Jan Havránek - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 22.03.2014
Labuť velká (Cygnus olor) 26.12.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) praha slatina 07.06.2015
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 26.12.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 26.12.2012
Polák velký (Aythya ferina) 27.01.2013
Polák malý (Aythya nyroca) 27.12.2013
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 26.12.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 27.01.2013
Hohol severní (Bucephala clangula) 27.01.2013
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.12.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.12.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 28.05.2013
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.12.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 26.12.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.12.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 01.04.2013
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.12.2012
Lyska černá (Fulica atra) 26.12.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.04.2013
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.04.2013
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 07.06.2015
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.12.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.12.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 29.01.2013
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 26.12.2012
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 26.12.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 26.12.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 26.12.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 25.06.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 17.03.2013
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.12.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.01.2013
Žluna zelená (Picus viridis) 26.12.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.12.2012
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.12.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 02.03.2013
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.06.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 26.12.2012
Straka obecná (Pica pica) 26.12.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 26.12.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 26.12.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.04.2013
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 23.02.2013
Sýkora babka (Poecile palustris) 26.12.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 26.12.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 26.12.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 01.01.2016
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 12.07.2013
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 12.07.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 07.06.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.06.2015
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.06.2015
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 07.06.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 07.06.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 26.12.2012
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.07.2013
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.04.2013
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 31.03.2013
Kos černý (Turdus merula) 26.12.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 17.03.2013
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 07.06.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 22.06.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 07.06.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 26.12.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 26.12.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 15.06.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 12.07.2013
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.04.2013
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.12.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 27.12.2013
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.01.2013
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.01.2013
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.06.2015