Zdeněk Souček - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 8.2. Žiželice (KO) 08.02.2024
Husa velká (Anser anser) 5.1. Žehuňský r. (KO) 05.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 5.1. 400 ex. r. Nečas (NB) 05.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 5.1. 100 ex., r. Nečas (NB) 05.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1. Žiželice (KO) 05.01.2024
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 21.2. Hevlín (ZN) 7 ex. 22.02.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 7.1. Kopidlno r. Zrcadlo (JC) 07.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 20.2. r. Nesyt (BV) 22.02.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 20.2. r. Nesyt Sedlec (BV) 22.02.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 12.1. Žiželice - Zbraň (KO) 12.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 21.1. Žiželice Zbraň (KO) 24.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1. Žehuňský r. (KO) 05.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.2. r. Nesyt Sedlec (BV) 6 ex. 22.02.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1. Kopidlno, r. Zrcadlo (JC) 05.01.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 21.2. Lednice Prostřední r. (BV) 22.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 2.2. Oplatil I (PA) 02.02.2024
Polák malý (Aythya nyroca) 25.3. Žehuňský r. (KO 25.03.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.2. Oplatil I (PA) 02.02.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 6.1. VN Rozkoš (NA) 6 ex. 06.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.1. VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.2. Oplatil I (PA) 11 ex. 02.02.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 5.1. Žehuňský r. (KO) 11 ex. 05.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 8.1. Odřepsy (NB) 09.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6.1. Žehuň (KO) 06.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 2.2. Vápno (PA) 02.02.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.2. Hevlín (ZN) 22.02.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.1. Žehuň (KO) 06.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 8.4. Žehuň (KO) 08.04.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 12.1. Žiželice (KO) 12.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. Kopidlno r. Zrcadlo (JC) 07.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 2 ex. 06.01.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.2. Lednice Hlohovecký r. (BV) 22.02.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 6.1. VN ROzkoš (NA) 1 ex. 06.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 6.1. VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 29.1. Chotěšice (NB) 7 ex. 29.01.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 22.2. Činěves (NB) 22.02.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) ¨25.3. Žehuňský r. (KO) 25.03.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 7.4. Chotěšice (NB) 08.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.2. Oplatil I (PA) 02.02.2024
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 8.4. Žehuňský r. (KO) 08.04.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) VN Rozkoš (NA) 200 ex. 06.01.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.4. Chotěšice (NB) 08.04.2024
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 21.2. Dolní Věstonice (BV) 23.02.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6.1. VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. Dobšice (KO) 05.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 20.2. Brod nad dyjí (BV) 22.02.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.2. Lednice Prostřední r. (BV) 22.02.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 3.4. Uhlířské Janovice (KH) 05.04.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 5.1. Chotěšice 1F, (NB) 05.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 20.2. Brod nad Dyjí (BV) 23.02.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 2 ex. 05.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 7.1. Chotěšice (NB) 07.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1. Žehuň (KO) 05.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 16.1. Poděbrady (NB) 16.01.2024
Výr velký (Bubo bubo) 23.1. Dlouhopolsko (NB) 24.01.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 8.4. Žehuňský r. (KO) 08.04.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 17.1. Poděbrady (NB) 17.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1. Převýšov (HK) 05.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.3. Poděbrady (NB) 10.03.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 25.1. Pardubice (PA) 29.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1. Chotěšice (NB) 05.01.2024
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 20.2. r. Nesyt Sedlec (BV) 22.02.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1. Žiželice Zbraň 1 ex. 05.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 05.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 6.1. VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 22.1. Poděbrady (NB) 24.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 8.1. Poděbrady (NB) 08.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 20.2. r. Nesyt Sedlec (BV) 22.02.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1. Chotěšice (NB) 05.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. Žiželice (KO) 3 ex. 05.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 5.1. Žiželice Zbraň 5 ex. 05.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 5.1. Žiželice Zbraň 3 ex. 05.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 7.4. Chotěšice (NB) 08.04.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 8.4. Žehuňský r. (KO) 08.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 20.2. Brod nad dyjí (BV) 22.02.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.4. Poděbrady (NB) 05.04.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 8.4. Kopidlno r. Zrcadlo (JC) 08.04.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4. Uhlířské Janovice (KH) 05.04.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 17.1. Poděbrady (NB) 17.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.4. Poděbrady (NB) 05.04.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 12.1. Žiželice (KO) 12.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 20.2. Klentnice Pastorkův lom (BV) 22.02.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.1. Kopidlno (JC) 16.01.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3.4. Uhlířské Janovice (KH) 05.04.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 17.1. Poděbrady (NB) 17.01.2024
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 1 ex. 05.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 5.1. Chotěšice (NB) 8 ex. 05.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 70 ex. 05.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. Žiželice Zbraň (KO) 1 ex 05.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 8.4. Nouzov r. Vražda (NB) 08.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 2.4. Poděbrady (NB) 05.04.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1. Chotěšice (NB) 05.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 5.1. Převýšov (HK) 05.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.1. Chotěšice (NB) 19 ex. 05.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 9.1. Poděbrady (NB) 09.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 6.1. VN Rozkoš (NA) 06.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 8.1. Poděbrady (NB) 09.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 15.1. Kopidlno (JC) 16.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1. r. Nečas (NB), 05.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 18.2. Poděbrady (NB) 23.02.2024
Strnad luční (Emberiza calandra) 29.1. Chotěšice (NB) 29.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1. Chotěšice (NB) 05.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1. Chotěšice (NB) 07.01.2024