Pavel Brandl - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) FK 08/2016 - pole u Vrkoče, 10.2. 2019 Lomnice, 29.12.2021 Drnholec 22.03.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Branišovice, Pohořelice, Novoveský, Starý ryb., Smolisko, Brod nad Dyjí, Břilice 22.03.2022
Berneška velká (Branta canadensis) Vltava - Praha Podbaba, Otava - Písek, Třebín, Lodenický ryb., Řísutský ryb., Královice - hnízdění 15.08.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) VDNM II, Pohořelice, Brod nad Dyjí, Vrkoč, Starý ryb., Řežabinec, Vrbenské ryb., Labe, Strašov 08.03.2020
Husa velká (Anser anser) 06.09.2015
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 7.2. a 8.2. 2020 Drnholecko, VDNM; XII.2021-II.2022 Třeboňsko, Písecko 22.03.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 19.07.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 06.09.2015
Husa malá (Anser erythropus) FK 03/2017 - VDNM II, 30.12.2018 Brod nad Dyjí, 10.2.2019 Lomnice nad Lužnicí, 24.2.2021 Pištín 25.02.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 06.09.2015
Labuť malá (Cygnus columbianus) FK 03/2015 - Turovec, březen 2001 Spolí, 9.12.2021 Plch 25.02.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Kojetín, VDNM III, Labe - Hradec Králové, Nechranice, Záhlinice, Novozámecký ryb., Lenešice, Nesyt 07.06.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 06.09.2015
Husice liščí (Tadorna tadorna) 06.09.2015
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 06.09.2015
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 06.09.2015
Čírka modrá (Spatula querquedula) 06.09.2015
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 20.4.2020 Kotvice 05.05.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 06.09.2015
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 06.09.2015
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 06.09.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 06.09.2015
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 06.09.2015
Čírka obecná (Anas crecca) 06.09.2015
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 06.09.2015
Polák velký (Aythya ferina) 06.09.2015
Polák malý (Aythya nyroca) 06.09.2015
Polák proužkozobý (Aythya collaris) 29.10.2019 ryb. Rod 29.10.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 06.09.2015
Polák kaholka (Aythya marila) 06.09.2015
Kajka mořská (Somateria mollissima) Vltava - vnitřní Praha, Rozkoš, Milada 07.01.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 06.09.2015
Turpan černý (Melanitta nigra) Vltava - vnitřní Praha i Troja, Želivka, Vltava - Veltrusy, Milada, VDNM 22.03.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Vltava - vnitřní Praha i Troja, Rozkoš, Samberk, Štít, VDNM, Veselský, Řežabinec, Újezdský rybník 25.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.09.2015
Morčák malý (Mergellus albellus) 06.09.2015
Morčák velký (Mergus merganser) 06.09.2015
Morčák prostřední (Mergus serrator) 06.09.2015
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 08.11.2015
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 06.09.2015
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 06.09.2015
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.09.2015
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 06.09.2015
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 06.09.2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 06.09.2015
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 06.09.2015
Rorýs obecný (Apus apus) 06.09.2015
Drop velký (Otis tarda) Opařany 2003, Hrubčice 2019 08.03.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 06.09.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) 06.09.2015
Holub doupňák (Columba oenas) 06.09.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 06.09.2015
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 06.09.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 06.09.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.09.2015
Chřástal polní (Crex crex) 06.09.2015
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 06.09.2015
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 06.09.2015
Lyska černá (Fulica atra) 06.09.2015
Chřástal malý (Zapornia parva) 06.09.2015
Jeřáb popelavý (Grus grus) 06.09.2015
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.09.2015
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 06.09.2015
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 06.09.2015
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 06.09.2015
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 06.09.2015
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Měchenice, 20.4.2020 20.04.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Černý Nadýmač 2013, Praha Troja 2014, Kyjice a Rozkoš 2018, Skříň 2021 22.03.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 06.09.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 06.09.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 06.09.2015
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) FK 10/2011 - Dasný, 2021 Kozmické ptačí louky 22.03.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 06.09.2015
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) mokřad Rzovák, 30.7.2021 31.07.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 06.09.2015
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 06.09.2015
Kulík říční (Charadrius dubius) 06.09.2015
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) FK 32/2016 - Hudčice, IX.2020 Hospozínek 17.10.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 06.09.2015
Koliha velká (Numenius arquata) 06.09.2015
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Bezdrev, Služebný, Dehtář, Kyjice, Bezruč 22.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 06.09.2015
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Mutěnice, Rozkoš, Koclířov, Písečenské ryb., Velký Tisý 22.03.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) Rozkoš 2014, 2015, 2016, 2018, Sopřeč 2020 17.10.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 06.09.2015
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) FK 107/2016 Rozkoš, 6. a 13.9; 2018 Rozkoš; 2020 Rozkoš 29.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 06.09.2015
Jespák šedý (Calidris temminckii) 06.09.2015
Jespák písečný (Calidris alba) Dehtář, Bezdrev, Rozkoš, Kyjice, Lenešice, Sopřeč, VDNM 22.03.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 06.09.2015
Jespák malý (Calidris minuta) 06.09.2015
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) FK 33/2003 - Horusický ryb, 27.9.2018 Kyjice, 2020 Sopřeč 17.10.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 06.09.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 06.09.2015
Bekasina větší (Gallinago media) FK54/2003 - louka u Dehtáře, 2020 - Novozámecký 29.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 06.09.2015
Vodouš malý (Xenus cinereus) 9.5. 2020 Nesyt, Lednice 10.05.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Struhařov 2014, Rozkoš 2015, Vlhlavy 2021 22.03.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) FK 27/2015 - Řežabinec, FK 90/2015 - Kněžické ryb. 05.03.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 06.09.2015
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 06.09.2015
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 7.11. Prosňák 07.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 06.09.2015
