Bohuslav Petřík - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Nesyt, 26. 3. 2022 27.03.2022
Berneška velká (Branta canadensis) Mutěnice, 28. 3. 2020 28.03.2020
Husa velká (Anser anser) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Husa polní (Anser fabalis) Trnové Pole, 20. 11. 2015 20.11.2015
Husa tundrová (Anser serrirostris) VDNM, střední nádrž, 16. 1. 2021 24.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) VDNM, střední nádrž, 8. 1. 2016 08.01.2016
Husa malá (Anser erythropus) Pohořelické rybníky, 12. 1. 2020 18.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Záhlinice, 3. 5. 2015 03.05.2015
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Tovačov, 3. 4. 2017 04.04.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) Mutěnice, 26. 4. 2014 05.04.2015
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Brno, Jundrov, 10. 1. 2016 26.04.2016
Čírka modrá (Spatula querquedula) Tovačov, 24. 4. 2015 24.04.2015
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) Nesyt, 20. 9. 2015 20.09.2015
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 14. 4. 2015, Mutěnice 14.04.2015
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) VDNM, Šakvice, 13. 12. 2015 13.12.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Nesyt, 19. 3. 2016 19.03.2016
Čírka obecná (Anas crecca) Šakvice, 8. 1. 2016 08.01.2016
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Polák velký (Aythya ferina) Mutěnice, 26. 4. 2014 05.04.2015
Polák malý (Aythya nyroca) Záhlinice, 3. 4. 2017 04.04.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Polák kaholka (Aythya marila) VDNM, střední nádrž, 8. 1. 2016 08.01.2016
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Brněnská přehrada, 20. 11. 2016 20.11.2016
Hohol severní (Bucephala clangula) VDNM, Šakvice, 13. 12. 2015 13.12.2015
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM, Dolní Věstonice, 13. 12. 2015 13.12.2015
Morčák velký (Mergus merganser) VDNM, střední nádrž, 8. 1. 2016 08.01.2016
Koroptev polní (Perdix perdix) Pohořelice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Brno, 1. 6. 2017 02.06.2017
Rorýs obecný (Apus apus) Ivančice, 2013 05.04.2015
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice (Prostějov) 29. 8. 2019 02.09.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Mutěnice, 26. 4. 2014 05.04.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) Velká Klajdovka, 16. 3. 2014 05.04.2015
Holub doupňák (Columba oenas) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Brno, Juliánov, 2013 05.04.2015
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Stránská skála, 28. 6. 2015 28.06.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Brno, Juliánov, 2013 05.04.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Nesyt, 3. 4. 2020 03.04.2020
Chřástal polní (Crex crex) Pohořelické rybníky, 28. 9. 2022 28.09.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Záhlinice, 3. 5. 2015 03.05.2015
Lyska černá (Fulica atra) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Jeřáb popelavý (Grus grus) Nesyt, 26. 4. 2020 26.04.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Vrkoč, 11. 3. 2015 11.04.2015
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Vrbátky 29. 8. 2019 02.09.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Mutěnice, 28. 3. 2014 05.04.2015
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 14. 4. 2015, Mutěnice 14.04.2015
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnice, 28. 4. 2015 28.04.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Záhlinice, 26. 4. 2015 26.04.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Starý rybník, 5. 4. 2014 05.04.2015
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Tovačov, 10. 11. 2019 10.11.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Hlohovec, 23. 10. 2016 23.10.2016
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Strachotín, 28. 9. 2016 04.10.2016
Kulík říční (Charadrius dubius) Starý rybník, 5. 4. 2014 05.04.2015
Koliha velká (Numenius arquata) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Záhlinice, 3. 4. 2017 04.04.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Hlohovec, Prostřední rybník, 28. 9. 2019 28.09.2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) Strachotín, 28. 9. 2022 28.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Záhlinice, 3. 5. 2015 03.05.2015
Jespák šedý (Calidris temminckii) Rozkoš, 8. 5. 2020 11.05.2020
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín, 23. 9. 2016 23.09.2016
Jespák obecný (Calidris alpina) Strachotín, 28. 9. 2016 04.10.2016
Jespák malý (Calidris minuta) Nesyt, 23. 8. 2022 24.08.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Křenovice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Křenovice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Mutěnice, 9. 4. 2014 05.04.2015
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Starý rybník, 5. 4. 2014 05.04.2015
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Starý rybník, 5. 4. 2014 05.04.2015
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Hlohovec, 3. 5. 2017 03.05.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Mutěnice, 28. 4. 2015 28.04.2015
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Záhlinice, 26. 4. 2015 26.04.2015
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Záhlinice, 26. 4. 2015 26.04.2015
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Mutěnice, 28. 3. 2014 05.04.2015
