Martina Kišelová - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 13. 2. 2022 Řežabinec 14.03.2022
Husa velká (Anser anser) 14.01.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 13. 2. 2022 Kestřany (PP Velký Potočný) 13.03.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 20. 2. 2016 13.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 14.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 28. 12. 2015 Nelahozeves 13.03.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.04.2022
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 13.03.2022
Čírka modrá (Spatula querquedula) 21.04.2022
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 13.03.2022
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 28. 12. 2015 Nelahozeves 13.03.2022
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 31. 12. 2013 Praha 13.03.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 13.03.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 18. 1. 2015 Kralupy nad Vltavou 13.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 1. 2. 2014 Praha 14.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15. 4. 2013 Praha 13.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 14.03.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3. 7. 2010 Praha 13.03.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 14.03.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.1.2024 Milada (Ústí n. L.) 27.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 30. 10. 2016 Nelahozeves 13.03.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 20. 2. 2021 Kolín 13.03.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 13. 11. 2016 Vraňany 13.03.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 29. 1. 2017 Praha 13.03.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 18. 1. 2015 Vraňany 14.03.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 27. 7. 2016 Praha 14.03.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.03.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 14.03.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 13.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 13.03.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 13.03.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 13.03.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 13.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 13.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 13.03.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 13.03.2022
Chřástal polní (Crex crex) 14.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.03.2022
Lyska černá (Fulica atra) 14.03.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.03.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16. 10. 2013 13.03.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 3. 12. 2016 Dolní Benešov 14.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3. 4. 2016 Praha 13.03.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 2. 5. 2015 Hostivice 13.03.2022
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 26. 7. 2014 Praha 14.03.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10. 4. 2016 14.03.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10. 4. 2016 14.03.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 14.03.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 14.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.03.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14.03.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 1. 11. 2020 Vavřinecký rybník 18.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 14.03.2022
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 30. 12. 2017 Rozkoš 14.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1. 2. 2014 Praha 14.03.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.03.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 15. 2. 2014 Praha 14.03.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 10. 4. 2016 Hodonínské rybníky 14.03.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 14.03.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 25. 1. 2016 Praha 13.03.2022
Potáplice lední (Gavia immer) 3. 12. 2016 Dolní Benešov 14.03.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 13.03.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 28. 9. 2017 Praha 14.03.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.03.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 13.03.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 10. 4. 2016 Mutěnické rybníky 14.03.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 13.03.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 3. 7. 2018 Praha 13.03.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 5. 5. 2016 Vrbenské rybníky 14.03.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 13.03.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 14.03.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 10. 4. 2016 Mutěnické rybníky 14.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.03.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 5. 5. 2013 Praha 14.03.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 2021 14.03.2022
Moták stepní (Circus macrourus) 11. 9. 2016 Podbořany 14.03.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 24. 4. 2016 14.03.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 14.03.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 14.03.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14.03.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 14.03.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 13.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 20. 2. 2016 14.03.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13.03.2022
Výr velký (Bubo bubo) 13.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 13.03.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 13.03.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13.03.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 13.03.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 13.03.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15. 3. 2014 Praha 14.03.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.03.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 13.03.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 13.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 13.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 13.03.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 5. 5. 2016 Zbudovská blata 14.03.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 13.03.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 13.03.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.03.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12. 6. 2016 14.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 13.03.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 13.03.2022
Straka obecná (Pica pica) 13.03.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 13.03.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 13.03.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 13.03.2022
Vrána černá (Corvus corone) 13.03.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 13.03.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 13.03.2022
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 13.03.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 13.03.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.03.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.03.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 14.03.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 13.03.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 13.03.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 14.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 14.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 30. 4. 2017 Praha 13.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 13.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 4. 6. 2014 Praha 14.03.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 13.03.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.03.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 13.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 13.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 13.03.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.03.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20. 5. 2016 13.03.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 12. 6. 2018 13.03.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 13.03.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 8. 5. 2010 13.03.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 13.03.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 13.03.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 13.03.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 13.03.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 22. 4. 2013 Praha 13.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 8. 5. 2015 Buštěhrad 13.03.2022
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 31. 5. 2018 Praha 13.03.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 21. 5. 2013 Praha 14.03.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 13.03.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 13.03.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 20. 2. 2016 Klentnice 13.03.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 13.03.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.03.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 13.03.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 13.03.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 24. 4. 2016 13.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 13.03.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21. 5. 2013 Praha 14.03.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 13.03.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 13.03.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 12. 6. 2017 Zmrzlé skály 14.03.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 13.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.03.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 13.03.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 13.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 24. 4. 2016 Hostýnské vrchy 14.03.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 13.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.03.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 13.03.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.03.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8. 5. 2019 Milská stráň 13.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 13.03.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 13.03.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 13.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.04.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.03.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 2. 8. 2020 Jizerské hory 13.03.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 13.03.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 13.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 13.03.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 27. 11. 2016 Velké Mlýny 13.03.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 13.03.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 13.03.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.03.2022