Pavel Petřík - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 26.04.2015
Husa tundrová (Anser serrirostris) 30.01.2021
Husa velká (Anser anser) 26.03.2013
Husa běločelá (Anser albifrons) 26.03.2013
Berneška tmavá (Branta bernicla) 20.1.2019 (Vlasatice-Troskotovice) 21.01.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 20.1.2019 (Vlasatice-Troskotovice) 21.01.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 20.1.2019 (Vlasatice-Troskotovice) 21.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 26.03.2013
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Drnholec (2013), 26.03.2013
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 1.pozorování, 8.2.2015, Uherské Hradiště (2f + 1m) 12.04.2015
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 26.03.2013
Kopřivka obecná (Anas strepera) 26.03.2013
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 02.11.2013
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 26.03.2013
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.03.2013
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Nesyt, 19.3.2016 19.03.2016
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.03.2013
Čírka obecná (Anas crecca) 02.11.2013
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 26.03.2013
Polák velký (Aythya ferina) 26.03.2013
Polák malý (Aythya nyroca) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 26.03.2013
Polák kaholka (Aythya marila) 26.03.2013
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Prýgl 2016 14.01.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 26.03.2013
Hohol severní (Bucephala clangula) 26.03.2013
Morčák malý (Mergellus albellus) 26.03.2013
Morčák velký (Mergus merganser) 26.03.2013
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.03.2013
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 01.05.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.03.2013
Potáplice severní (Gavia arctica) tovačovsko 2017 14.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 26.03.2013
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.03.2013
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 10.12.2018 - Annínské jezero, 4 ks 13.03.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.03.2013
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.03.2013
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 08.05.2013
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.03.2013
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 26.03.2013
Volavka bílá (Egretta alba) 26.03.2013
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 21.7.2019, Pouzdřany 22.07.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 21.7.2019, Mušov 22.07.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 26.03.2013
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 26.03.2013
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 02.11.2013
Orel královský (Aquila heliaca) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 09.05.2015
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 2015 Šlapanice - nějaký utečenec 19.03.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 26.03.2013
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.03.2013
Moták pilich (Circus cyaneus) 26.03.2013
Moták lužní (Circus pygargus) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Luňák červený (Milvus milvus) 26.03.2013
Luňák hnědý (Milvus migrans) 26.03.2013
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 26.03.2013
Káně rousná (Buteo lagopus) tovačovsko 2017 14.01.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Hájek u Prahy, 8/2019 08.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 26.03.2013
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice 28.10. 2019 08.04.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 09.05.2015
Chřástal polní (Crex crex) Andělská Hora 09.07.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.03.2013
Lyska černá (Fulica atra) 26.03.2013
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.03.2013
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.03.2013
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 1.pozorování, 13.5.2020, Nesyt 13.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.03.2013
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.4.2015, Račice-Pístovice (Račice) [VY] 19.04.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 13.04.2013
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 13.04.2013
Koliha malá (Numenius phaeopus) 1.pozorování, 13.5.2020, Nesyt 13.05.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 3.5.2015, Záhlinice 06.05.2015
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 13.04.2013
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 12.4. Vážany nad Litavou 12.04.2015
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Ponětovice (2011), Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 30.03.2013
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Dub nad Moravou, 8.5.2013 (14ks) 08.05.2013
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Strachotín 2014 07.09.2014
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín 2014 07.09.2014
Jespák malý (Calidris minuta) Vranovská přehrada 2012, 23.04.2013
Jespák šedý (Calidris temminckii) Strachotín 2014 07.09.2014
Jespák obecný (Calidris alpina) 26.03.2013
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Dub nad Moravou, 8.5.2013 08.05.2013
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.03.2013
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Racek bouřní (Larus canus) 26.03.2013
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Přerov 2017 14.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 26.03.2013
Racek středomořský (Larus michahellis) 02.11.2013
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 28.3.2015 Žabčice (skládka) 13 ks 28.03.2015
Rybák obecný (Sterna hirundo) Vrkoč 2014 26.03.2013
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 (2ks) 08.05.2013
Rybák černý (Chlidonias niger) Dub nad Moravou, 8.5.2013 08.05.2013
Holub skalní/domácí (Columba livia) 26.03.2013
Holub doupňák (Columba oenas) 26.03.2013
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.03.2013
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.03.2013
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 26.03.2013
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.03.2013
Výreček malý (Otus scops) 1.pozorování v ČR, Brno, 24.5. 2020 25.05.2020
Výr velký (Bubo bubo) 1.pozorování, 1P, 14.3.2016, Líšeň 14.03.2016
Puštík obecný (Strix aluco) Ivančice (2012), 26.03.2013
Sýček obecný (Athene noctua) 26.03.2013
Kalous ušatý (Asio otus) 26.03.2013
Kalous pustovka (Asio flammeus) Nesvačilka 13.2.2017 13.02.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 26.03.2013
