Jakub Hrdlička - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 27.12.21 Drnholec 27.12.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 28.12.21 Drnholec 30.12.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 9.3.22 Chržín 10.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 16.3.20 Zahrádky 12.01.2021
Husa sněžní (Anser caerulescens) 12.2.22 Turovec 12.02.2022
Husa velká (Anser anser) 3.2.20 VDNM 13.01.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 1.3.23 Chotěšice 02.03.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 8.2.20 VDNM 12.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.2.20 VDNM 13.01.2021
Husa malá (Anser erythropus) 6.3.22 Bohumileč 10.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.21 Staré Ždánice 13.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1.21 Staré Ždánice 13.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 31.5.20 Nesyt 13.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 28.1.20 Příšovice 13.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 6.5.20 Bezdrev 13.01.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 6.5.20 Bezdrev 13.01.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 2.6.20 Podyjí 13.01.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) 15.3.20 Žantov 12.01.2021
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 12.4.20 Vražda 13.01.2021
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 25.11.19 Břehyně 13.01.2021
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 11.1.21 Hrádek 13.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 21.4.20 Vražda 13.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 25.3.20 žantov 12.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 18.4.20 Proudnický rybník 13.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) 9.1.21 Hrádek 12.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 27.12.21 VDNMII 27.12.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1.21 Hrádek 12.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 4.11.20 Vavřinec 13.01.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) 2.12.23 Milada 03.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.1.21 Hrádek 12.01.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 27.12.21 VDNMIII 27.12.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 26.12.20 Újezd u Sezemic 13.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 6.2.21 Dolní Věstonice 07.02.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 24.8.23 České Žleby 28.08.2023
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 14.5.22 Šumava 14.05.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 8.5.20 Bobnice 13.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.21 Řepov 13.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 12.7.20 MB 14.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 6.5.20 ČB 14.01.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.21 MB 14.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 14.3.20 Kněžmost 14.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 1.3.20 MB 14.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.6.20 Mutěnice 14.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 12.4.20 Žantov 12.01.2021
Chřástal polní (Crex crex) 19.6.21 Stožec 20.06.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 16.4.20 Žantov 12.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.1.20 MB 13.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.5.20 Branžež 13.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 9.4.20 Dubeč 12.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 9.1.21 Spyta 13.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.1.21 Hrádek 13.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1.21 Most 01.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.1.21 Most 17.01.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 1.5.20 Žehuň 13.01.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 1.6.20 Mutěnice 13.01.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 1.6.20 Mutěnice 13.01.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.3.20 Násedlnicr 13.01.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 21.10.20.Sopřeč 13.01.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 31.7.21 Rzovák 01.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 3.10.20 Sopřeč 13.01.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 4.5.20 Rozkoš 13.01.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 1.5.20 Žehuň 13.01.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 26.7.20 Nesyt 14.01.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 12.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 29.3.20 Kosořice 14.01.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 2.9.22 Vadkovice 03.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 12.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 1.9.23 Tisová 02.09.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 19.6.21 Stožec 20.06.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 15.3.20 Žantov 13.01.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 15.4.22 Jaroslavice 15.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1.5.20 Žehuň 14.01.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.3.20 Buda 14.01.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 17.4.20 Buda 14.01.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 15.4.20 Buda 12.01.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.4.20 Buda 14.01.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 6.9.20 Sopřeč 14.01.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 14.4.20 Buda 14.01.2021
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 6.9.22 Roudnice 07.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 4.11.20 Vavřinec 13.01.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.6.20 Mutěnice 14.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.6.20 Mutěnice 14.01.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 27.4.21 Rozkoš 28.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 14.12.20 VDNM 14.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) 14.1.23 Most 14.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 31.1.21 Most 01.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 8.2.20 Vražda 14.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 5.4.20 Holany 12.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 31.1.21 Most 01.02.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Rybák malý (Sternula albifrons) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 6.5.20 Vrbenský rybník 14.01.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4.20 Vražda 14.01.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 13.11.21 Nechranice 14.11.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 14.12.20 Pasohlávky 13.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 11.1.21 Hrádek 13.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 2.4.20 Ujkovice 13.01.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 23.3.20 Kněžmost 13.01.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 31.7.21 Záhlinice 01.08.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 6.5.20 Vrbenský 13.01.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 14.3.20 Dolní Věstonice 13.01.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 2.6.20 Mutěnice 13.01.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 26.7.20 Nesyt 13.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 28.7.20 Mutěnice 13.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 11.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 6.5.20 Bezdrev 13.01.2021
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 23.7.19. VDNMII 09.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 15.4.20 Vražda 12.01.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1.6.20 Mutěnice 13.01.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 27.2.21 Sedlec 02.03.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.3.20 Buda 12.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 11.4.20 Zahrádky 12.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.3.20 Žantov 13.01.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.3.20 Žantov 13.01.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 1.5.20 Dobřichov 13.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5.20 Dobřichov 13.01.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 9.2.20 Milovice 12.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 5.4.20 Zahrádky 12.01.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1.21 Rozkoš 13.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 29.3.20 Semčice 13.01.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 2.7.22 Šlapanice 03.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.21 Žehuň 13.01.2021
