Cyril Sládek - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 16.04.2015
Husa polní (Anser fabalis) 16.04.2015
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.04.2015
Labuť velká (Cygnus olor) 16.04.2015
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.08.2016
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 11.12.2016
Čírka modrá (Spatula querquedula) 16.04.2015
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 11.08.2016
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 16.04.2015
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 03.10.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.04.2015
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 16.04.2015
Čírka obecná (Anas crecca) 16.04.2015
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.04.2015
Polák velký (Aythya ferina) 16.04.2015
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.04.2015
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.03.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 08.06.2015
Morčák velký (Mergus merganser) 16.04.2015
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 07.06.2015
Koroptev polní (Perdix perdix) 01.01.2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 16.04.2015
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 16.04.2015
Rorýs obecný (Apus apus) 16.04.2015
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.04.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.04.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.04.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.04.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.04.2015
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 18.08.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.04.2015
Lyska černá (Fulica atra) 16.04.2015
Jeřáb popelavý (Grus grus) 19.08.2016
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.04.2015
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 16.04.2015
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 08.06.2015
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 11.08.2016
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.04.2015
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 18.08.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 16.04.2015
Koliha velká (Numenius arquata) 16.04.2015
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 19.08.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.04.2015
Jespák šedý (Calidris temminckii) 18.08.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 16.04.2015
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 16.04.2015
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.04.2015
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.04.2015
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.04.2015
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 11.08.2016
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.04.2015
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 11.08.2016
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.04.2015
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.04.2015
Racek bouřní (Larus canus) 08.06.2015
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 20.04.2015
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.08.2016
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.04.2015
Rybák černý (Chlidonias niger) 08.06.2015
Čáp černý (Ciconia nigra) 16.04.2015
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 16.04.2015
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.04.2015
Bukač velký (Botaurus stellaris) 19.08.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 16.04.2015
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.04.2015
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 16.04.2015
Volavka červená (Ardea purpurea) 06.09.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 16.04.2015
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.04.2015
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.04.2015
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 16.04.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.04.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 16.04.2015
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.04.2015
Luňák červený (Milvus milvus) 16.04.2015
Luňák hnědý (Milvus migrans) 16.04.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.04.2015
Káně rousná (Buteo lagopus) 12.11.2015
Káně lesní (Buteo buteo) 16.04.2015
Sýček obecný (Athene noctua) 16.04.2015
Kalous ušatý (Asio otus) 16.04.2015
Puštík obecný (Strix aluco) 16.04.2015
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.08.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.04.2015
Vlha pestrá (Merops apiaster) 05.08.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 16.04.2015
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 03.10.2015
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.04.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 16.04.2015
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.04.2015
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.04.2015
Žluna zelená (Picus viridis) 16.04.2015
Žluna šedá (Picus canus) 16.04.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 16.04.2015
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 16.04.2015
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.03.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16.04.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 16.04.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 16.04.2015
Straka obecná (Pica pica) 16.04.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16.04.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) 16.04.2015
Vrána černá (Corvus corone) 16.04.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.04.2015
Krkavec velký (Corvus corax) 16.04.2015
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 16.04.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.04.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.04.2015
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.04.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19.08.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.04.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 16.04.2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.04.2015
Skřivan lesní (Lullula arborea) 18.08.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.04.2015
Břehule říční (Riparia riparia) 16.04.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 16.04.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 16.04.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.04.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.04.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.04.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.04.2015
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16.04.2015
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.04.2015
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.04.2015
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.04.2015
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) 13.06.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.04.2015
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.04.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 08.06.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 22.08.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 16.04.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 16.04.2015
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 19.08.2016
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 16.04.2015
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 16.04.2015
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.04.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.04.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.04.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.04.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 16.04.2015
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.04.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.04.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.04.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.04.2015
Kos černý (Turdus merula) 16.04.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 16.04.2015
Kos horský (Turdus torquatus) 16.04.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.04.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.04.2015
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 22.08.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16.04.2015
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.04.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 22.08.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 19.04.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.04.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.04.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 16.04.2015
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.04.2015
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.04.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 16.04.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.04.2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.04.2015
Konipas luční (Motacilla flava) 16.04.2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.04.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.04.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) 07.06.2015
Linduška lesní (Anthus trivialis) 07.06.2015
Linduška horská (Anthus spinoletta) 07.06.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.04.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 16.04.2015
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.04.2015
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 16.04.2015
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 07.06.2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.04.2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.04.2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14.05.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 07.06.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.04.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.04.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.04.2015
Strnad luční (Emberiza calandra) 16.04.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.04.2015
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.04.2015