Jakub Hrdlička - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.1. Žďár 21.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.2. Nesyt 14.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16.1. Milada 17.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) 11.1.Hrádek 11.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. Hrádek 09.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1 Oplatil 02.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 6.2. Dolní Věstonice 07.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Řepov 02.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 11.1. Hrádek 11.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 17.1. Praha 17.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 9.1. Rozkoš 09.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1. Most 01.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.1. Most 17.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 11.1. Luštěnice 11.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.2. Příšovice 01.02.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 6.2. Trkmanice 07.02.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.1. Praha 17.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.2. Žantov 21.02.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.1. Most 17.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 31.1. Most 01.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 31.1. Most 01.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. MB 02.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.2. MB 14.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. MB 02.01.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 27.1. u MB 28.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 19.1. u MB 20.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 5.2. Příšovice 05.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 11.1. Spyta 12.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Šonov 02.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1. Sukorady 10.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Plch 02.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. MB 02.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 10.1. MB 10.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Dolany 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 17.1. Praha 17.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Dolany 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 19.1. H. Stakory 19.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 13.2. Ivaň 14.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.1. Staré ždánice 12.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 12.2. MB 12.02.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.1. Praha 17.01.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.1. Štěpánka 20.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Šonov 02.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.2. Žďár 01.02.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.1. Příšovice 21.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Šonov 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 21.1. Příšovice 21.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.1. Spyta 12.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.1. MB 19.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.1. Most 17.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 20.1. Štěpánka 20.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.1. Příšovice 10.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.2. Příšovice 05.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Oplatil 02.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Rozkoš 02.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 18.1. Křičeň 18.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Žehuň 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 18.1. Hradišťko I 18.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 18.1. Křičeň 18.01.2021