Evžen Petřík - ČR Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 12. 3. 2017
Husa velká (Anser anser) 9. 1. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 16. 1. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 9. 1. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) vrbenské rybníky 2. 10. 2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 12. 3. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 18. 1. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 9. 1. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 9. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 9. 1. 2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 16. 1. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 25.3. Mutěnické rybníky 25. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 2. 10. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 12. 3. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 9. 1. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9. 1. 2017
Polák kaholka (Aythya marila) 9. 1. 2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) VDNM - Horní Věstonice 2.1.2017 9. 1. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 9. 1. 2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 9. 1. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 9. 1. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 9. 1. 2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 9. 1. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 9. 1. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 9. 1. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 25.3. Mutěnické rybníky 25. 3. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.4. Vranovice 9. 4. 2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 2. 10. 2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 29.4. - Pohořelické rybníky 30. 4. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 9. 1. 2017
Volavka bílá (Ardea alba) 9. 1. 2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) VDNM 2. 10. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 9. 1. 2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 25.3. Mutěnické rybníky 25. 3. 2017
Orel královský (Aquila heliaca) VDNM - Brod nad Dyjí 11. 2. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 14. 1. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25. 3. 2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 23. 1. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 9. 1. 2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 2.4. Vranovice 9. 4. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9. 1. 2017
Káně rousná (Buteo lagopus) Přerovsko 30. 4. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 9. 1. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9. 1. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 9. 1. 2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 3.6. Písečné rybníky 11. 6. 2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 7.5. - Hlohovecké rybníky 8. 5. 2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 7.5. - Nesyt 8. 5. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24. 2. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 25. 3. 2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 25. 3. 2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 9. 1. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 29.4. - Pohořelické rybníky 30. 4. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 9. 1. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 9. 1. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 9. 1. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 9. 1. 2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 9. 4. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 7.4. skládka Žabčice 9. 4. 2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 30.4. VDNM 30. 4. 2017
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 7.5. - Nesyt 8. 5. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11. 3. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 30. 4. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 9. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 14. 1. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 29. 4. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9. 1. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 17.6. Popice 20. 6. 2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 3.6. Písečné rybníky - zpěv 11. 6. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12. 3. 2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Popice 4. 12. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 9. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 25. 3. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 12. 3. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 9. 1. 2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Přerovsko 30. 4. 2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9. 1. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Vranovice 11. 6. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 8. 2. 2017
Straka obecná (Pica pica) 9. 1. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 9. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 29. 4. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 9. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 25. 3. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2. 10. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 12. 3. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 9. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 9. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 9. 1. 2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 16.6. Váté písky 19. 6. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24. 2. 2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 9. 1. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 7.5. Hlohovecké rybníky 8. 5. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9. 4. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29. 4. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4. 3. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19. 4. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 12. 3. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 29.4. - Pohořelické rybníky 29. 4. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5. Hlohovecké rybníky 8. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Vranovice 11. 6. 2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 30.4.2017 - Drnholec 30. 4. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19. 4. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19. 4. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 2. 10. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 9. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 30. 4. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4. 3. 2017
Kos černý (Turdus merula) 9. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 9. 1. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28. 3. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.4. Váté písky 19. 6. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9. 1. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 27.4. Vranovice 29. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28. 3. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1.5. - Pohořelické rybníky 1. 5. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 15.4.2017 Kolby 19. 4. 2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.6. Váté písky 19. 6. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 9. 1. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9. 1. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 25. 3. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 9. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9. 1. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 9. 1. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 9. 1. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19. 4. 2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Orlické hory 2. 10. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 9. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 19. 4. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 9. 1. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 9. 1. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13. 3. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 18. 1. 2017