Pavel Brandl - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Berneška velká (Branta canadensis) 1.06. golf Beřovice 12.06.2023
Husa velká (Anser anser) 14.1. Vražda 14.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 14.1. Vražda 14.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 19.1. Řežabinec 27.03.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.4. Blatec 09.04.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 8.4. Drahonice 09.04.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 19.1. Řežabinec 27.03.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 15.1. Most 15.01.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 14.1. Vražda 14.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1. zoo 05.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.5. Dobevský 01.05.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 4.3. Nový Vrbenský 06.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 17.12. Milada 17.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.1. Most 15.01.2023
Turpan černý (Melanitta nigra) 17.12. Milada 17.12.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.1. Most 15.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 4.3. Nový Vrbenský 06.03.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 25.9. ČHS 25.09.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.4. Smolisko 22.04.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1. cestou 14.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 9.5. Radešínek 10.05.2023
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 29.5. Vavrouškův ryb. letiště 30.05.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4. U dětí 29.04.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 19.4. Tovačov 22.04.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.1. cestou 11.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. zoo 07.03.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1. zoo 05.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 8.4.Řežabinec 09.04.2023
Chřástal polní (Crex crex) 26.05. Kluky 27.05.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1. zoo 05.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 15.1. Most 15.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 8.4. Řežabinec 09.04.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10.4. Malý Volešek 10.04.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 19.4. Mutěnice 22.04.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 6.3. cestou 06.03.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 30.9. Mlýnský u Čejkovic 30.09.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 30.9. Mlýnský u Čejkovic 30.09.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 9.4. sádky Ostrov 09.04.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 10.4. Malý Volešek 10.04.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.4. Záhlnice 22.04.2023
Jespák rezavý (Calidris canutus) 30.9. Nadvesný ryb. 30.09.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 9.4. sádky Ostrov 09.04.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 6.8. Starý ryb. Tchořovice 30.09.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 22.7. Nesyt 23.07.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 6.8. Starý ryb. Tchořovice 30.09.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.3. Stožec 26.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 20.4. Svatobořice 22.04.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4. Brod nad Dyjí 22.04.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 8.4. Mlýnský Sedlec 09.04.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 9.4. sádky Ostrov 09.04.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.4. Nesyt 22.04.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 27.4. Třesický ryb. 29.04.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4. Řežabinec 09.04.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1. zoo 05.01.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 18.4. Tovačov 22.04.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 9.4. Bažina 09.04.2023
Racek bouřní (Larus canus) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 15.1. Most 15.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 15.1. Most 15.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 22.7. Nesyt 23.07.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15.1. Most 15.01.2023
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 20.4. Nesyt 22.04.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 09.05.2023
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 1.5. Koclířov 01.05.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 1.5. Koclířov 01.05.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 26.11. Volešek 26.11.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 15.1. Most 15.01.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.4. Jaroslavice 22.04.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.1. zoo 10.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 20.4. Zarostlý 22.04.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 9.1. zoo 09.01.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 8.4. Nový Vrbenský 09.04.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 20.4. Hlohovecký 22.04.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 9.7. Řežabinec 10.07.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.4. Nový Vrbenský 09.04.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. zoo 05.01.2023
Volavka červená (Ardea purpurea) 22.7. Nesyt 23.07.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 14.1. cestou 14.01.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 9.4. Nový Vrbenský 09.04.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 9.4. Blatec 09.04.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 23.5. Radešínek 25.05.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 28.9. Skaštice 30.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 20.4. Nesyt 22.04.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.01. Lázně Toušeň 19.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 6.3. Chotěšice 06.03.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. cestou 09.04.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Moták stepní (Circus macrourus) 21.5. Radešínek 25.05.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 20.4. Brod nad Dyjí 22.04.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 17.3. Cestou 17.03.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 10.4. Staré jezero 10.04.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.11. Zbudovská blata 26.11.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sova pálená (Tyto alba) 9.5. Černuc 10.05.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) 26.9. CHS 27.09.2023