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Záhlinice, 29. 4. 2017 29.04.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnice, 28. 4. 2015 28.04.2015
Racek bouřní (Larus canus) Vrkoč, 11. 3. 2015 11.04.2015
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Přerov, 7. 1. 2017 09.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Racek středomořský (Larus michahellis) Tovačov, 4. 5. 2019 02.09.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Skládka Žabčice, 26. 3. 2016 26.03.2016
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Mutěnice, 28. 4. 2017 28.04.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Záhlinice, 28. 4. 2019 28.04.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rozkoš, 8. 5. 2020 11.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Mutěnice, 9. 4. 2014 05.04.2015
Potáplice severní (Gavia arctica) VDNM, Šakvice, 13. 12. 2015 13.12.2015
Čáp černý (Ciconia nigra) Starý rybník, 5. 4. 2014 05.04.2015
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Mutěnice, 28. 3. 2014 05.04.2015
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) VDNM II, 26. 3. 2022 27.03.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovec, 26. 4. 2020 26.04.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Záhlinice, 29. 4. 2017 29.04.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Lednice, 2. 5. 2020 02.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Volavka bílá (Ardea alba) Mutěnice, 9. 4. 2014 05.04.2015
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Záhlinice, 26. 4. 2015 26.04.2015
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Budkovice, 2013 05.04.2015
Orel královský (Aquila heliaca) Nesyt, 26. 3. 2016 26.03.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Pálava, 20. 11. 2015 20.11.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Špindlerův Mlýn, 7. 8. 2016 11.08.2016
Moták pochop (Circus aeruginosus) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Moták pilich (Circus cyaneus) Trnové Pole, 20. 11. 2015 20.11.2015
Moták lužní (Circus pygargus) Hrubčice (Prostějov) 29. 8. 2019 02.09.2019
Luňák červený (Milvus milvus) Vrkoč, 11. 3. 2015 11.04.2015
Luňák hnědý (Milvus migrans) Mutěnice, 22.5. 2021 23.05.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Vrkoč, 11. 3. 2015 11.04.2015
Káně rousná (Buteo lagopus) Citov, 7. 1. 2017 09.01.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Příkazy, 29. 9. 2015 29.09.2015
Káně lesní (Buteo buteo) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Kalous ušatý (Asio otus) Drnholec, 20. 11. 2015 20.11.2015
Kalous pustovka (Asio flammeus) Újezd u Brna, 13. 2. 2017 13.02.2017
Výr velký (Bubo bubo) Brno, Kopaniny, 16. 3. 2016 16.03.2016
Puštík obecný (Strix aluco) Janské lázně, 9. 5. 2020 11.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Vlha pestrá (Merops apiaster) Tvarožná, 8. 6. 2016 08.06.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14. 4. 2015, Mutěnice 14.04.2015
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Strakapoud malý (Dryobates minor) Mutěnice, 28. 4. 2017 28.04.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Brno, Juliánov, 15. 10. 2015 13.12.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Datel černý (Dryocopus  martius) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Žluna zelená (Picus viridis) Budkovice, 2012 05.04.2015
Žluna šedá (Picus canus) Budkovice, 2012 05.04.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Citov, 7. 1. 2017 09.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Jiříkovice, 24. 4. 2016 26.04.2016
Raroh velký (Falco cherrug) Borotice, 4. 4. 2017 05.04.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Přerov, 7. 1. 2017 09.01.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Brno, Rozcestí Kopaniny, 18. 10. 2015 18.10.2015
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Budkovice, 2013 05.04.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Tovačov, 6. 5. 2017 06.05.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Velká Klajdovka, 16. 3. 2014 05.04.2015
Straka obecná (Pica pica) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Špindlerův Mlýn, 7. 8. 2016 11.08.2016
Kavka obecná (Coloeus monedula) Brno, Benešova, 2014 05.04.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) Brno, Juliánov, 2013 05.04.2015
Vrána černá (Corvus corone) Líšeň, Říčky, Mariánské údolí, 5. 4. 2015 05.04.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) Mušov, 15. 3. 2014 05.04.2015
Krkavec velký (Corvus corax) Jiříkovice, 25. 4. 2015 25.04.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Jiříkovice, 27. 4. 2015 27.04.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Mumlavské vodopády, 2. 3. 2016 14.03.2016
Sýkora babka (Poecile palustris) Mutěnice, 28. 3. 2014 05.04.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 14. 4. 2015, Mutěnice 14.04.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Budkovice, 2012 05.04.2015
Sýkora koňadra (Parus major) Budkovice, 2012 05.04.2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Přerov, 7. 1. 2017 09.01.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) Mokrá-Horákov, 8. 6. 2017 08.06.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Brno, Lesná 05.04.2015
Břehule říční (Riparia riparia) Soutok Svratky a Svitavy 27.5.2016 27.05.2016
