Jáchym Tesařík - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 31.1.2020 Přítluky 30.12.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 31.1.2020 Přítluky 30.12.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 1.5.2016 Třeboň 01.05.2016
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 11.6.2016 rybník Musík 11.06.2016
Husa velká (Anser anser) 09.04.2015
Husa polní (Anser fabalis) 09.04.2015
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 30.12.2021 Třeboň 30.12.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 25.07.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 09.04.2015
Husa malá (Anser erythropus) 19.3.2022 Velký Potočný 19.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 09.04.2015
Labuť malá (Cygnus columbianus) 10.11.2018 Mohelnice 30.10.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 17.10.2015 Kojetín 30.10.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 30.10.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 09.04.2015
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 30.10.2020
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 30.10.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) 09.04.2015
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 09.04.2015
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 09.04.2015
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 09.04.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 09.04.2015
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 09.04.2015
Čírka obecná (Anas crecca) 09.04.2015
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 09.04.2015
Polák velký (Aythya ferina) 09.04.2015
Polák malý (Aythya nyroca) 09.04.2015
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 09.04.2015
Polák kaholka (Aythya marila) 09.04.2015
Kajka mořská (Somateria mollissima) 17.12.2018 Milada 17.12.2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 09.04.2015
Turpan černý (Melanitta nigra) 20.12.2014 Mohelnice 30.10.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 4.1.2014 Oplatil 09.04.2015
Hohol severní (Bucephala clangula) 09.04.2015
Morčák malý (Mergellus albellus) 09.04.2015
Morčák velký (Mergus merganser) 09.04.2015
Morčák prostřední (Mergus serrator) 09.04.2015
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 03.02.2018
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 07.05.2024
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 09.04.2015
Koroptev polní (Perdix perdix) 09.04.2015
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 04.06.2016
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 09.04.2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.06.2016
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 09.04.2015
Rorýs obecný (Apus apus) 09.04.2015
Drop velký (Otis tarda) 11.10.2019 Hrubčice 13.10.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 09.04.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) 09.04.2015
Holub doupňák (Columba oenas) 09.04.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 09.04.2015
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 09.04.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 09.04.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 09.04.2015
Chřástal polní (Crex crex) 09.04.2015
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 23.09.2015
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 09.04.2015
Lyska černá (Fulica atra) 09.04.2015
Chřástal malý (Zapornia parva) 30.10.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 09.04.2015
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 09.04.2015
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 09.04.2015
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 09.04.2015
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 26.11.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 09.04.2015
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 27.7.2014 Praha-Troja 09.04.2015
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 30.10.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.10.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 09.04.2015
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 30.9.2021 Kozmické ptačí louky 30.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 09.04.2015
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 30.08.2015
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 09.04.2015
Kulík říční (Charadrius dubius) 09.04.2015
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 27.9.2023 Čistá 27.09.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 11.04.2015
Koliha velká (Numenius arquata) 09.04.2015
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 4.11.2017 Sopřečský rybník 04.11.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 09.04.2015
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 13.9.2014 Rozkoš 09.04.2015
Jespák rezavý (Calidris canutus) 22.8.2015 Rozkoš 30.08.2015
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 09.04.2015
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 22.8.2015 Rozkoš 30.08.2015
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 09.04.2015
Jespák šedý (Calidris temminckii) 11.04.2015
Jespák písečný (Calidris alba) 6.9.2014 Bohdanečský rybník 09.04.2015
Jespák obecný (Calidris alpina) 09.04.2015
Jespák malý (Calidris minuta) 09.04.2015
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 8.9.2020 Sopřečský rybník 08.09.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 02.11.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 28.03.2016
Bekasina větší (Gallinago media) 29.04.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 09.04.2015
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 22.8.2015 Rozkoš 30.08.2015
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 9.4.2022 Jaroslavické rybníky 09.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 09.04.2015
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 09.04.2015
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 7.11.2020 Jistebnické rybníky 07.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 09.04.2015
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 11.4.2015 Záhlinice 13.04.2015
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 09.04.2015
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 09.04.2015
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 09.04.2015
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 6.9.2022 Roudnice 07.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 8.5.2016 Rozkoš 08.05.2016
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 09.04.2015
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 09.04.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 09.04.2015
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 18.10.2020 Velký Tisý 18.10.2020
Racek bouřní (Larus canus) 09.04.2015
Racek mořský (Larus marinus) 17.11.2015 Žehuň 17.11.2015
Racek šedý (Larus hyperboreus) 10.2.2019 Most 11.02.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 09.04.2015
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 09.04.2015
Racek středomořský (Larus michahellis) 09.04.2015
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 09.04.2015
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 19.05.2018
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 25.7.2020 Rozkoš 30.10.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) 2.5.2014 Nové Mlýny 09.04.2015
Rybák obecný (Sterna hirundo) 09.04.2015
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 1.5.2019 Rozkoš 01.05.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 30.10.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 30.10.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 09.04.2015
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 2.11.2019 Horusický rybník 30.10.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 31.8.2020 Rozkoš 13.03.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 09.04.2015
Potáplice severní (Gavia arctica) 09.04.2015
Potáplice lední (Gavia immer) 17.12.2018 Milada 30.10.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 09.04.2015
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 09.04.2015
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 19.9.2015 Černý Nadýmač 23.09.2015
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 09.04.2015
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 16.05.2015
Bukač velký (Botaurus stellaris) 09.04.2015
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 09.04.2015
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 09.04.2015
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 22.7.2016 Vrbenské rybníky 22.07.2016
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 11.5.2016 Čejkovice 11.05.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 09.04.2015
Volavka červená (Ardea purpurea) 27.4.2019 Záhlinice 28.04.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 09.04.2015
