Vladimír Remeš - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 10.1.2012, Pohořelice 04.11.2014
Husa velká (Anser anser) 04.11.2014
Husa polní (Anser fabalis) 04.11.2014
Husa běločelá (Anser albifrons) 04.11.2014
Labuť velká (Cygnus olor) 04.11.2014
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.11.2014
Čírka modrá (Spatula querquedula) 04.11.2014
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 04.11.2014
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 04.11.2014
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 04.11.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 04.11.2014
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 04.11.2014
Čírka obecná (Anas crecca) 04.11.2014
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 04.11.2014
Polák velký (Aythya ferina) 04.11.2014
Polák malý (Aythya nyroca) 04.11.2014
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 04.11.2014
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 04.11.2014
Hohol severní (Bucephala clangula) 04.11.2014
Morčák malý (Mergellus albellus) 04.11.2014
Morčák velký (Mergus merganser) 04.11.2014
Koroptev polní (Perdix perdix) 04.11.2014
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 04.11.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 04.11.2014
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 04.11.2014
Rorýs obecný (Apus apus) 04.11.2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 04.11.2014
Holub skalní/domácí (Columba livia) 04.11.2014
Holub doupňák (Columba oenas) 04.11.2014
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 04.11.2014
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 04.11.2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 04.11.2014
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 04.11.2014
Chřástal polní (Crex crex) 04.11.2014
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 04.11.2014
Lyska černá (Fulica atra) 04.11.2014
Jeřáb popelavý (Grus grus) 04.11.2014
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 04.11.2014
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 04.11.2014
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.11.2014
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 04.11.2014
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 16.7.2011, Pastviny u Lednice 04.11.2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.11.2014
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 04.11.2014
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 20.9.1996, Lednice 04.11.2014
Kulík říční (Charadrius dubius) 04.11.2014
Koliha velká (Numenius arquata) 04.11.2014
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 04.11.2014
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 04.11.2014
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 04.11.2014
Jespák šedý (Calidris temminckii) 04.11.2014
Jespák písečný (Calidris alba) 20.9.1996, Lednice 04.11.2014
Jespák obecný (Calidris alpina) 04.11.2014
Jespák malý (Calidris minuta) 04.11.2014
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 04.11.2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 04.11.2014
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 25.9.1996, rybník Nesyt 04.11.2014
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 04.11.2014
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.11.2014
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 04.11.2014
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 04.11.2014
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 04.11.2014
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 04.11.2014
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 04.11.2014
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 04.11.2014
Racek bouřní (Larus canus) 04.11.2014
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 04.11.2014
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 04.11.2014
Rybák obecný (Sterna hirundo) 04.11.2014
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 20.5.1996, Záhlinice 04.11.2014
Rybák černý (Chlidonias niger) 04.11.2014
Potáplice malá (Gavia stellata) 04.11.2014
Čáp černý (Ciconia nigra) 04.11.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.11.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 04.11.2014
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 04.11.2014
Bukač velký (Botaurus stellaris) 04.11.2014
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 04.11.2014
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 04.11.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 04.11.2014
Volavka červená (Ardea purpurea) 14.8.1995, Záhlinic 04.11.2014
Volavka bílá (Ardea alba) 04.11.2014
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 04.11.2014
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 04.11.2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 04.11.2014
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 25.5.2011, Vysoká Hole, Jeseníky 04.11.2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 04.11.2014
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 04.11.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.11.2014
Moták pilich (Circus cyaneus) 04.11.2014
Luňák hnědý (Milvus migrans) 04.11.2014
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 04.11.2014
Káně rousná (Buteo lagopus) 04.11.2014
Káně lesní (Buteo buteo) 04.11.2014
Sova pálená (Tyto alba) 04.11.2014
Kalous ušatý (Asio otus) 04.11.2014
Kalous pustovka (Asio flammeus) 04.11.2014
Výr velký (Bubo bubo) 04.11.2014
Puštík obecný (Strix aluco) 04.11.2014
Dudek chocholatý (Upupa epops) 04.11.2014
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 04.11.2014
Vlha pestrá (Merops apiaster) 04.11.2014
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 04.11.2014
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 04.11.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 04.11.2014
Strakapoud malý (Dryobates minor) 04.11.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 04.11.2014
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 04.11.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) 04.11.2014
Žluna zelená (Picus viridis) 04.11.2014
Žluna šedá (Picus canus) 04.11.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 04.11.2014
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 04.11.2014
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 04.11.2014
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 04.11.2014
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 04.11.2014
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 04.11.2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 04.11.2014
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 04.11.2014
Straka obecná (Pica pica) 04.11.2014
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 04.11.2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) 04.11.2014
Havran polní (Corvus frugilegus) 04.11.2014
Vrána černá (Corvus corone) 04.11.2014
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.11.2014
Krkavec velký (Corvus corax) 04.11.2014
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 04.11.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 04.11.2014
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 04.11.2014
Sýkora babka (Poecile palustris) 04.11.2014
Sýkora lužní (Poecile montanus) 04.11.2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 04.11.2014
Sýkora koňadra (Parus major) 04.11.2014
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 04.11.2014
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 04.11.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) 04.11.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) 04.11.2014
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 04.11.2014
Břehule říční (Riparia riparia) 04.11.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 04.11.2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 04.11.2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 04.11.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.11.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 04.11.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 04.11.2014
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 04.11.2014
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 04.11.2014
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.11.2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 04.11.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 04.11.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 04.11.2014
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 04.11.2014
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 04.11.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 04.11.2014
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 04.11.2014
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 04.11.2014
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 04.11.2014
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 04.11.2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 04.11.2014
Králíček obecný (Regulus regulus) 04.11.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 04.11.2014
Brhlík lesní (Sitta europaea) 04.11.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 04.11.2014
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 04.11.2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 04.11.2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 04.11.2014
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.11.2014
Kos černý (Turdus merula) 04.11.2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 04.11.2014
Kos horský (Turdus torquatus) 04.11.2014
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 04.11.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 04.11.2014
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 04.11.2014
Lejsek malý (Ficedula parva) 04.11.2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 04.11.2014
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 04.11.2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 04.11.2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 04.11.2014
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 04.11.2014
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 04.11.2014
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 04.11.2014
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 04.11.2014
Vrabec polní (Passer montanus) 04.11.2014
Vrabec domácí (Passer domesticus) 04.11.2014
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 04.11.2014
Konipas luční (Motacilla flava) 04.11.2014
Konipas horský (Motacilla cinerea) 04.11.2014
Konipas bílý (Motacilla alba) 04.11.2014
Linduška luční (Anthus pratensis) 04.11.2014
Linduška lesní (Anthus trivialis) 04.11.2014
Linduška horská (Anthus spinoletta) 04.11.2014
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 04.11.2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 04.11.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 04.11.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 04.11.2014
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 04.11.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) 04.11.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) 04.11.2014
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 04.11.2014
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 04.11.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 04.11.2014
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 04.11.2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 04.11.2014
Čížek lesní (Spinus spinus) 04.11.2014
Strnad luční (Emberiza calandra) 04.11.2014
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 04.11.2014
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 04.11.2014
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 04.11.2014