Sova pálená (Tyto alba) 2.4.23 Hospozínek 02.04.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) 3.4.22 Stožec 02.04.2023
Sýček obecný (Athene noctua) 2.4.23 Hospozínek 02.04.2023
Výreček malý (Otus scops) 31.7.21 Olomouc 01.08.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 9.2.20 Drnholec 12.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1.5.20 Dobřichov 14.01.2021
Puštík bělavý (Strix uralensis) 14.5.22 České Žleby 16.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 26.7.20 Nesyt 14.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1.21 Rozkoš 14.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 2.6.20 Nesyt 14.01.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.4.20 Vrchbělá 14.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 9.2.20 Libický luh 14.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.9.20 Třesice 14.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 11.1.21 Spyta 14.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 11.1.21 Spyta 14.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 19.3.20 Libický luh 14.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 10.1.21. Sukorady 12.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 5.4.20 Holany 12.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 11.1.21 Rozkoš 14.01.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 1.9.23 Radešín 02.09.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 31.5.20 Nesyt 14.01.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 28.12.21 Šakvice 30.12.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 30.4.20 MB 14.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 26.4.20 Vražda 14.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 3.6.29 Dolní Věstonice 14.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1.21 MB 14.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 4.4. 22 Stožec 06.04.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1.21 MB 14.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.21 Bukovka 14.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 9.4.20 Počernický rybník 14.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1.21 Dolany 14.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1.20 Stakory 14.01.2021
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 31.12.22 Liberec 31.12.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.11.19 MB 14.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.3.20 Branžež 12.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 20.1.20 Stakory 14.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2.4.21 Žabakor 05.04.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.5.21 Dubňany 29.05.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 20.9.20 Karasy 14.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 22.4.20 Vrchbělá 12.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1.1.21 Staré Ždánice 14.01.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 17.8.20 Bezděčín 14.01.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 4.5.20 Rozkoš 14.01.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 3.2.20 Vražda 14.01.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.4.20 Buda 14.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.2.20 Lednice 14.01.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 29.5.20 Martinovice 14.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7.4.20 Příšovice 14.01.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3.20 Žantov 14.01.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 9.5.20 Vražda 14.01.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4.20 Žantov 14.01.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5.20 Vražda 14.01.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.5.20 Vražda 14.01.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 19.7.20 Vražda 14.01.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.20 Žantov 12.01.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.4.20 Vražda 12.01.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.4.20 Buda 14.01.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 28.4.20 Vražda 14.01.2021
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 18.7.20 Milovice 14.01.2021
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 21.4.20 Vražda 14.01.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 27.4.20 Vrchbělá 14.01.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 5.8.20 Modrava 14.01.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.3.20 Jezová 14.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1.21 Rozkoš 14.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 8.2.20 Pastorkův lom 14.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 22.3.20 MB 14.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.5.22 Josefovské louky 09.05.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.4.20 MB 14.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 14.3.20 MB 14.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 9.2.20 Vrchbělá 14.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 21.1.21 Příšovice 21.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1.21 MB 14.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 11.1.21 Kleny 14.01.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 14.5. Třístoličník 16.05.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 27.5.20 Vražda 14.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 26.4.20 Vražda 12.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 10.4.20. Žantov 12.01.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 27.4.21 Kleny 28.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.4.21 Holany 26.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 6.5.20 Hluboká nad Vltavou 14.01.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.1.21 Spyta 14.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 6.5.20 Hluboká nad Vltavou 14.01.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 16.4.20 Žantov 12.01.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 16.4.20 Žantov 12.01.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 13.4.20 Žantov 12.01.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 14.4.22 Josefov 14.04.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 4.4.20 Vražda 14.01.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 2.6.23 Sněžka 02.06.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.4.20 Holany 14.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 6.4.20 Bobnicr 14.01.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.2.20 Žehuň 14.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.3.20 Branžež 14.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 10.4.20 Žantov 12.01.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 28.4.20 Vrchbělá 14.01.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.4.20 Holany 14.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 27.3.20 Pňov 12.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.21 Žehuň 14.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.1.21 Příšovice 12.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 21.5.24 Pěkná 22.05.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.21 Rozkoš 12.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1.21 Rozkoš 12.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.2.21 Příšovice 05.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 5.8.20 Modrava 14.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.21 Oplatil 14.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.5.20 Vražda 14.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 18.1.21 Křičeň 18.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 28.3.20 Vrchbělá 14.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1.21 Kleny 14.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.3.20 Žantov 14.01.2021