Karel Šimeček - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 12., 14. a 26.2.2016 Dubňany (HO) 07.05.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 10.2.2019 Vlasatice (BO) 07.05.2019
Berneška velká (Branta canadensis) 20.3.2020 Dubňany (HO) 20.03.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 10.2.2019 Vlasatice (BO) 07.05.2019
Husa sněžní (Anser caerulescens) 22.1.2022 Pasohlávky (BO) 22.01.2022
Husa velká (Anser anser) 05.05.2019
Husa polní (Anser fabalis) 05.05.2019
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 20.11.1994 Mutěnice (HO) 06.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 05.05.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 05.05.2019
Husa malá (Anser erythropus) 27.1.2017 Pasohlávky (BO) 07.05.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 05.05.2019
Labuť malá (Cygnus columbianus) 2.12.1995 Dubňany (HO) 07.05.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 27.10.2017 Chropyně (KM) 07.05.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 05.05.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 05.05.2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 05.05.2019
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 05.05.2019
Čírka modrá (Spatula querquedula) 05.05.2019
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 05.05.2019
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 05.05.2019
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 05.05.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 05.05.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 05.05.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 05.05.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 05.05.2019
Polák velký (Aythya ferina) 05.05.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 05.05.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 05.05.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 05.05.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) Ostrožská Nová Ves (UH) 12.05.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 05.05.2019
Turpan černý (Melanitta nigra) 21.1.2012, Ostrožská Nová Ves (UH) 17.04.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 8.2.2014, Pasohlávky (BO) 17.04.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 05.05.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 05.05.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 05.05.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 05.05.2019
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 3.11.2019, Dubňany (HO) 03.11.2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 05.05.2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 05.05.2019
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 05.05.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 05.05.2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 05.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 05.05.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.05.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 05.05.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 05.05.2019
Drop velký (Otis tarda) 25.8.2019, Ivaň (PV) 15.04.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.05.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 05.05.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 05.05.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 05.05.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 05.05.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 05.05.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 05.05.2019
Chřástal polní (Crex crex) 05.05.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 05.05.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 05.05.2019
Lyska černá (Fulica atra) 05.05.2019
Chřástal malý (Zapornia parva) 05.05.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 05.05.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 05.05.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 05.05.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 05.05.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 05.05.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 05.05.2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 3.9.2017 Dubňany (HO) 07.05.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 05.05.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 05.05.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 05.05.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 05.05.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 05.05.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 05.05.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 05.05.2019
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 12.9.1993, Hodonín (HO) 17.04.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 05.05.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 05.05.2019
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 05.05.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 05.05.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 3.9.2017 Hodonín (HO) 08.05.2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) 1.10.1997 Bzenec (HO) 08.05.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 05.05.2019
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 23.5.2015, Mutěnice (HO) 17.04.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 05.05.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 05.05.2019
Jespák písečný (Calidris alba) 1.10.1997 Bzenec (HO) 08.05.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 05.05.2019
Jespák mořský (Calidris maritima) 4.10.1997, Bzenec (HO) 17.04.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 05.05.2019
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 12.10.1997, Bzenec (HO) 17.04.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 05.05.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 05.05.2019
Bekasina větší (Gallinago media) 05.05.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 05.05.2019
Vodouš malý (Xenus cinereus) 23.5.2015 Hodonín (HO) 08.05.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 28.9.2017 Mutěnice (HO) 08.05.2019
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 21.9.2016 Hodonín (HO) 08.05.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 05.05.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 05.05.2019
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 15.11.2020, Jistebník (NJ) 15.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 05.05.2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 29.7.2012, Mutěnice (HO) 17.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 05.05.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 05.05.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 05.05.2019
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 2.9.2023, Majetín (OL) 02.09.2023
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 10.1984, Mutěnice (HO) 15.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 05.05.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 05.05.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 05.05.2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 30.12.2017 Pasohlávky (BO) 08.05.2019
Racek bouřní (Larus canus) 05.05.2019
Racek mořský (Larus marinus) 14.4.2019 Hodonín (HO) 08.05.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 05.05.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.05.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 05.05.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 05.05.2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 05.05.2019
Rybák malý (Sternula albifrons) 30.8.1998 Mutěnice (HO) 08.05.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 05.05.2019
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 29.5.2022 Hodonín (HO) 30.05.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 05.05.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 05.05.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 05.05.2019
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) před rokem 1989, Hodonín (HO) 17.04.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) před rokem 1989, Hodonín (HO) 17.04.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 05.05.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 05.05.2019
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) 1.1.2013 Dolní Věstonice (BV) 07.05.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 05.05.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 05.05.2019
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 20.7.2018 Mutěnice (HO) 07.05.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 05.05.2019
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 05.05.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 05.05.2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 05.05.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 05.05.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 05.05.2019
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 21.9.2012 Mutěnice (HO) 07.05.2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 3.9.2017 Mutěnice (HO) 07.05.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 05.05.2019
Volavka červená (Ardea purpurea) 4.6.2018 Svatobořice-Mistřín (HO) 07.05.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 05.05.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 05.05.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 22.7.2019, VDNM II, Strachotín 26.07.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 05.05.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 05.05.2019