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) okolí Volešku, Jaroslavice, Ostruženské ryb., Záhlinice, Rozkoš, Vlhlavy, Nesyt 17.10.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 06.09.2015
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 06.09.2015
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 06.09.2015
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 18.5.2020 Trkmanec 17.10.2020
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 5.9.2022 Roudnice 05.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) FK 2/2008 Praha Troja, Bohumín 2016 05.03.2018
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 25.4. 2021 Chropyně 28.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 06.09.2015
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 06.09.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 06.09.2015
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) FK 39/2017 - VDNM I, 27.1.2018, 7.2. 2020 Starý ryb.; 9.5.2020 Nesyt, Velký Tisý 2021 22.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 06.09.2015
Racek mořský (Larus marinus) FK 44/2009 - Nechranice, 6.1.2019 Kyjice a Nechranice, XII 2021 VDNM, 1.1.2021 Most, 14.8.2022 Šlapanice 15.08.2022
Racek šedý (Larus hyperboreus) 6.1.2019 Kyjice 06.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 06.09.2015
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 06.09.2015
Racek středomořský (Larus michahellis) 06.09.2015
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 06.09.2015
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 06.09.2015
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) FK 07/2016 - Zlivský ryb., 2020 Rozkoš 17.10.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) Jaroslavice 2006, Volešek 2007, Rozkoš 2020 29.05.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 06.09.2015
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) FK 40/2014 - Praha Slatina; 26.5.2020 Rozkoš 29.05.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 05.03.2018
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 05.03.2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 06.09.2015
Chaluha velká (Stercorarius skua) 12.11.2021 Nechranice 14.11.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 27.10.2019 ryb. Klec 08.03.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 17. a 18. 7.2020 Rozkoš 18.07.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 5.9. 2020 Rozkoš 05.09.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 06.09.2015
Potáplice severní (Gavia arctica) 06.09.2015
Potáplice lední (Gavia immer) zima 2018/2019 jezero Milada 08.03.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 06.09.2015
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 06.09.2015
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) FK 06/2007 - Praha Troja, FK 28/2009 - Prostřední ryb., FK88/2015 - Černý Nadýmač, FK 69/2016 - Záhlinice, Praha Troja 2017, Černý Nadýmač 2018, Nesyt a Výtopa 2020, Příbramsko 2021, VDNM 2021, 2022 22.03.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 06.09.2015
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 06.09.2015
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 06.09.2015
Bukač velký (Botaurus stellaris) 06.09.2015
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 06.09.2015
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 06.09.2015
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Nový Vrbenský 2016 05.03.2018
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) FK11/2016 - Českobudějovicko, FK 45/2017 Českobudějovicko, 2020 Nesyt a okolí, 2021, 2022 Českobudějovicko 15.08.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 06.09.2015
Volavka červená (Ardea purpurea) Velký Tisý, Černiš, Zámecký, Pastvisko, Nesyt, Nový u Mikulova, Soutok, Trkmanec, Jaroslavice, Olbramkostel 08.03.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 06.09.2015
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 06.09.2015
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 23.7.2019, Strachotín, VDNM 2 27.07.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 06.09.2015
Luněc šedý (Elanus caeruleus) FK 25/2003 - Tichá/Dolní Dvořiště 05.03.2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 06.09.2015
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) 28.6.2018 Černovice 21.10.2018
Sup hnědý (Aegypius monachus) 3.8.2019 Skapce 08.03.2020
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 29.5.2022 Kosteliska 29.05.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 06.09.2015
Orel stepní (Aquila nipalensis) Skaštice 01.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) naposledy 2022 Nesyt, dále Soutok, Pastvisko, Hnízdo, UH 28.05.2022
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 21.6.2015 Oderské vrchy, 7.2.2016 Starý ryb. http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1125740, 2020 Podhoří, Uhřínov 22.03.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 06.09.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 06.09.2015
Moták pochop (Circus aeruginosus) 06.09.2015
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.09.2015
Moták stepní (Circus macrourus) FK 77/2016 - Rosovice, 27.8.2018 Hospozínek, IV-V 2020 Dobřichov, IX. 2020 Hospozínek, 26.7.2022 Hospozínek 15.08.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 06.09.2015
Luňák červený (Milvus milvus) 06.09.2015
Luňák hnědý (Milvus migrans) 06.09.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 06.09.2015
Káně rousná (Buteo lagopus) 06.09.2015
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) FK 99/2016 - Radešín/Hospozín, FK 96/2015 - Příkazy, Radešín 27.8. 2018, Šlapanice 30.7.2022 15.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 06.09.2015
Sova pálená (Tyto alba) 06.09.2015
Sýc rousný (Aegolius funereus) 06.09.2015
Sýček obecný (Athene noctua) 06.09.2015
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 06.09.2015
Výreček malý (Otus scops) Dolní Vlkýš 2017, 23.7.2019 Nesyt, 22.5.2020 Brno Kníničky 29.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 06.09.2015
Kalous pustovka (Asio flammeus) 06.09.2015
Výr velký (Bubo bubo) 06.09.2015
Puštík obecný (Strix aluco) 06.09.2015
Puštík bělavý (Strix uralensis) České Žleby 2015, Stožec 2016 05.03.2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 06.09.2015
Mandelík hajní (Coracias garrulus) VIII. 2021 Zouvalka 28.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.09.2015
Vlha pestrá (Merops apiaster) 06.09.2015
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 06.09.2015
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 06.09.2015
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 06.09.2015
Strakapoud malý (Dryobates minor) 06.09.2015
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 06.09.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 06.09.2015
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 06.09.2015
Datel černý (Dryocopus  martius) 06.09.2015
Žluna zelená (Picus viridis) 06.09.2015
Žluna šedá (Picus canus) 06.09.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 06.09.2015
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 06.09.2015
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 06.09.2015
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 06.09.2015
Raroh velký (Falco cherrug) 06.09.2015
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 06.09.2015
