Filip Petřík - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Vlasatice, 20.1.2019 27.01.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Pohořelice (Starý rybník), 7.2.2016 07.02.2016
Berneška velká (Branta canadensis) Kozmické ptačí louky, 15.5.2021 19.05.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Pohořelice (Starý rybník), 7.2.2016 07.02.2016
Husa velká (Anser anser) 19.04.2013
Husa polní (Anser fabalis) 31.12.2014
Husa tundrová (Anser serrirostris) 28.10.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 19.04.2013
Husa malá (Anser erythropus) Troskotovice, 20.1.2019 27.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 19.04.2013
Labuť malá (Cygnus columbianus) Mohelnice, 4.11.2018 05.11.2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Drnholec, 17.1.2013 19.04.2013
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Krčmaň, 25.8.2016 29.08.2016
Husice liščí (Tadorna tadorna) Annín, 22.11.2014 22.11.2014
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Uherské Hradiště, 6.2.2015 30.04.2015
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 19.04.2013
Čírka modrá (Spatula querquedula) 19.04.2013
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 19.04.2013
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 19.04.2013
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 30.04.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 19.04.2013
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 19.04.2013
Čírka obecná (Anas crecca) 19.04.2013
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.04.2013
Polák velký (Aythya ferina) 19.04.2013
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 19.04.2013
Polák kaholka (Aythya marila) 19.04.2013
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Novomlýnské nádrže, 29.12.2014 31.12.2014
Turpan černý (Melanitta nigra) Novomlýnské nádrže, 17.2.2021 19.05.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.04.2013
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.04.2013
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.04.2013
Morčák velký (Mergus merganser) 19.04.2013
Morčák prostřední (Mergus serrator) Novomlýnské nádrže, 17.2.2021 19.05.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Branná, 21.4.2018 26.04.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.04.2013
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.04.2013
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.06.2013
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 28.10.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 19.04.2013
Drop velký (Otis tarda) 28.10.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 19.04.2013
Holub skalní/domácí (Columba livia) 19.04.2013
Holub doupňák (Columba oenas) 19.04.2013
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.04.2013
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 19.04.2013
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 19.04.2013
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Růženin lom, 28.7.2013 29.07.2013
Chřástal polní (Crex crex) Bukovec, 16.7.2016 17.07.2016
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 19.04.2013
Lyska černá (Fulica atra) 19.04.2013
Jeřáb popelavý (Grus grus) Brno (Slatina), 27.10.2015 27.10.2015
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.04.2013
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Šakvice, 10.12.2015 14.12.2015
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 19.04.2013
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 28.10.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 08.05.2015
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 08.05.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 08.05.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.04.2013
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 19.04.2013
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Tovačov, 28.10.2017 28.10.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt, 19.7.2017 29.07.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 19.04.2013
Koliha malá (Numenius phaeopus) Nesyt, 13.5.2020 13.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 19.04.2013
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Nesyt, 19.7.2017 29.07.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Dub nad Moravou, 8.5.2013 09.05.2013
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Majetín, 13.5.2023 05.09.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) Strachotín, 5.9.2014 (180. druh) 06.09.2014
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín, 5.9.2014 06.09.2014
Jespák obecný (Calidris alpina) 19.04.2013
Jespák malý (Calidris minuta) Strachotín, 5.9.2014 06.09.2014
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Račice-Pístovice, 21.4.2015 23.04.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 19.04.2013
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.04.2013
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Majetín, 9.8.2023 05.09.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Brno (Komárov) - Svratka, 26.4.2013 27.04.2013
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.04.2013
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.04.2013
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Dub nad Moravou, 8.5.2013 09.05.2013
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Záhlinice, 3.5.2015 06.05.2015
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Slavkov u Brna, 31.7.2014 31.07.2014
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Kokory, 2.9.2023 05.09.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 19.04.2013
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 08.05.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 08.05.2015
Racek bouřní (Larus canus) 19.04.2013
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Přerov, 7.1.2017 19.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 19.04.2013
Racek středomořský (Larus michahellis) Majetín, 20.7.2017 29.07.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 19.04.2013
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Mutěnické rybníky, 28.4.2017 28.04.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 19.04.2013
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 28.10.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 09.05.2013
Rybák černý (Chlidonias niger) Dub nad Moravou, 8.5.2013 09.05.2013
Potáplice malá (Gavia stellata) Přítluky (Nové Mlýny), 10.12.2015 14.12.2015
Potáplice severní (Gavia arctica) 19.04.2013
Čáp černý (Ciconia nigra) 19.04.2013
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 19.04.2013
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 19.04.2013
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 09.05.2013
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Nadějská rybniční soustava, 24.4.2019 19.05.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) Velký Tisý, 25.4.2019 19.05.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Ponětovice - mokřad, 7.5.2013 07.05.2013
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 19.04.2013
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Čejkovice (CB), 18.7.2017 29.07.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 19.04.2013
Volavka červená (Ardea purpurea) Sedlec, 20.7.2017 29.07.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 19.04.2013
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Čejkovice (CB), 18.7.2017 29.07.2017
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 28.10.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 19.04.2013
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Balinské údolí, 19.7.2013 20.07.2013
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Šumice, 8.9.2013 09.09.2013
Orel stepní (Aquila nipalensis) Skaštice, 2.9.2023 05.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) Mutěnické rybníky, 8.5.2015 09.05.2015
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Olomoucký kraj, 29.6.2018 30.06.2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.04.2013
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 31.12.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.04.2013
Moták pilich (Circus cyaneus) 19.04.2013
Moták lužní (Circus pygargus) Nový Ples, 22.7.2013 22.07.2013
Luňák červený (Milvus milvus) 19.04.2013
Luňák hnědý (Milvus migrans) 19.04.2013
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 19.04.2013
