Jiří Malina - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 1.2.2014 Pohořelice 06.02.2014
Berneška velká (Branta canadensis) 15.1.1979 Praha, odečten švédský kroužek 21.05.2012
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 16.5.2006 Praha 21.05.2012
Husa velká (Anser anser) 21.05.2012
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 27.2.2022 Velký potočný rybník, Kestřany 27.02.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 20.08.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 21.05.2012
Husa malá (Anser erythropus) 8.3.2022 Bohumilečský rybník 08.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 21.05.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) 19.1.2015 Turovecký rybník, FK 03/2015 22.01.2015
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 5.2.2011 odkaliště Tišice 21.05.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.2.2009 Týnec nad Labem 21.05.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 21.05.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 7.5.1977 Blatná, ryb. Starý 21.05.2012
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 31.1.2010 Vltava Klecánky 21.05.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 21.05.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 21.05.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 21.05.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 21.05.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.05.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 21.05.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 21.05.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 21.05.2012
Polák velký (Aythya ferina) 21.05.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 21.05.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.05.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 21.05.2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) 15.12.1973 Vltava Sedlec 21.05.2012
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 21.05.2012
Turpan černý (Melanitta nigra) 29.12.2019 Jezero Milada 29.12.2019
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 21.05.2012
Hohol severní (Bucephala clangula) 21.05.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.05.2012
Morčák velký (Mergus merganser) 21.05.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 21.05.2012
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 30.3. 2024 Novohradské hory 31.03.2024
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 19.4.2016 Boží Dar 19.04.2016
Koroptev polní (Perdix perdix) 21.05.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 21.05.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 21.05.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 21.05.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 21.05.2012
Drop velký (Otis tarda) 18.5.1974 Hostinné u Znojma 21.05.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 21.05.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.05.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 21.05.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.05.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.05.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.05.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 21.05.2012
Chřástal polní (Crex crex) 18.5.2014 Novohradské hory 18.05.2014
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 7.4.2018 Praha Hrnčíře 08.04.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 21.05.2012
Lyska černá (Fulica atra) 21.05.2012
Chřástal malý (Zapornia parva) 31.3.2020 rybník Bulhar 31.03.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 21.05.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.05.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 21.05.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.05.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 2012 Písník Oplatil 21.05.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 21.05.2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 11.9.2018 v.n. Kyjice (Chomutov) 11.09.2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 4.4.2012 Novohaklovský ryb. 21.05.2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 13.5.2009 ryb. Nová u Dívčic 21.05.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.05.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 21.05.2012
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 31.7.2021 mokřina "Rzovák" 31.07.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 21.05.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.9.1978 Cítov u Mělníka 21.05.2012
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.05.2012
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 7.5.1979 Praha Hrnčíře, bez FK 21.05.2012
Koliha malá (Numenius phaeopus) 21.05.2012
Koliha velká (Numenius arquata) 21.05.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 11.9.2018 v.n. Kyjice (Chomutov) 11.09.2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 21.05.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 13.5. 2009 ryb. Olší, Novosedly 21.05.2012
Jespák rezavý (Calidris canutus) 7.9.2016 Rozkoš 07.09.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.05.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) FK 88/2013 28.8. 2013 Choryňské rybníky 01.09.2013
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 21.05.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) 21.05.2012
Jespák písečný (Calidris alba) 10.9.1981 Mušov, kroužkován 21.05.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) 21.05.2012
Jespák malý (Calidris minuta) 21.05.2012
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) FK 20/2013 5.5. 2013 Záhlinické rybníky 08.05.2013
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 21.05.2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 21.05.2012
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.05.2012
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 19.8. 2018 Velký Chlebský rybník 22.08.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) FK 90/2015 4.9. 2015 Kněžické rybníky, Kněžice 18.02.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 21.05.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 21.05.2012
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 7.11.2020 ryb. Prosňák, Jistebník 08.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 21.05.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 21.05.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 21.05.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 21.05.2012
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 10.11. 2019 Sopřečský rybník 10.11.2019
Racek Sabinův (Xema sabini) FK 14/1989 8.12.1989 Praha 21.05.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 21.05.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.05.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 08.05.2013
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 7.1.2020 ryb. Bezruč, Jistebník 08.11.2020
Racek bouřní (Larus canus) 21.05.2012
Racek mořský (Larus marinus) FK 44/2013 20.11.2013 Horusický rybník JČ 20.11.2013
Racek šedý (Larus hyperboreus) FK 08/2012 28.1.2012 Praha 21.05.2012
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 21.05.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 21.05.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.05.2012
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 21.05.2012
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 21.05.2012
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.05.2012
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 21.5.2015, Litovický rybník, Praha Západ 21.05.2015
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 4.5.2014 Mutěnické rybníky, setkání klubu 21.05.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.05.2012
Chaluha velká (Stercorarius skua) 11.11.2021 Nechranice 11.11.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) FK 36/2011 29.10.2011 Žehuňský rybník 21.05.2012
Potáplice malá (Gavia stellata) 21.05.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) 21.05.2012
Potáplice lední (Gavia immer) 16.2.2019 Jezero Milada 18.02.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.05.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.05.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 16.9.2015 FK 88/2015 Černý Nadýmač, Vlčí Habřina 18.02.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.05.2012
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 21.05.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 21.05.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 21.05.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 21.05.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 23.9.2012 Mutěnické rybníky 24.09.2012
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 16.5.2016 FK 11/2016 Haklovy Dvory ČB 18.02.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 21.05.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 1.8.1972 Velký Tisý 21.05.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 21.05.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 21.05.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 21.05.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 21.05.2012