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 09.04.2015
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 09.04.2015
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 12.07.2015
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 3.8.2023 Martiněves 20.08.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 26.11.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 23.1.2016 VD Nové Mlýny 23.01.2016
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 13.10.2019 Libavá 30.10.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 09.04.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 09.04.2015
Moták pochop (Circus aeruginosus) 09.04.2015
Moták pilich (Circus cyaneus) 09.04.2015
Moták stepní (Circus macrourus) 17.9.2016 Bučovice 18.09.2016
Moták lužní (Circus pygargus) 11.06.2016
Luňák červený (Milvus milvus) 09.04.2015
Luňák hnědý (Milvus migrans) 09.04.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 09.04.2015
Káně rousná (Buteo lagopus) 09.04.2015
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 19.9.2015 Přelouč 23.09.2015
Káně lesní (Buteo buteo) 09.04.2015
Sova pálená (Tyto alba) 11.01.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 06.05.2017
Sýček obecný (Athene noctua) 13.12.2015
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 12.05.2015
Výreček malý (Otus scops) 6.5.2022 Olomouc 08.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 09.04.2015
Kalous pustovka (Asio flammeus) 09.04.2015
Výr velký (Bubo bubo) 06.02.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 14.02.2016
Puštík bělavý (Strix uralensis) 24.02.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 08.04.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 09.04.2015
Vlha pestrá (Merops apiaster) 22.06.2015
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 01.05.2016
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 22.06.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 09.04.2015
Strakapoud malý (Dryobates minor) 09.04.2015
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 09.04.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 09.04.2015
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 13.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 09.04.2015
Žluna zelená (Picus viridis) 09.04.2015
Žluna šedá (Picus canus) 09.04.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 09.04.2015
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 09.04.2015
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 09.04.2015
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 09.04.2015
Raroh velký (Falco cherrug) 23.01.2016
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 09.04.2015
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 09.04.2015
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 09.04.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.04.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 09.04.2015
Straka obecná (Pica pica) 09.04.2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 09.04.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 09.04.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) 09.04.2015
Vrána černá (Corvus corone) 09.04.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) 09.04.2015
Krkavec velký (Corvus corax) 09.04.2015
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 05.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 09.04.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 09.04.2015
Sýkora babka (Poecile palustris) 09.04.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 09.04.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 09.04.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 09.04.2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 09.04.2015
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 17.11.2015
Skřivan lesní (Lullula arborea) 31.07.2015
Skřivan polní (Alauda arvensis) 09.04.2015
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 29.12.2015
Břehule říční (Riparia riparia) 09.04.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 09.04.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 09.04.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 09.04.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 01.05.2016
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 7.11. 2023 Červenohorské sedlo 09.11.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 09.04.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 09.04.2015
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 30.10.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 09.04.2015
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 09.04.2015
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 09.04.2015
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 09.04.2015
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 22.06.2015
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 09.04.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 09.04.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 31.07.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 09.04.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 09.04.2015
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 13.06.2015
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 09.04.2015
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 09.04.2015
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 09.04.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) 09.04.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 09.04.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 09.04.2015
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 15.2.2014 Merklín 09.04.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 09.04.2015
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 09.04.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 09.04.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 09.04.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 09.04.2015
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 02.01.2016
Kos černý (Turdus merula) 09.04.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 09.04.2015
Kos horský (Turdus torquatus) 08.06.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 09.04.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 09.04.2015
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 09.04.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 09.04.2015
Slavík modráček (Luscinia svecica) 11.04.2015
Lejsek malý (Ficedula parva) 31.07.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 10.05.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 09.04.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 09.04.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 09.04.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 09.04.2015
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.05.2015
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 09.04.2015
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 09.04.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 09.04.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 09.04.2015
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 19.8.2017 Sněžka 20.08.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 09.04.2015
Konipas luční (Motacilla flava) 09.04.2015
Konipas citronový (Motacilla citreola) 13.4.2019 Rozkoš 13.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 09.04.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 09.04.2015
Linduška úhorní (Anthus campestris) 30.4.2017 Rozkoš 30.04.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 09.04.2015
Linduška lesní (Anthus trivialis) 09.04.2015
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 30.10.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 11.04.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 09.04.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 17.11.2015
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.04.2015
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 09.04.2015
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 16.08.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) 09.04.2015
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 23.01.2016
Konopka obecná (Linaria cannabina) 09.04.2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 09.04.2015
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 09.04.2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 09.04.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 09.04.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 09.04.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) 09.04.2015
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.10.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 09.04.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 09.04.2015
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 09.04.2015
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 09.04.2015