Pavlína Jalůvková - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 10.12.2016
Husa běločelá (Anser albifrons) 10.12.2016
Labuť velká (Cygnus olor) 10.12.2016
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 19.8.2017, Chropyně 20.08.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.12.2016
Čírka modrá (Spatula querquedula) 07.05.2017
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 10.12.2016
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 07.05.2017
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 09.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 10.12.2016
Čírka obecná (Anas crecca) 09.04.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.12.2016
Polák velký (Aythya ferina) 10.12.2016
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10.12.2016
Hohol severní (Bucephala clangula) 09.01.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 09.01.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.12.2016
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.12.2016
Rorýs obecný (Apus apus) 10.12.2016
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 10.12.2016
Holub skalní/domácí (Columba livia) 10.12.2016
Holub doupňák (Columba oenas) 27.05.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.12.2016
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 10.12.2016
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 10.12.2016
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 07.05.2017
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 09.01.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.12.2016
Lyska černá (Fulica atra) 10.12.2016
Chřástal malý (Zapornia parva) 20.08.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10.12.2016
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.12.2016
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10.12.2016
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 07.05.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.12.2016
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 07.05.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.12.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.12.2016
Jespák obecný (Calidris alpina) 07.05.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 30.05.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10.12.2016
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.12.2016
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 10.12.2016
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10.12.2016
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 07.05.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 07.05.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.12.2016
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 07.05.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 07.05.2017
Racek bouřní (Larus canus) 20.08.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 10.12.2016
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.12.2016
Rybák černý (Chlidonias niger) 07.05.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 09.01.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.12.2016
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.12.2016
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.12.2016
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 10.12.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.12.2016
Volavka bílá (Ardea alba) 10.12.2016
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 10.12.2016
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 7.2.2016, Starý rybník, Nová Ves 10.12.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 10.12.2016
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 10.12.2016
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.12.2016
Luňák červený (Milvus milvus) 10.12.2016
Luňák hnědý (Milvus migrans) 10.12.2016
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.12.2016
Káně rousná (Buteo lagopus) 07.05.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 10.12.2016
Sýc rousný (Aegolius funereus) 30.05.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 10.12.2016
Výr velký (Bubo bubo) 10.12.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 10.12.2016
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 10.12.2016
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.12.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 10.12.2016
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 01.01.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 10.12.2016
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 27.04.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.12.2016
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.12.2016
Žluna zelená (Picus viridis) 10.12.2016
Žluna šedá (Picus canus) 10.12.2016
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10.12.2016
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10.12.2016
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10.12.2016
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.12.2016
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 10.12.2016
Straka obecná (Pica pica) 10.12.2016
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 06.10.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 10.12.2016
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.12.2016
Vrána černá (Corvus corone) 10.12.2016
Vrána šedá (Corvus cornix) 10.12.2016
Krkavec velký (Corvus corax) 10.12.2016
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 10.12.2016
Sýkora babka (Poecile palustris) 10.12.2016
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 10.12.2016
Sýkora koňadra (Parus major) 10.12.2016
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 10.12.2016
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.12.2016
Břehule říční (Riparia riparia) 07.05.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 10.12.2016
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.12.2016
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.12.2016
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.12.2016
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.12.2016
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 10.12.2016
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.12.2016
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 10.12.2016
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.12.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.12.2016
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 10.12.2016
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.12.2016
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 06.06.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.12.2016
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 06.06.2017
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 16.04.2017
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 10.12.2016
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 10.12.2016
Králíček obecný (Regulus regulus) 10.12.2016
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 10.12.2016
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10.12.2016
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.12.2016
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 10.12.2016
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 10.12.2016
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.12.2016
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.12.2016
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 23.03.2017
Kos černý (Turdus merula) 10.12.2016
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.12.2016
Kos horský (Turdus torquatus) 10.12.2016
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.06.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.12.2016
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 07.05.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 06.06.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.04.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 10.12.2016
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.12.2016
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.12.2016
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 10.12.2016
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10.12.2016
Vrabec polní (Passer montanus) 10.12.2016
Vrabec domácí (Passer domesticus) 10.12.2016
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.12.2016
Konipas luční (Motacilla flava) 07.05.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10.12.2016
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.12.2016
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.02.2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.12.2016
Linduška horská (Anthus spinoletta) 10.12.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 10.12.2016
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.12.2016
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.12.2016
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.12.2016
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 10.12.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) 10.12.2016
Konopka obecná (Linaria cannabina) 10.12.2016
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 18.02.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 10.12.2016
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10.12.2016
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.12.2016
Čížek lesní (Spinus spinus) 10.12.2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.12.2016
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 10.12.2016
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 8.1.2017, Citov 09.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.12.2016