Petr Zátopek - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 21.2.2022 - Stará Ves nad Ondřejnicí rybník,Bezruč ,2ex. 22.11.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 19.3.2022 - Bartošovice 3ex.,22.4.2022 - Studénka,1ex.,13.5.2022 - Bartošovice 2ex. 22.11.2023
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 26.2.2022 - Stará Ves nad Ondřejnicí rybník,Bezruč ,1ex 22.11.2023
Husa velká (Anser anser) 29.10.1993 - Kopřivnice,Vlčovice,52ex.přelet směr Frenštát 22.11.2023
Husa polní (Anser fabalis) 3.10.2010 - Albrechtičky rybníky,50ex. 22.11.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 5.3.2023 - Jistebník,rybník Bezruč ,1ex. 22.11.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.3.2023 - Jistebník,Oderská Kukla,1ex. 22.11.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 5 2.2022 - Studénka,rybník Kotvice,48ex. 22.11.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 7.4.1994 - Lubina, vodní nádrž Větřkovice,pár 22.11.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 6.3. 2022 - Bartošovice, Horní rybník ,2ex 22.11.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 29.4.2022 - Studénka rybníky,2ex. 22.11.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.12.1997 - Studénka, rybník Horní,13ad. 22.11.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 19.5.2012 - Brušperk rybníky,1ad.M 22.11.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 1.4.1994 - Kopřivnice,vodní nádrž Větřkovice,2ex. 22.11.2023
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 7.12.2023 - Tovačov,Křenovský rybník,1ex. 08.12.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 29.3.1997 - Albrechtičky, rybník Kotvice,2xM,2xF 22.11.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 19.10.1996 - Albrechtičky, rybník Fojtův,4ex. 22.11.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 15.3.1997 - Studénka, rybník Velký Okluk,2ex. 22.11.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.05.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.3.1998 - Studénka, rybník Bažantula,2x pár 22.11.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 15.3.1998 - Studénka, rybník Kozák,11ex. 22.11.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 3.6.2003 - Bartošovice, Horní rybník,1x pár 22.11.2023
Polák velký (Aythya ferina) 02.05.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 19.10.1996 - Albrechtičky, rybník Kačák,1pár 22.11.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 02.05.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 29.1.2023 - Karviná, rybník Větrov, 1xM, 3xF 07.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.12.2023 - Tovačov,Anninské jezero,1xpár 07.12.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 21.12.1996 - Albrechtičky, rybník Nový,3xM,3xF 22.11.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 6.3.2022 - Albrechtičky,Fojtův rybník,1F 22.11.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 15.3.1997 - Studénka, rybník Velký Bědný,1xM,1xF 22.11.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 20.11.2023 - Bartošovice rybníky, 1ad.samec ve svatebním šatě 22.11.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 05.05.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.6.1993 - Kopřivnice,Vlčovice,Sezenový potok,1x.pár 22.11.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.05.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 29.6.1997 - Kopřivnice,Mniší,Velová,3ex.hlas 22.11.2023
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3.6.2020 - Lubina, Větřkovská přehrada,2ex 22.11.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 02.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 02.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.05.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 19.9.1998 - Hukvaldy, obora,5ex. 22.11.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 02.05.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 02.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.05.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.10.1998 - Albrechtičky, rybník Nový,1ex. 22.11.2023
Chřástal polní (Crex crex) 22.5.1992 - Kopřivnice,Vlčovice louky,3ex. 22.11.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.05.2022
Lyska černá (Fulica atra) 02.05.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.4.2016 - Bartošovice rybníky,12ex. 22.11.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.10.1996 - Albrechtičky, rybník Nový,10ex. 22.11.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 7.9.2023 - Studénka rybníky, Podlážka, 1juv. 22.11.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.3.1999 - Albrechtičky, rybník Kačák,6ex. 22.11.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 7.12.2023 - Tovačov,Anninské jezero,1x 07.12.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 3.4.1997 - Albrechtičky, rybník Fojtův,pár 22.11.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 29.4.2022 - Studénka,Horní rybník,2ex. 22.11.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 29.4.2022 - Studénka,Horní rybník,2ex. 22.11.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 02.05.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 9.3.2024 - Velké Albrechtice, polní laguny, 47ex. 16.03.2024
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 5.10.2013 - Albrechtičky rybníky,3ex. 22.11.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 11.4.1992 - Kopřivnice,Vlčovice,Nohlice,1ex. 22.11.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 30.3.2023 - Jistebník rybníky,1ex. 22.11.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 19.10.1997 - Studénka, rybník Velký Bědný,1ex. 22.11.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 4.5.1998 - Jistebník rybníky,2ex. 22.11.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 1.10.2011 - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 5.10.2013 - Albrechtičky rybníky, 1x letošní pták 22.11.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 7.9.2023 - Velké Albrechtice,okolo polních lagun,1ex. 22.11.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 3.10.2020 - Albrechtičky rybníky,2ex. 22.11.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 4.9.1993 - Větřkovice přehrada,1ex. 22.11.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 1.7.1997 - Vlčovice, u ovčína,1ex. 22.11.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 18.10.2023 - Barošovice, Dolní rybník,1ex. 22.11.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.8.1997 - Studénka, rybník Velký Bědný,15ex. 22.11.2023
