-Kroměříž 03.04.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.-Kroměříž 03.04.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.1.-Kroměříž 03.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.-Kroměříž 03.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) 30.1.-Kroměříž 03.04.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.-Kroměříž 04.04.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 18.4.-Mutěnické rybníky 30.04.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 17.1.-Kroměříž 01.04.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 9.1.-Kroměříž 01.04.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 18.1.-Kroměříž 01.04.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.1.-Grygov 01.04.2021
Vrána černá (Corvus corone) 24.3.-Chropyňský rybník 01.04.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.-Grygov 01.04.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1.-k.ú.Lukoveček 01.04.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 24.1.-Kroměříž 01.04.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.-k.ú.Lukoveček 01.04.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 28.3.-Bašnovský mokřad 01.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.2.-Kroměříž 02.04.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 12.3.-Kroměříž 02.04.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 13.4.-Záhlinické rybníky 15.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4.-Bašnovský mokřad 02.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 11.4.-Chropyňský rybník 12.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4.1.-Kroměříž 01.04.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 13.4.-Záhlinické rybníky 15.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3.-Kroměříž 01.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4.-Chropyňský rybník 03.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4.-Bašnovský mokřad 30.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4.-Záhlinické rybníky 30.04.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 1.5.-Bašnovský mokřad 03.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 17.4.-Bašnovský mokřad 30.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.3.-Kroměříž 01.04.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4.-Kroměříž 30.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1.5.-Bašnovský mokřad 03.05.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 28.3.-Bašnovský mokřad 01.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 4.1.-Kroměříž 01.04.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1.-Kroměříž 02.04.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 4.1.-Kroměříž 01.04.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 17.3.-les Zámeček 01.04.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2.-Kroměříž 01.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1.-Kroměříž 01.04.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 2.4.-Bašnovský mokřad 02.04.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 4.3.-Kroměříž 01.04.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4.1.-Kroměříž 01.04.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 1.5.-Bašnovský mokřad 03.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 31.3.-Bašnovský mokřad 02.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 28.4.-Olomouc 28.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 14.4.2021-Kroměříž 15.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4.-Bylnice 28.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.1.-Olomouc 01.04.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.4.-Chropyňský rybník 28.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 25.4.-Kroměříž 28.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 26.3.-Bašnovský mokřad 01.04.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 29.4.-Holešov 30.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.2.-Kroměříž 02.04.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 8.4.-Záhlinické rybníky 11.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.2.-Spytihněv (UH,ZL) 02.04.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 31.1.-k.ú.Bílany 02.04.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 31.1.-k.ú.Bílany 02.04.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.1.-Kroměříž 01.04.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.-k.ú.Lukoveček 01.04.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4.1.-Kroměříž 01.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 15.3.-k.ú.Jarohněvice 01.04.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.-Kroměříž 01.04.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 3.4.-Kroměříž 04.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.1.-Chropyňský rybník 01.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3.1.-Kroměříž 01.04.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.2.k.ú.Vážany 01.04.2021