Milan Janoušek - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1.2021, Horní rybník, Svitavy (SY) 06.02.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2021, Horní rybník, Svitavy (SY) 06.02.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 10.1.2021, pole, Staré Ždánice (PA) 06.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2021, Horní rybník, Svitavy (SY) 06.02.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 27.2.2021, rybník Hvězda, Opatov (SY) 01.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) 10.1.2021, písník Oplatil II, Stéblová (PA) 06.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 10.1.2021, písník Hrádek, Stéblová (PA) 06.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 10.1.2021, písník Hrádek, Stéblová (PA) 06.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1.2021, dolní nádrž VDNM, Pavlov (BV) 06.02.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2021, pole u Lánského rybníka, Svitavy (SY) 06.02.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 8.1.2021, Lačnov, Svitavy (SY) 06.02.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 10.1.2021, pole, Rohoznice (PA) 06.02.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 31.1.2021, Velké Němčice (BV) 06.02.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31.1.2021, dolní nádrž VDNM, Pavlov (BV) 06.02.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.1.2021, pole, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1.2021, Dolní rybník, Svitavy (SY) 06.02.2021
Lyska černá (Fulica atra) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 24.2.2021, poldr, Žichlínek (UO) 01.03.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2.2021, pole, Hradec nad Svitavou (SY) 01.03.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.2.2021, pole, Luková (UO) 01.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 24.2.2021, poldr, Žichlínek (UO) 01.03.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 1.1.2021, Dolní rybník, Svitavy (SY) 06.02.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Racek bouřní (Larus canus) 31.1.2021, dolní nádrž VDNM, Pavlov (BV) 06.02.2021
Racek mořský (Larus marinus) 31.1.2021, dolní nádrž VDNM, Pavlov (BV) 06.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 5.1.2021, Moravská Třebová (SY) 06.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2.2021, poldr, Žichlínek (UO) 01.03.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1.2021, Doubravický rybník, Doubravice (SU) 06.02.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 27.2.2021, Nový rybník, Opatov (SY) 01.03.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 24.2.2021, rybník Hvězda, Opatov (SY) 01.03.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 31.1.2021, střední nádrž VDNM, Dolní Věstonice (BV) 06.02.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1.2021, u Lánského rybníka, Svitavy (SY) 06.02.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 31.1.2021, silo, Šakvice (BV) 06.02.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 30.1.2021, polní hnojiště, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Straka obecná (Pica pica) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1.2021, Moravská Třebová (SY) 06.02.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1.2021, okolí Doubravického rybníka, Doubravice (SU) 06.02.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1.2021, les, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.1.2021, Vodárenský les, Svitavy (SY) 06.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 17.1.2021, rybník Hvězda, Opatov (SY) 06.02.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 23.1.2021, Vodárenský les, Svitavy (SY) 06.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2.2021, Lánský rybník, Svitavy (SY) 01.03.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 3.1.2021, les, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 9.1.2021, Zářečí, Březová nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 31.1.2021, Pastorkův lom, Klentnice (BV) 06.02.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6.2.2021, Lačnov, Svitavy (SY) 06.02.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 20.2.2021, louka, Hradec nad Svitavou (SY) 01.03.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 20.2.2021, louka, Hradec nad Svitavou (SY) 01.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 3.1.2021, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1.2021, rybník Hvězda, Opatov (SY) 06.02.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 9.1.2021, Zářečí, Březová nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.2.2020, Lány, Svitavy (SY) 13.02.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.2.2021, pole, Luková (UO) 01.03.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.2.2021, rybník Hvězdička, Opatov (SY) 06.02.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.2.2021, rybník Hvězdička, Opatov (SY) 06.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 9.1.2021, Lačnov, Svitavy (SY) 06.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 24.1.2021, skládka TKO, Třebovice (UO) 06.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2021, okolí Horního rybníka, Svitavy (SY) 06.02.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 3.1.2021, Hradec nad Svitavou (SY) 06.02.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 10.1.2021, písník Oplatil, Stéblová (PA) 06.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.1.2021, Vodárenský les, Svitavy (SY) 06.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1.2021, Moravičanské jezero, Moravičany (SU) 06.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 18.2.2021, Lánský rybník, Svitavy (SY) 01.03.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 3.1.2021, Lány, Svitavy (SY) 06.02.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 24.2.2021, rybník Hvězda, Opatov (SY) 01.03.2021