Celkový počet druhů pozorovaných v ČR 2024

Druh Latinský název
Berneška tmavá Branta bernicla
Berneška rudokrká Branta ruficollis
Berneška velká Branta canadensis
Berneška bělolící Branta leucopsis
Husa velká Anser anser
Husa polní Anser fabalis
Husa krátkozobá Anser brachyrhynchos
Husa tundrová Anser serrirostris
Husa běločelá Anser albifrons
Husa malá Anser erythropus
Labuť velká Cygnus olor
Labuť zpěvná Cygnus cygnus
Husice nilská Alopochen aegyptiaca
Husice liščí Tadorna tadorna
Husice rezavá Tadorna ferruginea
Kachnička mandarínská Aix galericulata
Čírka modrá Spatula querquedula
Lžičák pestrý Spatula clypeata
Kopřivka obecná Mareca strepera
Hvízdák eurasijský Mareca penelope
Hvízdák americký Mareca americana
Kachna divoká Anas platyrhynchos
Ostralka štíhlá Anas acuta
Čírka obecná Anas crecca
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina
Polák velký Aythya ferina
Polák malý Aythya nyroca
Polák chocholačka Aythya fuligula
Polák kaholka Aythya marila
Kajka mořská Somateria mollissima
Turpan hnědý Melanitta fusca
Turpan černý Melanitta nigra
Hoholka lední Clangula hyemalis
Hohol severní Bucephala clangula
Morčák malý Mergellus albellus
Morčák velký Mergus merganser
Morčák prostřední Mergus serrator
Kachnice kaštanová Oxyura jamaicensis
Jeřábek lesní Tetrastes bonasia
Tetřev hlušec Tetrao urogallus
Tetřívek obecný Lyrurus tetrix
Koroptev polní Perdix perdix
Bažant obecný Phasianus colchicus
Křepelka polní Coturnix coturnix
Lelek lesní Caprimulgus europaeus
Rorýs obecný Apus apus
Kukačka obecná Cuculus canorus
Holub skalní/domácí Columba livia
Holub doupňák Columba oenas
Holub hřivnáč Columba palumbus
Hrdlička divoká Streptopelia turtur
Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto
Chřástal vodní Rallus aquaticus
Chřástal polní Crex crex
Chřástal kropenatý Porzana porzana
Slípka zelenonohá Gallinula chloropus
Lyska černá Fulica atra
Chřástal malý Zapornia parva
Jeřáb popelavý Grus grus
Potápka malá Tachybaptus ruficollis
Potápka rudokrká Podiceps grisegena
Potápka roháč Podiceps cristatus
Potápka žlutorohá Podiceps auritus
Potápka černokrká Podiceps nigricollis
Ústřičník velký Haematopus ostralegus
Pisila čáponohá Himantopus himantopus
Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta
Čejka chocholatá Vanellus vanellus
Kulík zlatý Pluvialis apricaria
Kulík bledý Pluvialis squatarola
Kulík písečný Charadrius hiaticula
Kulík říční Charadrius dubius
Koliha malá Numenius phaeopus
Koliha velká Numenius arquata
Břehouš černoocasý Limosa limosa
Kamenáček pestrý Arenaria interpres
Jespák bojovný Calidris pugnax
Jespák křivozobý Calidris ferruginea
Jespák šedý Calidris temminckii
Jespák písečný Calidris alba
Jespák obecný Calidris alpina
Jespák malý Calidris minuta
Sluka lesní Scolopax rusticola
Slučka malá Lymnocryptes minimus
Bekasina větší Gallinago media
Bekasina otavní Gallinago gallinago
Pisík obecný Actitis hypoleucos
Vodouš kropenatý Tringa ochropus
Vodouš rudonohý Tringa totanus
Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis
Vodouš bahenní Tringa glareola
Vodouš tmavý Tringa erythropus
Vodouš šedý Tringa nebularia
Racek tříprstý Rissa tridactyla
Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus
Racek malý Hydrocoloeus minutus
Racek černohlavý Ichthyaetus melanocephalus
Racek bouřní Larus canus
Racek mořský Larus marinus
Racek stříbřitý Larus argentatus
Racek bělohlavý Larus cachinnans
Racek středomořský Larus michahellis
Racek žlutonohý Larus fuscus
Rybák velkozobý Hydroprogne caspia
Rybák malý Sternula albifrons
Rybák obecný Sterna hirundo
Rybák dlouhoocasý Sterna paradisaea
Rybák bahenní Chlidonias hybrida
Rybák bělokřídlý Chlidonias leucopterus
Rybák černý Chlidonias niger
Chaluha příživná Stercorarius parasiticus
Potáplice malá Gavia stellata
Potáplice severní Gavia arctica
Potáplice lední Gavia immer
Čáp černý Ciconia nigra
Čáp bílý Ciconia ciconia
Kormorán malý Microcarbo pygmaeus
Kormorán velký Phalacrocorax carbo
Ibis hnědý Plegadis falcinellus
Kolpík bílý Platalea leucorodia
Bukač velký Botaurus stellaris
Bukáček malý Ixobrychus minutus
Kvakoš noční Nycticorax nycticorax
Volavka rusohlavá Bubulcus ibis
Volavka popelavá Ardea cinerea
Volavka červená Ardea purpurea
Volavka bílá Ardea alba
Volavka stříbřitá Egretta garzetta
Pelikán bílý Pelecanus onocrotalus
Orlovec říční Pandion haliaetus
Včelojed lesní Pernis apivorus
Orel křiklavý Clanga pomarina
Orel královský Aquila heliaca
Orel skalní Aquila chrysaetos
Krahujec obecný Accipiter nisus
Jestřáb lesní Accipiter gentilis
Moták pochop Circus aeruginosus
Moták pilich Circus cyaneus