Sýček obecný (Athene noctua) 9.5. Hospozínek 10.05.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Výreček malý (Otus scops) 9.5. Lázně Toušeň 10.05.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 17.1. Uhřiněves 17.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 17.4. Vitonice 22.04.2023
Výr velký (Bubo bubo) 25.9. CHS 27.09.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 6.1. Tažovice 06.01.2023
Puštík bělavý (Strix uralensis) 30.4. Stožec 30.04.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.4. Havraníky 22.04.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.1. zoo 21.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 13.5. Spomyšl 13.05.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 17.4. Havraníky 22.04.2023
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 1.10. Popelná 02.10.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.4. Staré jezero 10.04.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 20.4. Nový ryb. 22.04.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20.4. Nesyt 22.04.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 19.4. Čerňava 22.04.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 18.3. Stožec 26.03.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 20.1. zoo 20.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 9.4. Vrbenské 09.04.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 14.1. cestou 14.01.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 21.9. Lítožnice 21.09.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4.1. Holešovice 04.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. cestou 01.01.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.4. Pavlov 29.04.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 9.5. Lázně Toušeň 10.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. cestou 01.01.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 25.9. ČHS 25.09.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1. Vltava Dětský ostrov 09.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1. zoo 10.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 3.3. cestou 06.03.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.1. Zrcadlo 14.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 15.1. Most 15.01.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.4. Havraníky 22.04.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.4. cestou 09.04.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 20.4. Břeclav 22.04.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 8.4. Řežabinec 09.04.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9.1. zoo 09.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4. Dobrá 30.04.2023
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 26.9. CHS 27.09.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.4. České Budějovice 10.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Tažovice 26.03.2023
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 30.6. Mumlava 30.06.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20.4. Nesyt 22.04.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4. Jaroslavice 22.04.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 20.4. Nový ryb. 22.04.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 14.5. Česká Skalice 14.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 27.5. Tažovice 27.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 27.5. Tažovice 27.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 17.4. Jaroslavice 22.04.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.4. Dobrá 30.04.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 17.1. zoo 17.01.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 9.5. Lázně Toušeň 10.05.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 28.4. Pavlov 29.04.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 17.4. Havraníky 22.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 22.4. Ražice 22.04.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 25.3. zoo 26.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.1. doma 14.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1. zoo 04.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1. České Žleby 06.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 6.1. zoo 06.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor zoo 06.03.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.3. Stožec 26.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 18.4. Záhlinice 22.04.2023
Kos černý (Turdus merula) 2.1. doma 05.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1. zoo 04.01.2023
Kos horský (Turdus torquatus) 28.5. Zhůří 28.05.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 14.5. Lázně Toušeň 14.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. zoo 05.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 22.4. Ražice 22.04.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 8.4. Řežabinec 09.04.2023
Lejsek malý (Ficedula parva) 14.5. Voděradské bučiny 14.05.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.4. Třesický ryb. 29.04.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 17.4. Podyjí 22.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 8.4. Řežabinec 09.04.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 20.4. Smolisko 22.04.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.4. Havraníky 22.04.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 20.4. Smolisko 22.04.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 17.4. Podyjí 22.04.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 8.1.Tažovice 08.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 13.7. Sněžka 14.07.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.4. Tesák 22.04.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 9.4. sádky Ostrov 09.04.2023
Konipas citronový (Motacilla citreola) 5.6. Rolava 30.09.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 6.1. zoo 06.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Linduška úhorní (Anthus campestris) 5.6. Most 30.09.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 27.5. Dobrá 27.05.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 19.4. Bzenec 22.04.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.1. Most 15.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Tažovice 04.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.4. Rod 10.04.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. zoo 09.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 27.5. Soumarský most 27.05.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Tažovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 28.5. Jezerní slať 28.05.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.1. Most 15.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. zoo 28.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. České Žleby 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.1. Chotěšice 14.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 8.1.Tažovice 08.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 8.4. Řežabinec 09.04.2023