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 26.03.2013
Vlha pestrá (Merops apiaster) 26.03.2013
Dudek chocholatý (Upupa epops) 26.04.2015
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 26.03.2013
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.03.2013
Strakapoud malý (Dryobates minor) 26.03.2013
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 26.03.2013
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.03.2013
Datel černý (Dryocopus  martius) 26.03.2013
Žluna zelená (Picus viridis) 26.03.2013
Žluna šedá (Picus canus) Ivančice (2012), 26.03.2013
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.03.2013
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Letonice, 2019 08.04.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) tovačovsko 2017 14.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 26.03.2013
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.03.2013
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 26.03.2013
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 26.03.2013
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 26.03.2013
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 26.03.2013
Straka obecná (Pica pica) 26.03.2013
Kavka obecná (Coloeus monedula) 26.03.2013
Havran polní (Corvus frugilegus) 26.03.2013
Vrána černá (Corvus corone) 26.03.2013
Vrána šedá (Corvus cornix) 26.03.2013
Krkavec velký (Corvus corax) 02.11.2013
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 26.03.2013
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 26.03.2013
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 26.03.2013
Sýkora babka (Poecile palustris) 26.03.2013
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 26.03.2013
Sýkora koňadra (Parus major) 26.03.2013
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.03.2013
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Přerov 2017 14.01.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 8.6.2017 Mokrá 08.06.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.03.2013
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 26.03.2013
Břehule říční (Riparia riparia) 26.03.2013
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.03.2013
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.03.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.03.2013
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.03.2013
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.03.2013
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.03.2013
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.03.2013
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 26.03.2013
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 01.05.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 26.03.2013
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.pozorování 26.4.2015, Jiříkovice 26.04.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 01.05.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.03.2013
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 01.05.2014
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 26.03.2013
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.03.2013
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 26.03.2013
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30.03.2013
Králíček obecný (Regulus regulus) 26.03.2013
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 26.03.2013
Brhlík lesní (Sitta europaea) 26.03.2013
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 20.11. Klentnice (1), Soutěska (2) 21.11.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.03.2013
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 02.11.2013
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.03.2013
Kos černý (Turdus merula) 26.03.2013
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 26.03.2013
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 02.11.2013
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.03.2013
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.03.2013
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 26.03.2013
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 26.03.2013
Slavík modráček (Luscinia svecica) 8.4. 2020, Mutěnice 08.04.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 1.pozorování, 11.5.2020, Brno 13.05.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 26.03.2013
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.03.2013
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.03.2013
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.pozorování, 29.5. 2020, Vranov 30.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.03.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1.pozorování,12.4. Vážany nad Litavou 12.04.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 26.03.2013
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 26.03.2013
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 26.03.2013
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.03.2013
Vrabec domácí (Passer domesticus) 26.03.2013
Vrabec polní (Passer montanus) 26.03.2013
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.03.2013
Konipas luční (Motacilla flava) 26.03.2013
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.03.2013
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.03.2013
Linduška luční (Anthus pratensis) Svratka - Pisárky (2013), 30.03.2013
Linduška lesní (Anthus trivialis) 26.03.2013
Linduška horská (Anthus spinoletta) Praděd 11.07.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.03.2013
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Šlapanice (2013), 26.03.2013
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 26.03.2013
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.03.2013
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 1.pozorování, 27.5. 2020, Razová 30.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 26.03.2013
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) Mušov. jezera, 2.hráz - 8 ex.(2013), 26.03.2013
Konopka obecná (Linaria cannabina) 26.03.2013
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 26.6.2019 Krkonoše 22.07.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 30.7.2015 Šumava 21.11.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.03.2013
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.03.2013
Čížek lesní (Spinus spinus) 26.03.2013
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 26.03.2013
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 26.5.2017, Strachotín 27.05.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov 13.2.2017 13.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.03.2013
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Mušov 8.1.2016 (4 ex.) 08.01.2016