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 28.5.2022, Dubňany (HO) 28.05.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 05.05.2019
Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) květen 2006, Karlín (HO) 15.04.2020
Orel stepní (Aquila nipalensis) 1.9.2023 Skaštice (KM) 01.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 10.12.2017 Klentnice (BV) 07.05.2019
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 2.4.2016 Bzenec (HO) 07.05.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 05.05.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 05.05.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 05.05.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 05.05.2019
Moták stepní (Circus macrourus) 11.5.2019, Stavěšice (HO) 17.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 05.05.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 05.05.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 05.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 05.05.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 05.05.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 28.8.2016, Ivanovice na Hané (VY) 15.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 05.05.2019
Sova pálená (Tyto alba) 05.05.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 05.05.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 05.05.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 05.05.2019
Výreček malý (Otus scops) 05.05.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 05.05.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 05.05.2019
Výr velký (Bubo bubo) 05.05.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 05.05.2019
Puštík bělavý (Strix uralensis) 05.05.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 05.05.2019
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 12.5.2013 Tupesy (UH) 08.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 05.05.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 05.05.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 05.05.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 05.05.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 05.05.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 05.05.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 05.05.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 05.05.2019
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 05.05.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.05.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 05.05.2019
Žluna šedá (Picus canus) 05.05.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 05.05.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 05.05.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 05.05.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 05.05.2019
Raroh velký (Falco cherrug) 05.05.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 05.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 05.05.2019
Ťuhýk menší (Lanius minor) 11.6.1983, Hovorany (HO) 06.01.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 05.05.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 05.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 05.05.2019
Straka obecná (Pica pica) 05.05.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.05.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 05.05.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 05.05.2019
Vrána černá (Corvus corone) 05.05.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 05.05.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 05.05.2019
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 05.05.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 05.05.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 05.05.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 05.05.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 05.05.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 05.05.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 05.05.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 05.05.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 05.05.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 05.05.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 05.05.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 05.05.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 05.05.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 05.05.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 05.05.2019
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) 14.4.2020, Mutěnice (HO) 15.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 05.05.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 05.05.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 05.05.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 05.05.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 05.05.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 05.05.2019
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 3.4.2021, Mutěnice (HO) 03.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 05.05.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 05.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 05.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 05.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 05.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 05.05.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 05.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 05.05.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 05.05.2019
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 05.05.2019
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 05.05.2019
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 05.05.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 05.05.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 05.05.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 05.05.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 05.05.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 11.1.2015, Klentnice (BV) 17.04.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 05.05.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 05.05.2019
Špaček růžový (Pastor roseus) 4.10.2018, Mistřín (HO) 15.04.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 05.05.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 05.05.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 05.05.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 05.05.2019
Kos černý (Turdus merula) 05.05.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 05.05.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 05.05.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 05.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 05.05.2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 05.05.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 05.05.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 05.05.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 05.05.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 05.05.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 05.05.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 05.05.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 05.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 05.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 05.05.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 05.05.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 05.05.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 05.05.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 05.05.2019
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 05.05.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 05.05.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 05.05.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) 05.05.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 05.05.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 05.05.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) 05.05.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 05.05.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 05.05.2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 05.05.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 05.05.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 05.05.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 05.05.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 05.05.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 05.05.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 05.05.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 05.05.2019
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 05.05.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 05.05.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 05.05.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 05.05.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 05.05.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 05.05.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 05.05.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 05.05.2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 05.05.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 05.05.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 05.05.2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 05.05.2019
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 31.12.2016, Citov (PR) 15.04.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 05.05.2019