Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2023 Petr Zátopek Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
7.12.2023 Petr Zátopek Turpan hnědý (Melanitta fusca)
7.12.2023 Petr Zátopek Potáplice severní (Gavia arctica)
7.12.2023 Petr Zátopek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
7.12.2023 Tomáš Kedzior Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
7.12.2023 Tomáš Kedzior Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
7.12.2023 Jiří Šírek Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
5.12.2023 Lubomír Doupal Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
5.12.2023 Pavel Kunetek Bukač velký (Botaurus stellaris)
5.12.2023 Pavel Kunetek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
7.12.2023 Ivana Ebrová Kulík tibetský (Charadrius atrifrons)
7.12.2023 Jan Ebr Kulík tibetský (Charadrius atrifrons)
7.12.2023 Jiří Šírek Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
5.12.2023 Lubomír Doupal Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
5.12.2023 Pavel Kunetek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
5.12.2023 Pavel Kunetek Bukač velký (Botaurus stellaris)
3.12.2023 Patrik Spáčil Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
1.12.2023 Lumír Pilch Skřivan lesní (Lullula arborea)
29.11.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Moták pilich (Circus cyaneus)
27.11.2023 Radek Potopalský Kajka mořská (Somateria mollissima)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2023 Jiří Šírek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
8.12.2023 Jiří Šírek Čečetka zimní (Acanthis flammea)
8.12.2023 Petr Zátopek Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
7.12.2023 Petr Zátopek Turpan hnědý (Melanitta fusca)
7.12.2023 Petr Zátopek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
7.12.2023 Petr Zátopek Potáplice severní (Gavia arctica)
7.12.2023 Zdeněk Abrahámek Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
7.12.2023 Zdeněk Abrahámek Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
7.12.2023 Marek Přidal Koroptev polní (Perdix perdix)
7.12.2023 Marek Přidal Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
7.12.2023 Marek Přidal Koroptev polní (Perdix perdix)
7.12.2023 Marek Přidal Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
7.12.2023 Marek Přidal Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
7.12.2023 Marek Přidal Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
6.12.2023 Jiří Mach Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
6.12.2023 Jarmila Kačírková Labuť černá (Cygnus atratus)
6.12.2023 Jarmila Kačírková Čírka modrokřídlá (Spatula discors)
6.12.2023 Jarmila Kačírková Břehouš rudý (Limosa lapponica)
6.12.2023 Jarmila Kačírková Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
5.12.2023 Pavel Shromáždil Moták stepní (Circus macrourus)