Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
15.8.2022 Pavel Kunetek Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
14.8.2022 Lumír Pilch Orel křiklavý (Clanga pomarina)
14.8.2022 Petr Zátopek Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
14.8.2022 Petr Zátopek Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
14.8.2022 Petr Zátopek Jespák malý (Calidris minuta)
13.8.2022 Tomáš Kedzior Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
13.8.2022 Jan Grünwald Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
11.8.2022 Robert Javorský Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
8.8.2022 Jiří Šírek Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
6.8.2022 Robert Javorský Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
15.8.2022 Pavel Kunetek Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes)
15.8.2022 Pavel Kunetek Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
14.8.2022 Lukáš Brezniak Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
14.8.2022 Tomáš Grim Timálie čínská (Leiothrix lutea)
11.8.2022 Robert Javorský Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
10.8.2022 Tomáš Grim Plameňák malý (Phoenicopterus minor)
9.8.2022 Tomáš Grim Ostříž jižní (Falco eleonorae)
8.8.2022 Jiří Šírek Břehule skalní (Hirundo rupestris)
6.8.2022 Tomáš Grim Buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus)
4.8.2022 Libor Schröpfer Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
ČR Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
16.8.2022 Jan Hajzler Luňák hnědý (Milvus migrans)
16.8.2022 Jan Hajzler Jespák bojovný (Calidris pugnax)
16.8.2022 Tomáš Kedzior Jespák malý (Calidris minuta)
15.8.2022 Jakub Hrdlička Břehule říční (Riparia riparia)
15.8.2022 Pavel Kunetek Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
15.8.2022 Robert Javorský Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
14.8.2022 Lumír Pilch Chřástal polní (Crex crex)
14.8.2022 Lumír Pilch Koliha velká (Numenius arquata)
14.8.2022 Lumír Pilch Jespák malý (Calidris minuta)
14.8.2022 Lumír Pilch Raroh velký (Falco cherrug)
WP Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
16.8.2022 Jan Hajzler Luňák hnědý (Milvus migrans)
16.8.2022 Jan Hajzler Jespák bojovný (Calidris pugnax)
15.8.2022 Jakub Hrdlička Břehule říční (Riparia riparia)
15.8.2022 Tomáš Grim Volavka západní (Egretta gularis)
15.8.2022 Pavel Kunetek Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes)
15.8.2022 Robert Javorský Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
14.8.2022 Václav John Lejsek šedý (Muscicapa striata)
14.8.2022 Libor Schröpfer Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
14.8.2022 Helena Doležalová Strakapoud malý (Dryobates minor)
14.8.2022 Tomáš Grim Timálie čínská (Leiothrix lutea)