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 20.11.2023 - Dolní Benešov, 1ex. 22.11.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 3.4.1997 - Albrechtičky, rybník Kačák,2ex. 22.11.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.8.1997 - Studénka,Horní rybník,3ex. 22.11.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 3.4.1997 - Albrechtičky,Kotvice,1ex. 22.11.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 19 8.1997 - Studénka,Rybník Velký Bědný,2ex. 22.11.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 5.10.2013 - Albrechtičky,Kotvice,37ex. 22.11.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.10.2020 - Albrechtičky rybníky,Kačák,3ex. 22.11.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 4.10.2023 - Majetinská štěrkopískovna, 1ex.1+K 22.11.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.05.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 3.4.1997 - Albrechtičky,Rybník Kotvice,10ad.,2juv. 22.11.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 20.5.2023 - Rychvald,Rybník Skučák,2ad.,1 z nich sedí na hnízdě 22.11.2023
Racek bouřní (Larus canus) 19.10.1997 - Studénka, rybník Horní,5ex. 22.11.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 02.05.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 02.05.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 02.05.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 02.05.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 3.4.1997 - Albrechtičky, rybník Fojtův,2ex. 22.11.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 20.5.2023 - Heřmanický rybník,min.5ad. 22.11.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 3.4.1997 - Albrechtičky, rybník Kačák,5ex. 22.11.2023
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 3.9.2023 - Velké Albrechtice, 1juv. 22.11.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.12.2023 - Tovačov,Anninské jezero,1ex. 07.12.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 7.5.1994 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 02.05.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 5.10.2008 - Albrechtičky,2ex. 22.11.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.05.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 20.11.2023 - Bartošovice, 1ex. 22.11.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 4.5.1998 - Jistebník, rybník Bezruč,1ex. 22.11.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 9.5.2001 - Kopřivnice,Vlčovice,náves,u brodu,1F 22.11.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 4.9.2020 - Studénka rybníky,3juv. 22.11.2023
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 23.5.2024 - Kopřivnice/Lubina,1ad.ve svat.šatě 23.05.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.05.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 10.10.2020 - Albrechtičky,1juv.ex 22.11.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 19.10.1996 - Albrechtičky, rybník Kačák,3ex. 22.11.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 19.8.1997 - Studénka, rybník Malý Bědný,1ex. 22.11.2023
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 28.4.2024 - Dolní Benešov,rybník Nezmar,1ex 23.05.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 19.10.1997 - Studénka, rybník Velký Bědný,1ex. 22.11.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 29.6.1997 - Hukvaldy, obora,1ex. 22.11.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 12.8.2023 - Kozmické louky, 1ex. 22.11.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 29.8.2023 - Skaštice,2ex. 22.11.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 29.8.2023 - Skaštice,1ex. 22.11.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 29.8.2023 - Skaštice,1ex. 22.11.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.10.1997 - Kopřivnice, Vlčovice, Lužkův potok,1xM,1xF 22.11.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18 1.1997 - Albrechtičky, od mostu přes silnici Studénka - Příbor,1ex. 22.11.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 29.3.1997 - Albrechtičky, rybník Kačák,1ad.F 22.11.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 23.10.2022 - Jistebník rybníky,1ex.F/juv 22.11.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 29.8.2023 - Skaštice,2ex. 22.11.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 9.5.2021 - Kopřivnice,Lubina,u KD,1ex. 22.11.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 11.5.2024 - Oldřišov,1ex. 23.05.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 24.10.1997 - Albrechtičky, rybník Nový,1imm. 22.11.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.11.1998 - Albrechtičky, rybník Kotvice,1ex. 22.11.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 11.02.2023 - Velké Albrechtice,1ex. 22.11.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 02.05.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) 11.5.2024 - Morávka,1ad.M 23.05.2024
Sýček obecný (Athene noctua) 11.7.1994 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex.hlas 22.11.2023
Výreček malý (Otus scops) 20.5.2023 - Ostrava Zábřeh,1ad.M,hlas 22.11.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 8.11.2008 - Studénka město,9ex. 22.11.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 14.5.2020 - Brušperk rybník "Kravín",1ex. 22.11.2023
Výr velký (Bubo bubo) 26.4.1997 - Vlčovice, les Hůrka, u soutoku Lubiny s Tichávkou,1ex. 22.11.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 02.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 12.4.1993 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 02.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 26.3.1995 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 23.4.2023 - Horní Lomná,Velký Polom, 1xpár 22.11.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 18.6.1997 - Albrechtičky - řeka Odra,4ex. 22.11.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 02.05.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.05.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 23.4.2023 - Horní Lomná,Velký Polom,1x ad. M 22.11.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 31.5.2013 - Hájov,rybník,1ex. 22.11.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 02.05.2022