Moták stepní Circus macrourus
Moták lužní Circus pygargus
Luňák červený Milvus milvus
Luňák hnědý Milvus migrans
Orel mořský Haliaeetus albicilla
Káně rousná Buteo lagopus
Káně lesní Buteo buteo
Sova pálená Tyto alba
Sýc rousný Aegolius funereus
Sýček obecný Athene noctua
Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
Výreček malý Otus scops
Kalous ušatý Asio otus
Kalous pustovka Asio flammeus
Výr velký Bubo bubo
Puštík obecný Strix aluco
Puštík bělavý Strix uralensis
Dudek chocholatý Upupa epops
Ledňáček říční Alcedo atthis
Vlha pestrá Merops apiaster
Krutihlav obecný Jynx torquilla
Datlík tříprstý Picoides tridactylus
Strakapoud prostřední Dendrocoptes medius
Strakapoud malý Dryobates minor
Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
Strakapoud velký Dendrocopos major
Strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos
Datel černý Dryocopus  martius
Žluna zelená Picus viridis
Žluna šedá Picus canus
Poštolka obecná Falco tinnunculus
Poštolka rudonohá Falco vespertinus
Dřemlík tundrový Falco columbarius
Ostříž lesní Falco subbuteo
Raroh velký Falco cherrug
Sokol stěhovavý Falco peregrinus
Ťuhýk šedý Lanius excubitor
Ťuhýk obecný Lanius collurio
Žluva hajní Oriolus oriolus
Sojka obecná Garrulus glandarius
Straka obecná Pica pica
Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
Kavka obecná Coloeus monedula
Havran polní Corvus frugilegus
Vrána černá Corvus corone
Vrána šedá Corvus cornix
Krkavec velký Corvus corax
Brkoslav severní Bombycilla garrulus
Sýkora uhelníček Periparus ater
Sýkora parukářka Lophophanes cristatus
Sýkora babka Poecile palustris
Sýkora lužní Poecile montanus
Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus
Sýkora koňadra Parus major
Moudivláček lužní Remiz pendulinus
Sýkořice vousatá Panurus biarmicus
Skřivan lesní Lullula arborea
Skřivan polní Alauda arvensis
Chocholouš obecný Galerida cristata
Břehule říční Riparia riparia
Vlaštovka obecná Hirundo rustica
Jiřička obecná Delichon urbicum
Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix
Budníček větší Phylloscopus trochilus
Budníček menší Phylloscopus collybita
Budníček zelený Phylloscopus trochiloides
Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus
Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris
Sedmihlásek hajní Hippolais icterina
Cvrčilka říční Locustella fluviatilis
Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides
Cvrčilka zelená Locustella naevia
Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla
Pěnice slavíková Sylvia borin
Pěnice vlašská Curruca nisoria
Pěnice pokřovní Curruca curruca
Pěnice hnědokřídlá Curruca communis
Králíček ohnivý Regulus ignicapilla
Králíček obecný Regulus regulus
Střízlík obecný Troglodytes troglodytes
Brhlík lesní Sitta europaea
Zedníček skalní Tichodroma muraria
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla
Špaček obecný Sturnus vulgaris
Drozd zpěvný Turdus philomelos
Drozd brávník Turdus viscivorus
Drozd cvrčala Turdus iliacus
Kos černý Turdus merula
Drozd kvíčala Turdus pilaris
Kos horský Turdus torquatus
Lejsek šedý Muscicapa striata
Červenka obecná Erithacus rubecula
Slavík tmavý Luscinia luscinia
Slavík obecný Luscinia megarhynchos
Slavík modráček Luscinia svecica
Lejsek malý Ficedula parva
Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca
Lejsek bělokrký Ficedula albicollis
Rehek domácí Phoenicurus ochruros
Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra
Bramborníček černohlavý Saxicola rubicola
Bělořit šedý Oenanthe oenanthe
Skorec vodní Cinclus cinclus
Vrabec polní Passer montanus
Vrabec domácí Passer domesticus
Pěvuška podhorní Prunella collaris
Pěvuška modrá Prunella modularis
Konipas luční Motacilla flava
Konipas citronový Motacilla citreola
Konipas horský Motacilla cinerea
Konipas bílý Motacilla alba
Linduška úhorní Anthus campestris
Linduška luční Anthus pratensis
Linduška lesní Anthus trivialis
Linduška rudokrká Anthus cervinus
Linduška horská Anthus spinoletta
Pěnkava obecná Fringilla coelebs
Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla
Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula
Hýl rudý Erythrina erythrina
Zvonek zelený Chloris chloris
Konopka žlutozobá Linaria flavirostris
Konopka obecná Linaria cannabina
Čečetka zimní Acanthis flammea
Čečetka tmavá Acanthis cabaret
Křivka obecná Loxia curvirostra
Stehlík obecný Carduelis carduelis
Zvonohlík zahradní Serinus serinus
Čížek lesní Spinus spinus
Sněhule severní Plectrophenax nivalis
Strnad luční Emberiza calandra
Strnad obecný Emberiza citrinella
Strnad rákosní Emberiza schoeniclus