Tomáš Baldrián - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 15.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 15.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 15.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 15.01.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 15.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 15.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 15.01.2024
Polák velký (Aythya ferina) 15.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 15.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 15.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 15.01.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 15.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 15.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.01.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 15.01.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 15.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 15.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.01.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 15.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 15.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 15.01.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15.01.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.01.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 15.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 15.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 15.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 15.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 15.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 15.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 15.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 15.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 15.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 15.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 15.01.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 15.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 15.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.01.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 15.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 15.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 15.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 15.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 15.01.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 15.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 15.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 15.01.2024