Josef Chalupka - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 14.9.2023 rybník Amerika 14.09.2023
Husa velká (Anser anser) 27.7.2020 České Budějovice 07.10.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 23.3.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 31.10.2020 rybník Amerika 31.10.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4.8.2023 Františkovy Lázně 22.08.2023
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 14.9.2023 Jesenice Cheb 14.09.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 16.10.2022 Lenešice 10.10.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 24.4.2020 Bor (KV) 08.10.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 21.11.2020 Jezero Medard (SO) 24.11.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 23.4.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 26.5.2022 Horní ryb.Černý Vůl (STČ) 26.05.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 28.3.2020 Jakubov (Vojkovice) 07.10.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 10.4.2020 Ostrov (KV) 24.11.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 5.10.2022 Jezero Medard (SO) 05.10.2022
Polák velký (Aythya ferina) 10.4.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.4.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 28.10.2020 Jezero Medard (SO) 29.10.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 10.2.2024 Jezero Medard (SO) 10.02.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 10.2.2024 Jezero Medard (SO) 10.02.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 30.12.2020 Jezero Medard (SO) 31.12.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 7.10.2020 Ohře Sedlečko (KV) 07.10.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.10.2020 Počerny 07.10.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 29.6.2023 Nový Bor 02.07.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 30.5.2021 Vinaře (Kadaň) 06.02.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 30.4.2020 Velichov 07.10.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 19.5.2022 Útvina (KV) 20.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 29.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.10.2022 Horní ryb.Černý Vůl (STČ) 16.10.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.5.2022 Horní ryb.Černý Vůl (STČ) 26.05.2022
Lyska černá (Fulica atra) 22.4.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 26.4.2020 Bochov (KV) 07.10.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10.4.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 25.10.2023 Jezero Medard (SO) 21.11.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.4.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.8.2023 České Budějovice 30.08.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 15.4.2024 Bor (KV) 15.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.3.2022 Chebsko 10.03.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 10.3.2022 Chebsko 10.03.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 4.10.2020 Nechranice (Chomutov) 07.10.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 1.9.2023 Jesenice Cheb 03.09.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 4.6.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 16.8.2023 České Budějovice 25.08.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 4.10.2020 Nechranice (Chomutov) 07.10.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 9.5.2022 Chebsko 10.05.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 12.5.2022 Chebsko 20.05.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.10.2020 Nechranice (Chomutov) 07.10.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 1.9.2023 Jesenice Cheb 03.09.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.8.2023 České Budějovice 28.08.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 13.8.2023 České Budějovice 15.08.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 8.6.2024 Bor (KV) 08.06.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 16.8.2023 České Budějovice 28.08.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 9.5.2022 Chebsko 10.05.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 4.10.2020 Lenešice 07.10.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 4.10.2020 Lenešice 07.10.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 27.7.2020 České Budějovice 07.10.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 16.6.2020 Hřensko 18.10.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 22.5.2022 Amerika Frant.Lázně 31.05.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 29.7.2020 České Budějovice 07.10.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 9.5.2022 Medard (SO) 10.05.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 6.12.2020 Jezero Medard (SO) 06.12.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 28.6.2023 Nový Bor 02.07.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 4.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 14.8.2023 České Budějovice 15.08.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.10.2020 Labe Děčín 14.10.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 15.8.2023 České Budějovice 15.08.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.7.2020 České Budějovice 07.10.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 23.3.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 3.5.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.7.2020 České Budějovice 13.08.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.11.2020 Hájek (KV) 01.11.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.4.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 5.4.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 4.7.2021 Blata (Jičín) 06.02.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.11.2020 Hájek 24.11.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 4.6.2020 Otovice (KV) 08.10.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.4.2024 Bor (KV) 27.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 28.5.2020 Ohře (KV) 07.10.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 19.7.2020 Cheb 07.10.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.5.2020 Ostrov (KV) 05.04.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 5.4.2024. Ostrovské rybníky (KV) 05.04.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 13.2.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 13.2.2020 Nivy (KV) 07.10.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 26.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Žluna šedá (Picus canus) 5.3.2022 Otovice (KV) 05.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 22.2.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.5.2024 Ostrov 01.05.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.12.2020 Pulovice (KV) 20.12.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 17.5.2020 Skoky u Žlutic 07.10.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 31.5.2020 Nejda (KV) 07.10.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 22.3.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Straka obecná (Pica pica) 11.4.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 13.10.2020 Podlesí (KV) 13.10.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 25.8.2021 Třeboň 06.02.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.7.2020 České Budějovice 26.10.2020
Vrána černá (Corvus corone) 22.6.2020.Děčín 20.05.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.10.2020 Labe Děčín 14.10.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 12.4.2020 Kyselka (KV) 07.10.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.3.2022 Víska (KV) 16.03.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.3.2022 Ohře Hubertus (KV) 15.03.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.2021 Bor (KV) 09.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 22.3.2020 Otovice (KV) 26.10.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15.2.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 15.2.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 9.5.2022 Medard (SO) 10.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 22.7.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 20.5.2020 Boží Dar 07.10.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 23.3.2020 Hájek (Ostrov) 07.10.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.5.2024 Bystřice obora (KV) 26.05.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.4.2022 Lomnice (SO) 26.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.4.2020 Ostrov (KV) 26.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 3.5.2022 Jezero Milada (Ústecký) 03.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 13.5.2024 Bochov (KV) 13.05.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.7.2023 České Budějovice 03.09.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 30.5.2021 Vinaře (Kadaň) 03.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 26.5.2024 Bystřice (KV) 26.05.2024
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.5.2024 Ostrov 01.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 27.4.2020 Nová Víska (KV) 13.10.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 23.5.2022 Dlouhá Lomnice (KV) 23.05.2022
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 23.8.2020 Bor (KV) 08.10.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 9.5.2022 Medard (SO) 10.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.5.2020 Nejda (KV) 07.10.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 29.11.2020 Hájek (KV) 29.11.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 13.3.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 14.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.2.2020 Nová Víska (KV) 07.10.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.3.2020 Bor (KV) 10.05.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 17.3.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 15.11.2020 Hájek 24.11.2020
Kos černý (Turdus merula) 3.3.2020 Karlovy Vary 07.10.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.5.2020 Ostrov (KV) 08.10.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 22.3.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.4.2020 Pulovice (KV) 08.10.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 14.4.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 13.8.2020 Pila (KV) 07.10.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 1.5.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 16.2.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 29.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 12.4.2021 Bor (KV) 14.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.3.2020 Jakubov (Vojkovice) 07.10.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 19.4.2020 Pulovice (KV) 08.10.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.10.2020 Jezero Medard (SO) 29.10.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 21.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 22.3.2020 Otovice (KV) 07.10.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.3.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.5.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 31.5.2020 Nejda (KV) 07.10.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10.5.2020 Ostrov (KV) 07.10.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.4.2020 Bor (KV) 07.10.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 18.2.2020 Nová Víska (KV) 08.10.2020
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 21.11.2023 Jezero Medard (SO) 21.11.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.5.2020 Skoky u Žlutic 08.10.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.2.2020 Bor (KV) 08.10.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.4.2020 Bochov 08.10.2020