Radek Holiš - ČR Year list 2023

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 14.1.2023-Bílany (KM,ZL) 19.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 12.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 5.2.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 01.03.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 2.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 12.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 25.2.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 01.03.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 12.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 3.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 7.1.2023-Morava-Střížovice (KM,ZL) 10.03.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 16.3.2023-Hulínská štěrkovna (KM,ZL) 20.03.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.3.2023-Holešov (KM,ZL) 20.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 5.1.2023-Olomouc (OL,OL) 12.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 24.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.3.2023-Olomouc (OL,OL) 22.03.2023
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 7.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 22.4.2023-Kroměříž (KM,ZL) 02.05.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 25.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 26.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1.2023-Břest (KM,ZL) 19.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 18.04.2023
Lyska černá (Fulica atra) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 9.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 20.4.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 21.04.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.3.2023-Břest (KM,ZL) 22.03.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 9.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 5.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 1.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 02.05.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 1.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 02.05.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.03.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 1.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 02.05.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 31.03.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 23.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 24.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 12.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 18.05.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 2.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 03.04.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 19.4.2023-Kroměříž (KM,ZL) 02.05.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 30.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 20.4.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 21.04.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 12.01.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 26.4.2023-Kroměříž (KM,ZL) 02.05.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 7.1.2023-Kvasice-Morava (KM,ZL) 26.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 4.1.2023-Olomouc (OL,OL) 19.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 18.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 2.3.2023-Chvalčov (KM,ZL) 28.03.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 12.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2023-Olomouc (OL,OL) 18.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 12.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 18.05.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.1.2023-Přerov (PR,OL) 01.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10.1.2023-Hulín (KM,ZL) 18.01.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1.2023-Olomouc (OL,OL) 11.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.2.2023-Praha 22.03.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1.2023-Police (VS,ZL) 01.03.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1.2023-Hustopeče nad Bečvou (PR,OL) 26.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 20.1.2023-Olomouc (OL,OL) 01.03.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.1.2023-Chvalčov (KM,ZL) 26.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 30.3.2023-Hodonín (HO,JM) 03.04.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.3.2023-Kroměříž (KM,ZL) 22.03.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 7.5.2023-Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 03.04.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 20.4.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 21.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 18.4.2023-Olomouc (OL,OL) 19.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 20.4.2023-Hodonínské rybníky (HO,JM) 21.04.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 14.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 18.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.2023-Chropyně (KM,ZL) 10.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 12.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 18.05.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 6.5.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 10.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.2023-Chropyňský rybník (KM,ZL) 18.04.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.2.2023-Olomouc (OL,OL) 01.03.2023
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4.2023-Vsetín (VS,ZL) 18.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.4.2023-Val.Meziříčí (VS,ZL) 02.05.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 22.3.2023-Olomouc (OL,OL) 22.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 21.3.2023-Olomouc (OL,OL) 22.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 10.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 10.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.3.2023-Chvalčov (KM,ZL) 22.03.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 12.5.2023-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 18.05.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.2.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 24.2.2023-Valašské Meziříčí (VS,ZL) 22.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.5.2023-Olomouc (OL,OL) 11.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.1.2023-Olomouc (OL,OL) 11.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2023-Olomouc (OL,OL) 02.05.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.4.2023-Olomouc (OL,OL) 02.05.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.4.2023-Kvasice (KM,ZL) 18.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.1.2023.-Přerov (PR,OL) 01.03.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.4.2023-Hulín (KM,ZL) 19.04.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 28.3.2023-Olomouc (OL,OL) 29.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 17.4.2023-Hlinsko p.H. (KM,ZL) 18.04.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 2.3.2023-Chvalčov (KM,ZL) 29.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.4.2023-Kroměříž (KM,ZL) 18.04.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.3.2023-Hulín (KM,ZL) 22.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.3.2023-Hulín-štěrkovna (KM,ZL) 29.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2023-Olomouc (OL,OL) 11.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 8.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 11.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.1.2023-Kroměříž (KM,ZL) 01.03.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1.2023-Olomouc (OL,OL) 19.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 18.3.2023-Kroměříž (KM,ZL) 20.03.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3.1.2023-Olomouc (OL,OL) 19.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3.2023-Kroměříž (KM,ZL) 22.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.1.2023-Olomouc (OL,OL) 19.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 24.2.2023-Podhradní Lhota (KM,ZL) 22.03.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.3.2023-Záhlinice (KM,ZL) 20.03.2023