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 19.7.2011 Západní Čechy 21.05.2012
Orel královský (Aquila heliaca) 8.5.2014 Obora Soutok 11.05.2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.05.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 21.05.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.05.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.05.2012
Moták stepní (Circus macrourus) 24.4.2020 Dobřichov 28.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 21.05.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 21.05.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 21.05.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.05.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.05.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 1.8.2022 šlapanice (kraj StřČ) 03.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 21.05.2012
Sova pálená (Tyto alba) 21.05.2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) 21.05.2012
Sýček obecný (Athene noctua) 21.05.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 08.03.2014
Výreček malý (Otus scops) 24.5.2019 Praha Hrnčíře 24.05.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 21.05.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) 21.05.2012
Výr velký (Bubo bubo) 21.05.2012
Puštík obecný (Strix aluco) 21.05.2012
Puštík bělavý (Strix uralensis) 7.2.2014 masiv Lysé hory 08.03.2014
Dudek chocholatý (Upupa epops) 21.05.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.05.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 21.05.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.05.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 8.4.2020 Stožec 08.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 21.05.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.05.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 08.03.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.05.2012
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 08.03.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.05.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 21.05.2012
Žluna šedá (Picus canus) 21.05.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.05.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 29.8.2013 pole mezi osadami Tvorovice a Hruška 01.09.2013
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.05.2012
Raroh velký (Falco cherrug) 13.9.2020 Hospozínek 13.09.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.05.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 21.05.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 21.05.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 21.05.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.05.2012
Straka obecná (Pica pica) 21.05.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 21.05.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 21.05.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 21.05.2012
Vrána černá (Corvus corone) 21.05.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.05.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 21.05.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.05.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 21.05.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 21.05.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 21.05.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 21.05.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.05.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 21.05.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 21.05.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 21.05.2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) 21.05.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.05.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.05.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 21.05.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 21.05.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 21.05.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 21.05.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 21.05.2012
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 2.10.17 Červenohorské sedlo, FK 25/2017 08.03.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.05.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.05.2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 21.05.2012
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) 3.5.1986 Pohořelice, kroužkován, bez FK 21.05.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 21.05.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.05.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 21.05.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 21.05.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 21.05.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 21.05.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 21.05.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 21.05.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 21.05.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 21.05.2012
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 21.05.2012
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 21.05.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 21.05.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 21.05.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 21.05.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.05.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 9.12.2014 Pálava Soutěska 09.12.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 21.05.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 21.05.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.05.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 21.05.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 21.05.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 21.05.2012
Kos černý (Turdus merula) 21.05.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.05.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 21.05.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 21.05.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 21.05.2012
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 21.05.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.05.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 21.05.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) 21.05.2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 21.05.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 21.05.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.05.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.05.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.05.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 21.05.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 21.05.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 21.05.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 21.05.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.05.2012
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 21.05.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.05.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 21.05.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 21.05.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 21.05.2012
Linduška úhorní (Anthus campestris) 10.5.1975 Blatná, ryb. Velká Kuš 21.05.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) 21.05.2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.05.2012
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 3.5.2020 Břest 06.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 21.05.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.05.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 21.05.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 21.05.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 21.05.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 3.6.2014 Želnava 04.06.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.05.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 7.1.2022 Chroustov 07.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.05.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 21.05.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 21.05.2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21.05.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.05.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.05.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.05.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 6.3.2014 Břest (KM) 08.03.2014
Strnad luční (Emberiza calandra) 21.05.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.05.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 21.05.2012
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.05.2012