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Mutěnice, 28. 3. 2014 05.04.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Stříbský mlýn, 2013 05.04.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Budkovice, 2013 05.04.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Jiříkovice, 25. 4. 2015 25.04.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Budkovice, 2012 05.04.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budkovice, 2012 05.04.2015
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Mutěnice, 3. 6. 2015 13.12.2015
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Záhlinice, 3. 5. 2015 03.05.2015
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Tovačov, 24. 4. 2015 24.04.2015
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Mutěnice, 28. 4. 2015 28.04.2015
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Brno, 2016 28.04.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Záhlinice, 29. 4. 2017 29.04.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 14. 4. 2015, Mutěnice 14.04.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Záhlinice, 1. 5. 2016 01.05.2016
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Budkovice, 2012 05.04.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Syrovín, 24. 9. 2016 30.09.2016
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) Velatice, 8. 6. 2017 08.06.2017
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Jiříkovice, 25. 4. 2015 25.04.2015
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) Malá Klajdovka, 30. 4. 2015 30.04.2015
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Krkonoše, 15. 7. 2015 20.07.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) Brno, Bílá hora, 6. dubna 2015 06.04.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Budkovice, 2012 05.04.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) Velká Klajdovka, 16. 3. 2014 05.04.2015
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pálava, 20. 11. 2015 20.11.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Mumlavské vodopády, 2. 3. 2016 26.03.2016
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Brno, Lužní les (za Makrem), 28. 4. 2015 28.04.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Křenovice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Velká Klajdovka, 16. 3. 2014 05.04.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Líšeň, Říčky, Mariánské údolí, 5. 4. 2015 05.04.2015
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Ponětovice, 23. 6. 2015 23.06.2015
Kos černý (Turdus merula) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Křenovice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Kos horský (Turdus torquatus) Černá hora, 25. 4. 2021 23.05.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Budkovice, 2013 05.04.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Tovačov, 24. 4. 2015 24.04.2015
Slavík modráček (Luscinia svecica) Záhlinice, 29. 4. 2017 29.04.2017
Lejsek malý (Ficedula parva) Vranov (u Brna) 15. 5. 2019 15.05.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Jiříkovice, 25. 4. 2015 25.04.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Brno, Bílá hora, 3. 5. 2014 05.04.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Stránská skála, 8. 4. 2015 08.04.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Řečkovice, 12. 5. 2015 12.05.2015
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Nesyt, 26. 3. 2016 26.03.2016
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Brno, Líšeň, 30. 4. 2016 30.04.2016
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Brno, Pisárky, 14. 1. 2016 14.01.2016
Vrabec polní (Passer montanus) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) Stránská skála, 8. 4. 2015 05.04.2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Nesyt, 26. 3. 2016 26.03.2016
Konipas luční (Motacilla flava) Mutěnice, 28. 4. 2017 28.04.2017
Konipas citronový (Motacilla citreola) Mutěnice, 28. 4. 2017 28.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) Budkovice, 2012 05.04.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) Špindlerův Mlýn, 7. 8. 2016 11.08.2016
Linduška lesní (Anthus trivialis) Králický Sněžník, 11. 6. 2017 12.06.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) Mutěnice, 6. 11. 2019 07.11.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Budkovice, 2012 05.04.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Pístovice, 16. 1. 2016 16.01.2016
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Budkovice, 2012 05.04.2015
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Jizerské hory, 14. 7. 2015 20.07.2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) Vrkoč, 5. 4. 2014 05.04.2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) Jiříkovice, 25. 4. 2015 25.04.2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Brno - Bystrc, 29. 11. 2016 29.11.2016
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Lužní les (Morava-Dyje) 2. 3. 2014 05.04.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Křenovice, 5. 4. 2014 05.04.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) Velká Klajdovka, 16. 3. 2014 05.04.2015
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) VDNM, Šakvice, 8. 1. 2015 08.01.2016
Strnad luční (Emberiza calandra) Dolní Morava, 11. 6. 2016 12.06.2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Mutěnice, 26. 4. 2014 05.04.2015
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov, 13. 2. 2017 13.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Pohořelické rybníky, 22. 3. 2014 05.04.2015