Radek Potopalský - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Most, 31.1.2024 01.02.2024
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Pištín, České Budějovice 30.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) Blatná, 7/2021 07.07.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Chebsko, louka nedaleko Jesenice, 1.11. 2019 25.11.2019
Husa sněžní (Anser caerulescens) 12.2. 2022 Turovec (Táborsko) 13.02.2022
Husa velká (Anser anser) Karlovy Vary 04.06.2019
Husa polní (Anser fabalis) podzim 2019, Cheb 22.12.2019
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 23.3. 2022 -Velký potočný rybník, Kestřany 06.04.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 30.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) Cheb 22.12.2019
Labuť velká (Cygnus olor) Karlovy Vary 04.06.2019
Labuť malá (Cygnus columbianus) Staré Ždánice u Pardubic, 1/2021 11.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 05.10.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Cheb 04.06.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Karlovy Vary 05.10.2019
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Žatec, 12/2020 11.01.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) Lenešický rybník, 03/2020 18.03.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) rybník Velká Nejda, 04/2020 02.04.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) Kadaň 19.10.2019
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) Most, 2/2021 28.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Mariánské Lázně 10.06.2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Lenešický rybník, 03/2020 16.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) Ves Touškov 13.03.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Droužkovice 16.03.2020
Polák velký (Aythya ferina) 05.10.2019
Polák malý (Aythya nyroca) Tovačov 5.11. 2021 07.11.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Františkovy Lázně 23.09.2019
Polák kaholka (Aythya marila) Most 2/2021 28.02.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) jezero Milada, Chabařovice, 25.11.2023 27.11.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Bílá voda, Chodov 2019 16.11.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) Medard, 12/2023 18.12.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) jezero Most, 27.11. 2021 28.11.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Sokolov, jezero Medard, 2019 03.12.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) Jezero Most, 1/2021 18.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) Kadaň 19.10.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) Nechranice, 11/2020 30.11.2020
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) Boží Dar, Krušné hory 06.11.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) Nová ves (Křižovatka) 18.05.2020
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) Otice, 2021 30.06.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Františkovy Lázně 06.01.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.5.3023 Květnová 20.05.2023
Rorýs obecný (Apus apus) Ostrov nad Ohří 01.06.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Mariánské Radčice, 2020 30.05.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) Karlovy Vary 05.06.2019
Holub doupňák (Columba oenas) Třebeň 16.11.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Plzeň 10.06.2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Bochov 20.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Plzeň 10.06.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1/2021 Stehelčeves 24.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Praha 04.06.2019
Lyska černá (Fulica atra) 04.06.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) Třebeň u Chebu 15.02.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Vinařský rybník u Kadaně 02.09.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Medard, Sokolov 28.04.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Bor u Tachova 06.06.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Nechranice přehrada 25.11.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Hostivice 03.06.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 24.10.2021 Lázně Bohdaneč 24.10.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Lenešický rybník 08.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Františkovy Lázně 07.10.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Třebeň, 2/2021 26.02.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Medard u Sokolova 03.05.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Kyjice 01.10.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) Medard u Sokolova 30.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) Nechranice, 8/2022 25.08.2022
Břehouš rudý (Limosa lapponica) kaluž u Chebu 7.9. 2021, 14-15:00 08.09.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Kyjice u Chomutova, 9/2020 14.09.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) Nechranice - Poláky 9/2022 11.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Lenešický rybník 08.05.2020
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Nechranice - Poláky 9/2022 11.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 9.5. 2022 kaluž Třebeň 10.05.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 10.5. 2022 kaluž Třebeň 12.05.2022
Jespák písečný (Calidris alba) Nechranice - Poláky 9/2022 11.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) Hlohovec, rybník Nesyt 16.08.2020
Jespák malý (Calidris minuta) Kyjice u Chomutova 25.10.2020
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 29.8. Tachovsko 07.09.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Prosinec 2020, Ostrov n. O. 14.12.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Nový rybník, Líně u Plzně 29.10.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Bor u Tachova 20.06.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) rybník Skřivan, 04_2020 02.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Medard u Sokolova 30.04.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Hlohovec, rybník Nesyt 16.08.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Lenešický rybník 08.05.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Lenešický rybník 08.05.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Lenešický rybník 08.05.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Praha 05.06.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 9/2022 Nechranice 30.09.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Nechranice, 8/2022 25.08.2022
Racek bouřní (Larus canus) Most, 31.1.2024 01.02.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Nechranice 11.11.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Lenešický rybník 31.05.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) Nechranice 14.11.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Kyjice, Chomutov 18.10.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Jesenice 16.8. 2023 17.08.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Kyjice, 23. října 2023 25.10.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.6.2022 Líně u Plzně 06.06.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Lenešice 9/2020 14.09.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Amerika, M.L. 04/2021 28.04.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 10.11. 2021 Nechranice 11.11.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) Bílá voda, Chodov 2019 16.11.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) Medard, 2020 22.11.2020
Potáplice lední (Gavia immer) jezero Medard, 29.12.2023 29.12.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) Odeř 05.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Bor u Tachova 10.06.2018
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Nesyt - Výtopna, srpen 2020 02.11.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Chomutovsko 28.12.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Mariánské Radčice, 2020 30.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Bor u Tachova 06.06.2019
Volavka červená (Ardea purpurea) 26.8.2020, rybník Obora Liteň [BE] 29.08.2020
Volavka bílá (Ardea alba) České Budějovice 27.08.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Hlohovec, rybník Nesyt 15.08.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Nechranice 14.11.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 30.08.2020
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 3.8.2023, Středočeský kraj 03.08.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 31.7.2023, Středočeský kraj 03.08.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 5.2. 2022 - Moutnice u Brna 08.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2021/01 - Třebeň, Pod Rohem 25.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.11.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2004, jezírko Karlovy Vary - Hory 05.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 2020 - Třebeň 24.09.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 5/2023 střední Čechy 14.05.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 5/2023 střední Čechy 14.05.2023
