Milada Haasová - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 16.08.2012
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.5.2013 13.05.2013
Labuť velká (Cygnus olor) 16.08.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4.5.2013 13.05.2013
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 16.08.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 4.5.2013 13.05.2013
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 4.5.2013 13.05.2013
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.08.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 16.08.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 4.5.2013 13.05.2013
Polák velký (Aythya ferina) 16.08.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.08.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.08.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 16.08.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 16.08.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.08.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.08.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.08.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 4.5.2013 13.05.2013
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.08.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.08.2012
Lyska černá (Fulica atra) 16.08.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.08.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 16.08.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 4.5.2013 13.05.2013
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 4.5.2013 13.05.2013
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.5.2013 13.05.2013
Kulík říční (Charadrius dubius) 16.08.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) 4.5.2013 13.05.2013
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.08.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.08.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 16.08.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.08.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 16.08.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 4.5.2013 13.05.2013
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.08.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 4.5.2013 13.05.2013
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 4.5.2013 13.05.2013
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 4.5.2013 13.05.2013
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.08.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 4.5.2013 13.05.2013
Rybák černý (Chlidonias niger) 4.5.2013 13.05.2013
Čáp černý (Ciconia nigra) 16.08.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 16.08.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.08.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 4.5.2013 13.05.2013
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 16.08.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 16.08.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.08.2012
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.08.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 16.08.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.08.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 4.5.2013 13.05.2013
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 4.5.2013 13.05.2013
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.08.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 16.08.2012
Sova pálená (Tyto alba) 16.08.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 24.3.2013, Stanovnice 13.05.2013
Puštík obecný (Strix aluco) 1,5,2014 VM 02.05.2014
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.08.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 5.5.2013 13.05.2013
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1,5,2014 VM 20.05.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 9.3.2014 Holešov 10.04.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 16.08.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.08.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 16.08.2012
Žluna šedá (Picus canus) 13.05.2013
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 16.08.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 16.08.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16.08.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 16.08.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 16.08.2012
Straka obecná (Pica pica) 16.08.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16.08.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 16.08.2012
Vrána černá (Corvus corone) 16.08.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.08.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 16.08.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 16.08.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.08.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.05.2014
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.08.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 17,5,2014 Novohr.hory 23.05.2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.08.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 16.08.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.08.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 4.5.2013 13.05.2013
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.08.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 4.5.2013 13.05.2013
Břehule říční (Riparia riparia) 16.08.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 16.08.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 16.08.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.08.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 7,5,2014 pod Helfštýnem 23.05.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 13.05.2013
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.08.2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16.08.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.08.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.08.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.08.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.08.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 4.5.2013 13.05.2013
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 5.5.2013 13.05.2013
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 16.08.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 17,5,2014 Novohrad. hory 23.05.2014
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 5.5.2013 13.05.2013
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 4.5.2013 13.05.2013
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 5.5.2013 13.05.2013
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 1,5,2014 VM 02.05.2014
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.08.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.08.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.08.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.08.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.08.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.08.2012
Kos černý (Turdus merula) 16.08.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 16.08.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 19.6.2013 U partyzána 20.06.2013
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.08.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.08.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16.08.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 4.5.2013 13.05.2013
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 5.5.2013 13.05.2013
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4.2013, Nad Rybáři 13.05.2013
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.08.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 31.5.2013 VM 02.06.2013
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 5.5.2013 13.05.2013
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 4.5.2013 13.05.2013
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.08.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 16.08.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.08.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17,5,2014 Dálava 23.05.2014
Konipas luční (Motacilla flava) 16.08.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.08.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.08.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.08.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 16.08.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.08.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 16.08.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.08.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.08.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 16.08.2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21,8,2013 Velký Javorník 22.08.2013
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.08.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.08.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.08.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.08.2012
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.08.2012