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 06.09.2015
Ťuhýk menší (Lanius minor) 11.5.2020 Brno Medlánky 11.05.2020
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) 7.5.2020 Třebařov 09.05.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 06.09.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 06.09.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 06.09.2015
Straka obecná (Pica pica) 06.09.2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 06.09.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 06.09.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) 06.09.2015
Vrána černá (Corvus corone) 06.09.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) 06.09.2015
Krkavec velký (Corvus corax) 06.09.2015
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 06.09.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 06.09.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 06.09.2015
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.09.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 06.09.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 06.09.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 06.09.2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 06.09.2015
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 06.09.2015
Skřivan lesní (Lullula arborea) 06.09.2015
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.09.2015
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.09.2015
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 14.5. 2021 Žichlínek 28.05.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 06.09.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 06.09.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 06.09.2015
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) 27.4.2021 České údolí, Plzeň 29.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 06.09.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 06.09.2015
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) FK 30/2017 - Grygov 8.10.2017 08.03.2018
Budníček tlustozobý (Phylloscopus schwarzi) 6.10.2020 CHS 17.10.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.09.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 06.09.2015
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 04.03.2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 06.09.2015
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 16.7.2021 Nesyt 18.07.2021
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) FK 121/2016 - Hrabanovská Černava 05.03.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 06.09.2015
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) FK 103/2016 - Hrabanovská Černava 05.03.2018
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 16.6. Tabulový vrch Olomouc 17.10.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 06.09.2015
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 06.09.2015
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 06.09.2015
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 06.09.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 06.09.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 06.09.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 06.09.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 06.09.2015
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 06.09.2015
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 06.09.2015
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Trojmezná, 23.2.2019 23.02.2019
Pěnice vousatá (Curruca cantillans) 22.5.2022 Jezero Most 23.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 06.09.2015
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 06.09.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) 06.09.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 06.09.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 06.09.2015
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Soutěska, Klentnice 04.03.2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 06.09.2015
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 06.09.2015
Špaček růžový (Pastor roseus) 7. a 12.10.2018 Svatobořice Mistřín 08.03.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.09.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 06.09.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 06.09.2015
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 06.09.2015
Kos černý (Turdus merula) 06.09.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 06.09.2015
Kos horský (Turdus torquatus) 06.09.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.09.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.09.2015
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 06.09.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.09.2015
Slavík modráček (Luscinia svecica) 06.09.2015
Lejsek malý (Ficedula parva) 06.09.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 06.09.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.09.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 06.09.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 06.09.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 06.09.2015
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 06.09.2015
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 06.09.2015
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 06.09.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 06.09.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 06.09.2015
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka, každoročně 2010 - 2020 17.10.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 06.09.2015
Konipas luční (Motacilla flava) 06.09.2015
Konipas citronový (Motacilla citreola) FK 44/45/2016 - Dobrá 05.03.2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 06.09.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 06.09.2015
Linduška úhorní (Anthus campestris) jezero Most 2016 a 2021, výsypky Tušimice 2013 22.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 06.09.2015
Linduška lesní (Anthus trivialis) 06.09.2015
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 06.09.2015
Linduška horská (Anthus spinoletta) 06.09.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 06.09.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 06.09.2015
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 06.09.2015
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 06.09.2015
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 06.09.2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) 06.09.2015
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 06.09.2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.09.2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 06.09.2015
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 06.09.2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 06.09.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 06.09.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 06.09.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.09.2015
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 06.09.2015
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.09.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 06.09.2015
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 06.09.2015
Strnad malinký (Emberiza pusilla) FK 130/2016 - Cítov 05.03.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.09.2015