Luňák červený (Milvus milvus) Dalovice 16.03.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) Droužkovice 06.06.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Františkovy Lázně, 05/2020 02.05.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) Hroznětín 11.03.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Slaný, 9/2021 25.11.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Hroznětín 11.03.2020
Sova pálená (Tyto alba) Vysoké Třebušice 06.08.2020
Sýček obecný (Athene noctua) Veliká ves 06.08.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 3.3. 2022 Karlovy Vary, Aberg 19.03.2022
Výreček malý (Otus scops) Olomouc, 3.8.21 07.08.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 25.12.2019, Kadaň 25.12.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 12.5. Líně u PLzně 12.05.2021
Výr velký (Bubo bubo) u Plzně 25.08.2022
Puštík obecný (Strix aluco) Karlovy Vary 07.10.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) Veliká ves 06.08.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Kadaň 19.10.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Podbořany (Buškovice) 04.07.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Karlovy Vary 06.06.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Prameny, 17.6. 2024 17.06.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Hnanice 26.07.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) Karlovy Vary 23.09.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Karlovy Vary 20.06.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) Karlovy Vary 16.09.2019
Žluna zelená (Picus viridis) Plzeň 10.06.2018
Žluna šedá (Picus canus) Most 04.11.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Karlovy Vary 04.06.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) pole Čistá 07.09.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Chebsko, 10/2020 08.10.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Droužkovice, 5/21 25.05.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Ostrov nad Ohří 24.10.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) jezero Medard, Sokolov 22.12.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Karlovy Vary 29.07.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 2021 Droužkovice 05.07.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Karlovy Vary 04.06.2019
Straka obecná (Pica pica) Karlovy Vary 30.09.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Suchá Rudná 19.7. 2020 19.07.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) Praha 06.06.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) Františkovy Lázně 05.10.2019
Vrána černá (Corvus corone) Cheb 18.11.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) Hostivice 03.06.2020
Krkavec velký (Corvus corax) Karlovy Vary 09.06.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Plzeň 31.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Karlovy Vary 05.10.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Karlovy Vary 08.03.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) Ostrov n. O 20.03.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Stráž nad Ohří 23.10.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Karlovy Vary 06.06.2019
Sýkora koňadra (Parus major) Karlovy Vary 07.06.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Droužkovice 23.05.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Medard, Citice 08.11.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) Chebsko, 26.9. 2021 28.09.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) rybník Bor, Karlovy Vary 05.04.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Karlovy Vary 05.10.2019
Břehule říční (Riparia riparia) Jimlíkov 22.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Mradice u Loun 04.06.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Mradice u Loun 06.06.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Karlovy Vary 05.06.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Karlovy Vary 02.05.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Karlovy Vary 14.05.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Karlovy Vary 20.09.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Vinaře 25.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Vinaře 19.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Mariánské Radčice, 2020 30.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Boží dar 5/2020 29.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Hroznětín 24.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Těšov 03.06.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Vinaře 08.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Medard u Sokolova 04.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Chodov 08.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Vinaře 10.05.2020
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) Malý Hlavákov, Valeč 03.06.2021
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Vinaře 19.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) Medard u Sokolova 02.05.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Mariánské lázně 10.05.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) Karlovy Vary 06.03.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Karlovy Vary 05.10.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) Karlovy Vary 04.06.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 24.1.2020, Merklín u Karlových Varů 24.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Bor u Tachova 20.06.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Karlovy Vary 11.11.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Karlovy Vary 06.06.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Karlovy Vary 04.06.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Karlovy Vary Dalovice 12.02.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Ostrov n Ohří 14.11.2020
Kos černý (Turdus merula) Karlovy Vary 10.06.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Plzeň 10.06.2018
Kos horský (Turdus torquatus) Ostrov n. Ohří 25.04.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 02.11.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Mradice u Loun 04.06.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Vinaře 25.04.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) Vinaře 19.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) Karlovy Vary 06.06.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Karlovy Vary 17.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 05.10.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Praha 10.06.2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Karlovy Vary 02.10.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Suchá Rudná 11.07.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Bor u Karlových Varů 28.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 04.11.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Ostrov nad ohří 16.09.2019
Vrabec polní (Passer montanus) Karlovy Vary 04.06.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Plzeň 10.06.2018
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 6/2023 Sněžka 14.06.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) u krmítka, Jenišov 18.03.2020
Konipas luční (Motacilla flava) Mariánské Radčice, 2020 30.05.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) 31.5.2023 04.06.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) Karlovy Vary 04.06.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) Karlovy Vary 10.06.2018
Linduška úhorní (Anthus campestris) 7.7. jezero Most 09.07.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) Suchá Rudná, 2020 10.03.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) Sokolov, jezero Medard 03.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) Sokolov, jezero Medard 25.11.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Lipno nad Vltavou 27.08.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Karlovy Vary 14.10.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Karlovy Vary 05.10.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Karlovy Vary 05.10.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Boží Dar 27.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) Karlova Vary 20.09.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) Mradice u Loun 07.06.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Františkovy Lázně 26.02.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Boží Dar 05-2020 01.06.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Boží Dar, KV Linhart 01.10.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Kolová u Karlových Varů 06.09.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Jenišov 31.05.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) Karlovy Vary 04.06.2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 12.1. 2022 Chroustov 14.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Suchá Rudná 11.07.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Karlovy Vary 23.10.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Lenešický rybník 16.03.2020