Zdeněk Abrahámek - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 6.2.2024 Pohořelice - Nová Ves BI,JHM) 06.02.2024
Berneška velká (Branta canadensis) 1.4.2024 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 01.04.2024
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 6.2.2024 Pohořelice-Nová Ves BI,JHM) 06.02.2024
Husa velká (Anser anser) 12.1.2024 Tovačov-Anín (PR,OLK) 12.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 29.1.2024 VDNM Dolní Věstonice (BV,JHM) 30.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 6.2.2024 Hevlín (ZN,JHM) 06.02.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 12.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 12.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 30.1.2024 Nesyt (BV,JHM) 30.01.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 29.3.2024 Nesyt, (BV,JHM) 31.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 2.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 02.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 2.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 02.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2024 Lipník n/Beč. - Bečva (PR,OLK) 01.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 12.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 12.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 12.01.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Polák velký (Aythya ferina) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 14.1.2024 VDNM Dolní Věstonice (BV,JHM) 15.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 12.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2024 Lipník n/Beč. - Bečva (PR,OLK) 01.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 5.1.2024 Tovačov Anínské jezero (PR,OLK) 05.01.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 6.2.2024 Hrušovany nad Jevišovkou (ZN,JHM) 06.02.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2024 Troubky - most (PR,OLK) 02.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 10.1.2024 Lipník n/Beč -Loučka (PR,OLK) 10.01.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12.1.2024 Přerov (PR,OLK) 12.01.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 12.2.2024 Potštát-Boškov (PR,OLK) 15.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.1.2024 Lipník n/Beč. - Bečva nad mostem (PR,OLK) 11.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 2.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 02.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 02.01.2024
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 11.4.2024 Tovačov (PR,OLK) 11.04.2024
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 17.3.2024 Mutěnice (HO,JHM) 17.03.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 12.2.2024 Lipník n/Beč.-Loučka u skládky TKO (PR,OLK) 12.02.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.2.2024 Tovačov (PR,OLK) 18.02.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 31.3.2024 Mutěnice (HO,JHM) 31.03.2024
Koliha malá (Numenius phaeopus) 13.4.2024 Krčmaň (OC,OLK) 13.04.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.3.2024 Lýsky PR,OLK) 10.03.2024
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 19.3.2024 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 19.03.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 13.4.2024. Krčmaň (OC,OLK) 13.04.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 17.3.2024 Mutěnice (Ho,JHM) 17.03.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 13.3.2024 Záhlinice, Doubravický rybník )KM,ZLK) 13.04.2024
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 13.3.2024 Záhlinice, Doubravický rybník )KM,ZLK) 13.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 12.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 12.01.2024
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 13.3.2024 Záhlinice, Doubravický rybník )KM,ZLK) 13.04.2024
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 31.3.2024 Mutěnice (HO,JHM) 31.03.2024
Racek bouřní (Larus canus) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2024
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 21.1.2024 Vrbice (KI,MSK) 21.01.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.3.2024 Mutěnice (HO,JHM) 17.03.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21,.3.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 21.03.2024
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 29.1.2024 VDNM Dolní Věstonice (BV,JHM) 30.01.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 02.01.2024
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 13.4.2024 Olomoucký kraj (OC,OLK) 13.04.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2024 Tovačov (PR,OLK) 02.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 12.1.2024 Troubky - pískovna (PR,OLK) 12.01.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 11.4.2024 Tovačov (PR,OLK) 11.04.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 4.1.2024 Olomoucký kraj (OLK) 08.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.1.2024 Středolesí (PR,OLK) 04.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 14.1.2024 VDNM Dolní Věstonice (BV,JHM) 15.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.1.2024 VDNM Dolní Věstonice (BV,JHM) 15.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 4.1.2024 Středolesí (PR,OLK) 04.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1.2024 Olomoucký kraj (OLK) 05.01.2024
