Jan Hajzler - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Hradišťko 20.01.2021
Husa velká (Anser anser) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) VDNM 23.01.2021
Berneška velká (Branta canadensis) VDNM ll. 14.02.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) Staré Ždánice 20.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) VDNM 23.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) poldr Žichlínek 11.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) VDNM 23.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) Hradišťko 20.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) VDNM 23.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Hradišťko 20.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) VDNM 31.01.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Kolín 22.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Rozkoš 11.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 23.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) poldr Žichlínek 11.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) VDNM lll. 14.02.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Lanškroun 11.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) Oplatil 29.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rozkoš 11.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Hradišťko 20.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Lanškroun 11.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) poldr Žichlínek 17.01.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) VDNM 31.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Rozkoš 11.01.2021
Orel královský (Aquila heliaca) VDNM 22.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Žichlínek 17.01.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) Luková 11.01.2021
Luňák červený (Milvus milvus) Velké Němčice 31.01.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Žehuňský rybník 20.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) Lanškroun 16.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Lanškroun 11.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Lanškrounské rybníky (11.1.) 19.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) Hradišťko 20.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) poldr Žichlínek 21.02.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Lanškroun 25.02.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Lanškroun 25.02.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) poldr Žichlínek 17.01.2021
Koliha velká (Numenius arquata) Starý rybník 14.02.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Brno 21.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 23.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) VDNM 31.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) VDNM lll. 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Starý rybník 14.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) Lanškroun 11.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Kolín 22.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Lanškroun 11.01.2021
Kalous ušatý (Asio otus) Drnholec 14.02.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Lanškrounské rybníky 18.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Lanškroun 11.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) Lanškroun 16.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) Lanškroun 11.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) Lanškroun 13.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Žichlínek 11.01.2021
Raroh velký (Falco cherrug) Šakvice 31.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) poldr Žichlínek 17.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Lanškroun 11.01.2021
Straka obecná (Pica pica) Lanškroun 11.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) Česká Třebová 11.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) Pardubice 20.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) VDNM 23.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) Oplatil I. 20.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) poldr Žichlínek 11.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Lanškroun 16.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Lanškroun 16.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Lanškroun 11.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) Lanškroun 11.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) pole Pasohlávky 14.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vysoká nad Labem 29.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) poldr Žichlínek 17.01.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) Lanškroun 11.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) Lanškroun 11.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pasterův lo. 31.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Lanškrounské rybníky 11.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Rozkoš 11.01.2021
Kos černý (Turdus merula) Lanškroun 11.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Lanškroun 11.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Žichlínek 09.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Opatov 11.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Opatov 11.01.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Divoká Orlice 22.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) Žichlínek 11.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) Žichlínek 11.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Lanškroun 27.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) Vysoká nad Labem 29.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Lanškroun 11.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) VDNM 31.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Lanškroun 11.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) Lanškroun 11.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) VDNM 31.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Lanškroun 05.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lanškroun 05.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Třebařov 11.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) Lanškroun 11.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) poldr Žichlínek 11.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Hradišťko 20.01.2021