Aleš Marek - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 8.2.2023 Lomnice nad Lužnicí 08.02.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 18.11.2016 Písek 20.11.2016
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 6.11.2018 Lázně Bohdaneč 06.11.2018
Husa velká (Anser anser) 17.01.2013
Husa polní (Anser fabalis) 17.03.2013
Husa běločelá (Anser albifrons) 17.01.2013
Labuť velká (Cygnus olor) 17.01.2013
Labuť malá (Cygnus columbianus) 15.2.2014 České Budějovice 16.02.2014
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 17.03.2013
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 17.01.2013
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.01.2013
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 17.01.2013
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 25.2.2014 Kbely 25.02.2014
Čírka modrá (Spatula querquedula) 21.01.2013
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 21.01.2013
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 17.01.2013
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 21.01.2013
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 17.01.2013
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 21.01.2013
Čírka obecná (Anas crecca) 21.01.2013
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 21.01.2013
Polák velký (Aythya ferina) 21.01.2013
Polák malý (Aythya nyroca) 5.10.2013 Přelouč 05.10.2013
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.01.2013
Polák kaholka (Aythya marila) 21.01.2013
Kajka mořská (Somateria mollissima) 21.01.2013
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 21.01.2013
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 21.01.2013
Hohol severní (Bucephala clangula) 21.01.2013
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.01.2013
Morčák velký (Mergus merganser) 21.01.2013
Morčák prostřední (Mergus serrator) 21.01.2013
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 15.08.2017
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 15.08.2017
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 17.04.2014
Koroptev polní (Perdix perdix) 21.01.2013
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 21.01.2013
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 21.01.2013
Rorýs obecný (Apus apus) 21.01.2013
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 21.01.2013
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.01.2013
Holub doupňák (Columba oenas) 17.06.2013
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.01.2013
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 5.6.2014Milovice 06.06.2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.01.2013
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.9.2014 Lázně Bohdaneč 05.09.2014
Chřástal polní (Crex crex) 17.06.2013
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 08.05.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 30.01.2013
Lyska černá (Fulica atra) 30.01.2013
Chřástal malý (Zapornia parva) 30.3.2020 Unhošť 30.03.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 30.01.2013
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.01.2013
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 24.09.2013
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.01.2013
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 1.11.2016 Slatina 01.11.2016
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.04.2013
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 21.04.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 24.09.2013
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 21.01.2013
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 21.01.2013
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.01.2013
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 11.3.2013 Benátky nad Jizerou 11.03.2013
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 11.10.2014
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 28.10.2018 Strachotín 28.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.01.2013
Koliha malá (Numenius phaeopus) 24.9.2013 Dobřichov 25.09.2013
Koliha velká (Numenius arquata) 30.01.2013
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 30.01.2013
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 05.09.2015
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.01.2013
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 31.8.2013 02.09.2013
Jespák obecný (Calidris alpina) 01.04.2013
Jespák malý (Calidris minuta) 31.8.2013 02.09.2013
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 14.06.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.01.2013
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 01.05.2013
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 13.02.2013
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 01.04.2013
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 21.01.2013
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 01.05.2013
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 21.01.2013
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 21.01.2013
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 29.9.2013 Koclířov 05.09.2014
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 06.05.2013
Racek bouřní (Larus canus) 21.01.2013
Racek mořský (Larus marinus) 2.11.2013 Horusice 03.11.2013
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 21.01.2013
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 21.01.2013
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.01.2013
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15.04.2013
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 03.02.2013
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.01.2013
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 25.08.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 11.06.2013
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 04.09.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) Oplatil 27.12.2013
Potáplice severní (Gavia arctica) Veselí nad Lužnicí 07.12.2013
Potáplice lední (Gavia immer) jezero Milada 10/12/2018 10.12.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.01.2013
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.01.2013
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 1.9.2015 Vlčí Habřina (Nadýmač) 02.09.2015
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.01.2013
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 21.01.2013
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 21.01.2013
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 21.01.2013
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 21.01.2013
Volavka bílá (Ardea alba) 21.01.2013
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 21.01.2013
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 21.01.2013
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 12.08.2013
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.01.2013
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.02.2013
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.01.2013
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.01.2013
Moták stepní (Circus macrourus) 28.4.2020 Dobřichov 28.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 21.01.2013
Luňák červený (Milvus milvus) 21.01.2013
Luňák hnědý (Milvus migrans) 21.01.2013
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.01.2013