Žluna šedá (Picus canus) 02.05.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.05.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 19.9.1998 - Hukvaldy, obora,1ex. 22.11.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4.10.2014 - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 8.12.1996 - Kopřivnice,Lubina,vodní nádrž Větřkovice,1ex. 22.11.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 02.05.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 02.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 02.05.2022
Straka obecná (Pica pica) 02.05.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 17.12.1993 - Kopřivnice,cca.300ex., 22.11.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.11.1992 - Kopřivnice,cca.300ex. 22.11.2023
Vrána černá (Corvus corone) 1.10.2011 - Albrechtičky rybníky,1ex. 22.11.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.05.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 25.10.2015 - Lubina,vodní nádrž Větřkovice,2ex. 22.11.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.12.1996 - Albrechtičky, rybník Kotvice,2ex. 22.11.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 02.05.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.10.2002 - Hukvaldy, obora,3ex. 22.11.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.05.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19.9.1998 - Hukvaldy, obora,1ex. 22.11.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.05.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 02.05.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 3.4.1997 - Albrechtičky, rybník Fojtův,2ex. 22.11.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 20.5.2023 - Heřmanický rybník,min.2ad 22.11.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 02.05.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 02.05.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 02.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 02.05.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 02.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 02.05.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 02.05.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 02.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 02.05.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 02.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 02.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 02.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 02.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 02.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 22.5.1994 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.5.1994 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 6.5.1998 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 02.05.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 19.6.1993 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 02.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 02.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 25.6.1997 - Lubina, vodní nádrž Větřkovice,1ad.M 22.11.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 02.05.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.05.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.05.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 30.12.2023 - Perná,Pastorkův lom,1 ex. 17.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 02.05.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 28.5.1994 - Vlčovice, les Horečka,2ex. 22.11.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 02.05.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 02.05.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 02.05.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 2.2.2019 - řeka Odra, ryb. soust. u Albrechtiček,2ex. 22.11.2023
Kos černý (Turdus merula) 02.05.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 02.05.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 1.2.2015 - Kopřivnice,Lubina,u bývalého smetiště,2ex. 22.11.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 02.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 02.05.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 13.8. - Jistebník,1ex. 22.11.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 13.5.2022 - Bartošovice rybníky,1ad.M zpěv 22.11.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.4.2023 - Bartošovice,rybník Dolní,3ex. 22.11.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.4.2013 - Lubina, řeka Lubina,1ad.M u vodárny, 22.11.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 02.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 02.05.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 02.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 02.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 02.05.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 19.4.1997 - Kopřivnice,Vlčovice ,1ex. 22.11.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.05.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 02.05.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.05.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 02.05.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 4.5.1998 - Jistebník, rybníky, 8xM ,1x F 22.11.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 02.05.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 02.05.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 22.4.1994 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 25.6.1997 - Lubina, vodní nádrž Větřkovice,1ad.krmí1juv. 22.11.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 02.05.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 28.2.1993 - Kopřivnice,Vlčovice,1ex. 22.11.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 02.05.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 02.05.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.05.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 02.05.2022
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 22.11.2023 - Kopřivnice Lubina,na krmítku,1ex. 22.11.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 02.05.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.3.1997 - Hukvaldy, obora,1ex. 22.11.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.05.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 02.05.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 02.05.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.10.2023 - Velké Albrechtice,1ex. 22.11.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 02.05.2022
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 12.7.2023 - |Bílovec,Lubojaty pole,,1ad.M 22.11.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 02.05.2022