Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
14.9.2019 Lukáš Roudný Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
14.9.2019 Lukáš Roudný Racek žlutonohý (Larus fuscus)
14.9.2019 Martina Marešová Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
14.9.2019 Martina Marešová Racek žlutonohý (Larus fuscus)
12.9.2019 Evžen Petřík Moták lužní (Circus pygargus)
12.9.2019 Evžen Petřík Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
12.9.2019 Evžen Petřík Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
11.9.2019 Pavel Albert Dudek chocholatý (Upupa epops)
9.9.2019 Zdeněk Souček Drop velký (Otis tarda)
8.9.2019 Jarmila Kačírková Moták stepní (Circus macrourus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
14.9.2019 Martina Marešová Berneška bělolící (Branta leucopsis)
14.9.2019 Martina Marešová Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
14.9.2019 Martina Marešová Jespák písečný (Calidris alba)
14.9.2019 Martina Marešová Rybák severní (Thalasseus sandvicensis)
14.9.2019 Lukáš Roudný Berneška bělolící (Branta leucopsis)
14.9.2019 Lukáš Roudný Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
14.9.2019 Lukáš Roudný Jespák písečný (Calidris alba)
14.9.2019 Lukáš Roudný Rybák severní (Thalasseus sandvicensis)
14.9.2019 Lukáš Roudný Racek žlutonohý (Larus fuscus)
14.9.2019 Lukáš Roudný Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
14.9.2019 Tomáš Oplocký Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
14.9.2019 Lukáš Roudný Racek žlutonohý (Larus fuscus)
14.9.2019 Lukáš Roudný Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
14.9.2019 Martina Marešová Racek žlutonohý (Larus fuscus)
14.9.2019 Martina Marešová Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
13.9.2019 Evžen Petřík Racek bouřní (Larus canus)
12.9.2019 Evžen Petřík Moták lužní (Circus pygargus)
12.9.2019 Evžen Petřík Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
12.9.2019 Evžen Petřík Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
12.9.2019 Evžen Petřík Raroh velký (Falco cherrug)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
13.9.2019 Milan Janoušek Výreček malý (Otus scops)
13.9.2019 Jarmila Kačírková Orel křiklavý (Clanga nipalensis)
13.9.2019 Jarmila Kačírková Orel královský (Aquila heliaca)
13.9.2019 Jarmila Kačírková Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
11.9.2019 Zdeněk Souček Jespák rezavý (Calidris canutus)
10.9.2019 Dušan Řezáč Lžičák pestrý (Anas clypeata)
10.9.2019 Dušan Řezáč Polák malý (Aythya nyroca)
10.9.2019 Dušan Řezáč Orlovec říční (Pandion haliaetus)
10.9.2019 Dušan Řezáč Orel královský (Aquila heliaca)
10.9.2019 Jaroslav Zeman Jespák písečný (Calidris alba)