Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.5.2019 Lenka Křížová Lejsek malý (Ficedula parva)
24.5.2019 Jiří Malina Výreček malý (Otus scops)
20.5.2019 Tomáš Baldrián Rybák malý (Sternula albifrons)
19.5.2019 Evžen Petřík Strnad luční (Emberiza calandra)
15.5.2019 Milan Janoušek Chřástal malý (Porzana parva)
15.5.2019 Milan Janoušek Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
15.5.2019 Bohuslav Petřík Lejsek malý (Ficedula parva)
14.5.2019 Libor Schröpfer Moták stepní (Circus macrourus)
11.5.2019 Tomáš Oplocký Moták stepní (Circus macrourus)
11.5.2019 Tomáš Oplocký Puštík bělavý (Strix uralensis)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Orebice berberská (Alectoris barbara)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Slípka modrá (Porphyrio porphyrio)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Racek Audouinův (Ichthyaetus audouinii)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Ostříž jižní (Falco eleonorae)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Břehule skalní (Hirundo rupestris)
25.5.2019 Vlastimil Dobeš Cetie jižní (Cettia cetti)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
25.5.2019 Jan Grünwald Vlha pestrá (Merops apiaster)
25.5.2019 Jan Grünwald Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
25.5.2019 Zdeněk Souček Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
25.5.2019 Zdeněk Souček Žluva hajní (Oriolus oriolus)
25.5.2019 Zdeněk Souček Lejsek šedý (Muscicapa striata)
25.5.2019 Milan Málek Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
25.5.2019 Milan Málek Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
25.5.2019 Libor Schröpfer Hýl rudý (Erythrina erythrina)
25.5.2019 Jiří Šafránek Sýkora uhelníček (Periparus ater)
25.5.2019 Jiří Šafránek Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
25.5.2019 Jiří Rubeš Polák malý (Aythya nyroca)
25.5.2019 Jiří Rubeš Křepelka polní (Coturnix coturnix)
25.5.2019 Jiří Rubeš Čáp černý (Ciconia nigra)
25.5.2019 Jiří Rubeš Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
25.5.2019 Jiří Rubeš Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
25.5.2019 Jiří Rubeš Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus)
25.5.2019 Jiří Rubeš Luňák hnědý (Milvus migrans)
25.5.2019 Jiří Rubeš Drop velký (Otis tarda)
25.5.2019 Jiří Rubeš Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
25.5.2019 Jiří Rubeš Kulík hnědý (Charadrius morinellus)