Kalous pustovka (Asio flammeus) 5.1.2024 Olomoucký kraj (OLK) 05.01.2024
Výr velký (Bubo bubo) 21,.3,2024 Olomoucký kraj (OLK) 21.03.2024
Puštík obecný (Strix aluco) 15.2.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 16.02.2024
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.4.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 11.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 8.1.2024 Lipník n/Beč. k (PR,OLK) 08.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.1.2024 Vrbice (KI,MSK) 21.01.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 29.1.2024 Úvaly u Valtic (BV,JHM) 30.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.2.2024 Hostýnské vrchy (KM,ZLK) 16.02.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.1.2024 Lipník n/Beč.- Loučka (PR,OLK) 11.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 15.2.2024 Hranice-Rybáře (PR,OLK) 15.02.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1.2024 Grymov (PR,OLK) 02.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 12.1.2024 Přerov -el.komín (PR,OLK) 12.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1.2024 Středolesí (PR,OLK) 04.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1.2024 Lipník n/Beč. skládka TKO (PR,OLK) 02.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.1.2024 Věrovany (OC,OLK) 05.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 21.1.2024 Vrbice (KI,MSK) 21.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1.2024 Středolesí (PR,OLK) 04.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 13.1.2024 Slavkov (OC,OLK) 13.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 11.1.2024 Lipník n/Beč. - Loučka (PR,OLK) 11.01.2024
Sýkora lužní (Poecile montanus) 13.1.2024 Slavkov (OC,OLK) 13.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 12.1.2024 Tovačov (PR,OLK) 12.01.2024
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.3.2024 Bzenec (HO,JHM) 17.03.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.3.2024 Lýsky (PR,OLK) 10.03.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 18.2.2024 Troubky (PR,OLK) 18.02.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3.2024 Mutěnice (HO,JHM) 31.03.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 20.1.2024 Drahotuše-Rybáře (PR,OLK) 21.01.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 9.4.2024 Bašnov (KM,ZLK) 09.04.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 9.4.2024 Bašnov (KM,ZLK) 09.04.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 9.4.2024 Bašnov (KM,ZLK) 09.04.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 11.4.2024 Tovačov (PR,OLK) 11.04.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2024 Tovačov-Anín, Anínské jezero (PR,OLK) 02.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 29.1.2024 Pálava, Pastorkův lom (BV,JHM) 30.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.1.2024 Slavkov (OC,OLK) 13.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.1.2024 Lipník n/Beč. )skládka) PR,OLK) 22.01.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.2.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 27.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4.1.2024 Lipník n/Beč.-Loučka (PR,OLK) 04.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2024 Grygov (OC,OLK) 05.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 11.4.2024 Tovačov (PR,OLK) 11.04.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 9.4.2024 Bašnov (KM,ZLK) 09.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 12.1.2024 Troubky-zemědělský podnik (PR,OLK) 12.01.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 9.4.2024 Bašnov (KM,ZLK) 09.04.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.2.2024 Chvalčov (KM,ZLK) 16.02.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 02.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3.2024 Hustopeče nad Bečvou (PR,OLK) 19.03.2024
Konipas luční (Motacilla flava) 13.4.2024 Krčmaň (OC,OLK) 13.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.1.2024 Podhoří (PR,OLK) 13.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.4.2024 Tovačov (PR,OLK) 11.04.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 17.1.2024 Lipník n/Beč (pod krmítkem) (PR,OLK) 17.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 01.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2024 Lipník n/Beč. PR Škrabalka (PR,OLK) 01.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.1.2024 Lipník n/Beč. (u Bečvy, pod mostem) (PR,OLK) 11.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 29.1.2024 Mikulov (BV,JHM) 30.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 11.1.2024 Lipník n/Beč. (na krmítku) (PR,OLK) 11.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 20.3.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 20.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 7.1.2024 Lipník n/Beč. (PR,OLK) 07.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.1.2024 Středolesí (PR,OLK) 04.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 15.3.2024 Nesyt (BV,JHM) 17.03.2024