Káně rousná (Buteo lagopus) 27.1., Uherský Brod (Těšov) 29.01.2014
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Šlapanice, 10.10.2014 27.10.2015
Káně lesní (Buteo buteo) 19.04.2013
Sova pálená (Tyto alba) 28.10.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) Beskydy, 1.4.2018 08.04.2018
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Chlumětín, 8.3.2022 05.09.2023
Výreček malý (Otus scops) Brno (Černovice), květen 2020 19.05.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 19.04.2013
Kalous pustovka (Asio flammeus) Újezd u Brna, 13.2.2017 14.02.2017
Výr velký (Bubo bubo) Brno (Líšeň), 12.3.2016 14.03.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 10.06.2013
Puštík bělavý (Strix uralensis) Beskydy, 1.4.2018 08.04.2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 05.07.2017
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Vyškov (Zouvalka), 21.8.2021 25.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 19.04.2013
Vlha pestrá (Merops apiaster) 01.09.2014
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.04.2013
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 19.04.2013
Strakapoud malý (Dryobates minor) 19.04.2013
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 19.04.2013
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.04.2013
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Chvalčov, 28.10.2017 28.10.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 19.04.2013
Žluna zelená (Picus viridis) 19.04.2013
Žluna šedá (Picus canus) 19.04.2013
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 19.04.2013
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Němčice, 25.8.2016 29.08.2016
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 19.04.2013
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 19.04.2013
Raroh velký (Falco cherrug) Žatčany, 19.1.2017 19.01.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 08.08.2015
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.04.2013
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.04.2013
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 19.04.2013
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 19.04.2013
Straka obecná (Pica pica) 19.04.2013
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Balinské údolí, 16.7.2013 20.07.2013
Kavka obecná (Coloeus monedula) 19.04.2013
Havran polní (Corvus frugilegus) 19.04.2013
Vrána černá (Corvus corone) 19.04.2013
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.04.2013
Krkavec velký (Corvus corax) 19.04.2013
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 19.04.2013
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.04.2013
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 19.04.2013
Sýkora babka (Poecile palustris) 19.04.2013
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19.04.2013
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 19.04.2013
Sýkora koňadra (Parus major) 19.04.2013
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 19.04.2013
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Přerov, 7.1.2017 19.01.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 19.04.2013
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.04.2013
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.04.2013
Břehule říční (Riparia riparia) 19.04.2013
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 19.04.2013
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.04.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 19.04.2013
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 19.04.2013
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) ČHS, 26.10. 2020 18.12.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19.04.2013
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.04.2013
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 19.04.2013
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 19.04.2013
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 19.04.2013
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Brno - Holásecká jezera, 7.5.2013 07.05.2013
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 19.04.2013
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 12.05.2013
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Rybník Vrkoč, 5.4.2014 05.04.2014
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Balinské údolí, 14.7.2013 20.07.2013
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19.04.2013
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 19.04.2013
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 19.04.2013
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 19.04.2013
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 19.04.2013
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.04.2013
Králíček obecný (Regulus regulus) 19.04.2013
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 19.04.2013
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.04.2013
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pálava, 20.11.2015 20.11.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.04.2013
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Praha - Karlovo náměstí, 5.9.2013 05.09.2013
Špaček růžový (Pastor roseus) Svatobořice-Mistřín (Mistřín), 9.10.2018 05.11.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.04.2013
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 19.04.2013
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 19.04.2013
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 30.04.2015
Kos černý (Turdus merula) 19.04.2013
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 19.04.2013
Kos horský (Turdus torquatus) Kouty nad Desnou, 14.5.2016 14.02.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 19.04.2013
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.04.2013
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 28.10.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 19.04.2013
Slavík modráček (Luscinia svecica) 03.05.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) Vranov, 24.5.2018 27.05.2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.04.2013
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 19.04.2013
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.04.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.04.2013
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.04.2013
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19.04.2013
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Šlapanice, 31.3.2014 31.03.2014
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 19.04.2013
Vrabec polní (Passer montanus) 19.04.2013
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.04.2013
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.04.2013
Konipas luční (Motacilla flava) 19.04.2013
Konipas citronový (Motacilla citreola) Mutěnické rybníky, 28.4.2017 28.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 19.04.2013
Konipas bílý (Motacilla alba) 19.04.2013
Linduška luční (Anthus pratensis) 19.04.2013
Linduška lesní (Anthus trivialis) 19.04.2013
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.05.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 19.04.2013
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.04.2013
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.04.2013
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.04.2013
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Bruntál, 20.5.2020 26.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 19.04.2013
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 19.04.2013
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.04.2013
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Brno (Chrlice), 12.11.2017 15.11.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 31.12.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 19.04.2013
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 19.04.2013
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 19.04.2013
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.04.2013
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Strachotín, 8.1.2016 08.01.2016
Strnad luční (Emberiza calandra) Velké Meziříčí, 3.7.2013 20.07.2013
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 19.04.2013
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Opavsko, 21.5.2020 26.05.2020
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov, 13.2.2017 14.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 19.04.2013