Pavel Shromáždil - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 30.1. - zámecký rybník, Chropyně (KM,ZL) 01.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 11.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 4.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 11.02.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3. j- rybníky Spytihněv (ZL,ZL) 27.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 10.1. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) 10.1. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 16.1. - štěrkopískovna Hulín, Hulín (KM,ZL) 19.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 26.3. j- rybníky Spytihněv (ZL,ZL) 27.03.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 30.3. - okolí štěrkovny Pěnné, Napajedla (ZL,ZL) 31.03.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3.1. 04.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 9.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 12.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) únor - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 01.03.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) duben - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) první polovina dubna - pole u Spytihněvi (ZL,ZL) 15.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3. - pole u Malenovic (ZL,ZL) 27.03.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 25.4. - pole u Kojetína (PR,OL) 30.04.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 17.1. - Spytihněv (ZL,ZL) 19.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 27.3. - mokřad Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 27.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 31.1. - Spytihněv (ZL,ZL) 01.02.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 30.1. - Měrovice nad Hanou (PR,OL) 01.02.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.1. - Břest (KM,ZL) 19.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 04.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 12.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.1. - řeka Morava, Spytihněv (ZL,ZL) 29.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 20.3. - polní louže u Chropyně (ZL,KM) 27.03.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) únor - zvodnělý poldr, Tečovice (ZL,ZL) 01.03.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.3. - pole v okolí Napajedel (ZL,ZL) 27.03.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.3. pole v okolí Napajedel (ZL,ZL) 27.03.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 26.3. - rybníky Spytihněv (ZL,ZL) 27.03.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) duben - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 24.4. - NPP Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 30.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 24.4. - NPP Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 30.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 25.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 3.1. - Zlín (ZL,ZL) 04.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 9.1. - remízek v poli, Němčice (KM,ZL) 12.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) únor - Zlín (ZL,ZL) 01.03.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Zlín (ZL,ZL) 04.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 30.1. - Chropyně (KM,ZL) 01.02.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 9.1. - pole, Břest (KM,ZL) 12.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 25.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 29.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 30.1. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 01.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) březen - parčík v Malenovicích (ZL,ZL) 27.03.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - vodárenská nádrž Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 04.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 19.1. - Spytihněv (KM,ZL) 19.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 04.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 28.1. - pole u Břestu, Břest (KM,ZL) 29.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 27.2. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 01.03.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.1. - pole, Kurovice (KM,ZL) 12.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1. - Tečovice (ZL,ZL) 12.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16.1. - štěrkopískovna Hulín, Hulín (KM,ZL) 19.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 26.3. - rybníky Spytihněv (ZL,ZL) 27.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. - Tesák, Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 04.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 7.3. - les u Malenovic (ZL,ZL) 10.03.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 7.3. - les u Malenovic (ZL,ZL) 10.03.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. 04.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. 04.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.3. - rybníky Spytihněv (ZL,ZL) 27.03.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 31.1. - pole (pod Makovou), Spytihněv (ZL,ZL) 01.02.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.1. - pole (Na Vrších), Spytihněv (ZL,ZL) 29.01.2021
Břehule říční (Riparia riparia) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 27.3. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 27.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) duben 15.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.3. - remízek v poli, Tečovice (ZL,ZL) 27.03.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.4. - NPP Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 30.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) začátek dubna - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 15.04.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) duben - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 30.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) začátek dubna - Ploštiny (ZL,ZL) 15.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor - Zlín (ZL,ZL) 01.03.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Zlín (ZL,ZL) 04.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 10.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.3. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 19.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 04.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) duben - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 23.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 14.3. - zvodnělý poldr, Tečovice (ZL,ZL) 19.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.4. - Skaštice (KM,ZL) 30.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 24.4. - pole, Břest (KM,ZL) 30.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 14.3. - zvodnělý poldr, Tečovice (ZL,ZL) 19.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 28.4. - pole, Břest (KM,ZL) 30.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. - Zlín (ZL,ZL) 04.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.3. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 27.03.2021
Konipas luční (Motacilla flava) duben - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10.3. - potok v obci Štípa (ZL,ZL) 10.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 4.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 11.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.1. - štěrkopískovna Hulín, Hulín (KM,ZL) 19.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 10.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 12.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.1. - Zlín (KM,ZL) 19.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.1. - pole (Na Vrších), Spytihněv (ZL,ZL) 29.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 3.1. - Sv. Kopeček, Hostýnské vrchy (KM,ZL) 04.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 27.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 04.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 04.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.3. - zvodnělý poldr, Tečovice (ZL,ZL) 27.03.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 17.1. - Spytihněv (ZL,ZL) 19.01.2021