Pavel Šmejkal - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 29.11.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 05.12.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 05.12.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 29.11.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 29.11.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 29.11.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 19.03.2013
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 20.03.2013
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 29.11.2012
Lyska černá (Fulica atra) 29.11.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 29.11.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.03.2013
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 29.11.2012
Čáp černý (Ciconia nigra) 04.04.2013
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 29.11.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 29.11.2012
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 29.11.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 19.03.2013
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.03.2013
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) při ulovení holuba domácího před budovou Městského úřadu v Příbrami, pod městským parkem a hřbitovem. 01.01.2013
Luňák červený (Milvus milvus) 08.06.2016
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 29.11.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 29.11.2012
Sova pálená (Tyto alba) 05.12.2012
Dudek chocholatý (Upupa epops) 29.11.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 29.11.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 29.11.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 29.11.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 29.11.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 29.11.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 29.11.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 29.11.2012
Straka obecná (Pica pica) 29.11.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 29.11.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 29.11.2012
Vrána černá (Corvus corone) 29.11.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 29.11.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 29.11.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 29.11.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 29.11.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 29.11.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.11.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 29.11.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 29.11.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29.11.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29.11.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 19.03.2013
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.11.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 19.03.2013
Brhlík lesní (Sitta europaea) 29.11.2012
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.03.2013
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 29.11.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 29.11.2012
Kos černý (Turdus merula) 29.11.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 04.04.2013
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 29.11.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 31.03.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 29.11.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 29.11.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 29.11.2012
Konipas luční (Motacilla flava) Blatná, u zámeckého mostu 29.11.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 29.11.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 05.12.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.12.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 29.11.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 29.11.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 29.11.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 29.11.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.11.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.11.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 29.11.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 05.12.2012