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.01.2013
Káně lesní (Buteo buteo) 21.01.2013
Sýc rousný (Aegolius funereus) 10.04.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 15.04.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 21.01.2013
Kalous pustovka (Asio flammeus) 03.01.2016
Výr velký (Bubo bubo) 21.01.2013
Puštík obecný (Strix aluco) 21.01.2013
Dudek chocholatý (Upupa epops) 02.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.01.2013
Vlha pestrá (Merops apiaster) 12.08.2013
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 06.06.2014
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 17.04.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.01.2013
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.04.2013
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 03.05.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.01.2013
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.6.2019 Sidonie 17.06.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 13.05.2013
Žluna zelená (Picus viridis) 21.01.2013
Žluna šedá (Picus canus) 21.01.2013
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.01.2013
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 27.08.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.01.2013
Raroh velký (Falco cherrug) 06.09.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.01.2013
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 16.02.2013
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 21.01.2013
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 21.01.2013
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.01.2013
Straka obecná (Pica pica) 21.01.2013
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 31.8.2013 Šumava 02.09.2013
Kavka obecná (Coloeus monedula) 21.01.2013
Havran polní (Corvus frugilegus) 21.01.2013
Vrána černá (Corvus corone) 21.01.2013
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.01.2013
Krkavec velký (Corvus corax) 21.01.2013
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.01.2013
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 31.8.2013 Šumava 02.09.2013
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.9.Řehořinky 15.09.2013
Sýkora babka (Poecile palustris) 21.01.2013
Sýkora lužní (Poecile montanus) 17.07.2013
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.01.2013
Sýkora koňadra (Parus major) 21.01.2013
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 5.10.2013 Rozkoš 18.10.2013
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 5.9.Lázně Bohdaneč 05.09.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) 4.5.2014 Řehořinky 04.05.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.01.2013
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 04.03.2013
Břehule říční (Riparia riparia) 21.01.2013
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 21.01.2013
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 21.01.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 21.01.2013
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 13.05.2013
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.01.2013
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.01.2013
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 10.07.2013
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 13.05.2013
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.01.2013
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 5.6.Klecany 06.06.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.6.Dřínov 06.06.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 11.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.08.2013
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 17.06.2013
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 21.01.2013
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 28.04.2013
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 5.6.2014Milovice 06.06.2014
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 21.01.2013
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 18.04.2013
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 15.04.2013
Králíček obecný (Regulus regulus) 30.3.2014 Řehořinky 30.03.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 22.04.2013
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.01.2013
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 13.3.2013 Merklín 17.03.2013
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.01.2013
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.09.2013
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.01.2013
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 21.01.2013
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 21.01.2013
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 06.04.2015
Kos černý (Turdus merula) 21.01.2013
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.01.2013
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 21.01.2013
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 21.01.2013
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 20.6.2019 Milovice 20.06.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.01.2013
Slavík modráček (Luscinia svecica) 23.4.2016 Přední Sax 25.04.2016
Lejsek malý (Ficedula parva) 16.6.2019 Sidonie 17.06.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 15.8.2015 Jizerka 15.08.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.05.2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.01.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.01.2013
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 18.04.2013
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 07.04.2013
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 01.04.2013
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.02.2013
Vrabec polní (Passer montanus) 21.01.2013
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.01.2013
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.3.2014 Lipence 21.03.2014
Konipas luční (Motacilla flava) 21.01.2013
Konipas horský (Motacilla cinerea) 01.04.2013
Konipas bílý (Motacilla alba) 21.01.2013
Linduška úhorní (Anthus campestris) 19.04.2013
Linduška luční (Anthus pratensis) 21.03.2013
Linduška lesní (Anthus trivialis) 12.08.2013
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 03.10.2013
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.11.2015 ryb.Motovidlo 29.11.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.01.2013
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 5.2.2013Zbraslav 05.02.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 21.01.2013
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 3.3.2013Oplatil 21.01.2013
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 17.06.2013
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.01.2013
Konopka obecná (Linaria cannabina) 3.3.2013Dříteč 04.03.2013
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21.01.2013
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.01.2013
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 12.08.2013
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.01.2013
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.04.2013
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.01.2013
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 5.6.2014 Milovice 06.06.2014
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.01.2013