Pavel Shromáždil - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 13.1. - pole, Drnholec (BV, JHM) 15.01.2024
Husa velká (Anser anser) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 2.1. - cyklostezka u řeky Moravy, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 13.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 24.3. - polní mokřad u obce Plešovec, Chropyně (KM,ZLK) 25.03.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 29.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 14.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 15.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. 02.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - Uherské Hradiště (UH,ZLK) 02.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 14.2. - pole, Břest (KM,ZLK) 15.02.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 1.3. - Zlín (ZL,ZLK) 06.03.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. 02.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. 02.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.2. - pole, Chropyně (KM,ZLK) 15.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.2. - pole u Břestu (KM,ZLK) 12.02.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.2. - pole u Břestu (KM,ZLK) 26.02.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 9.3. - polní louže u Plešovce, Chropyně (KM,ZLK) 11.03.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 4.2. - potok v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 09.02.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 06.03.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3. - polní mokřad u obce Plešovec, Chropyně (KM,ZLK) 25.03.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - štěrkoviště, Spytihněv (ZL,ZLK) 02.01.2024
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. - štěrkoviště, Spytihněv (ZL,ZLK) 02.01.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 21.1. - rybník Vrbice, Bohumín (KI, MSK) 24.01.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. 02.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. 02.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. 02.01.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 17.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 13.1. - pole, Drnholec (BV,JHM) 15.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 02.01.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 20.1. - štěrkoviště Ostrožská Nová Ves (Chylice) (UH,ZLK) 24.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 3.3. - PP Bašnovský mokřad, Střížovice (KM,ZLK) 06.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. - pole u Záříčí-Chropyně (KM,ZLK) 02.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 6.1. - okolí Brna (BI,JHM) 15.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 02.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 10.3. - pole, Měrovice nad Hanou (PR.OLK) 11.03.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 02.01.2024
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 9.3. - Tesák (Chvalčov) (KM,ZLK) 11.03.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 20.3. - intraviálán (park) v Malenovicích, Zlín (ZL,ZLK) 25.03.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 15.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 15.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. 02.01.2024
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 9.3. - okraj lesa, Chvalčov (KM,ZL) 11.03.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.1. - štěrkoviště, Annín-Tovačov (PR,OLK) 02.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 3.3. - Břestský les, Břest (KM,ZLK) 06.03.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 02.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 28.1. - Přerov (PR,OLK) 29.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. 02.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 02.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1. - pole, Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Chropyně (KM,ZLK) 02.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. 02.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1. - Štípa u Zlína (ZL,ZLK) 10.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.3. - okraj lesa, Chvalčov (KM,ZLK) 11.03.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.2. - vojenské cvičiště, Bzenec (HO,JMK) 09.02.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. 02.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. 02.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.2. - pole v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 09.02.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 1.1. - pole u ZD, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. 02.01.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 25.03.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 28.1. - rybník Vrbice, Bohumín (KI, MSK) 29.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. 02.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. 02.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 13.1. - Pastorkův lom, Perná (BV,JHM) 15.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 24.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 08.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.2. - Ostrožská Nová Ves-Chylice (UH,ZLK) 15.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.2. - okolí říčky Dřevnice, Zlín-Louky (ZL,ZLK) 09.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 07.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1. 02.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. 02.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. 02.01.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 24.3. - Bašnovský mokřad, Střížovice (KM,ZLK) 25.03.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 29.2. - obec Štípa, (ZL,ZLK) 29.02.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 22.3. - okolí Tečovic, Zlín (ZL,ZLK) 25.03.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 9.3. - Chvalčov (KM,ZLK) 11.03.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. 02.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. 02.01.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 29.2. - Štípa u Zlína (ZL,ZLK) 29.02.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 24.01.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.2. - remízek u polní cesty, Chropyně (KM,ZLK) 15.02.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. 02.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. 02.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.2. - Otrokovice (ZL,ZLK) 26.02.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. 02.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 13.3. - obec Štípa, Zlín (ZL,ZLK) 25.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. 02.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 4.2. - potok v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 29.02.2024