Marek Přidal - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 01.01.2024
Berneška velká (Branta canadensis) Nové Mlýny, 2.13.2021 17.03.2023
Husa velká (Anser anser) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Husa polní (Anser fabalis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 01.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Labuť velká (Cygnus olor) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Záhlinické rybníky, 1.1.2023 20.02.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Chomoutov, 18.11.2023 26.11.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Kroměříž, 1.5.2021 19.03.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) Tovačov, 25.12.2023 26.12.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Polák malý (Aythya nyroca) Tovačov, 14.4.2022 17.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Polák kaholka (Aythya marila) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Turpan černý (Melanitta nigra) Chomoutov, 18.11.2023 26.11.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Ivanovice na Hané, 28.5.2023 26.11.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 17.03.2023
Morčák velký (Mergus merganser) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 17.03.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) Nnínské jezero, 10.12.2023 10.12.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) Brno, 2021 19.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Rorýs obecný (Apus apus) Slatinky, 6.5.2022 26.11.2023
Drop velký (Otis tarda) pole u Prostějova, 24.9.2023 26.11.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Slatinky, 6.5.2022 26.11.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Holub doupňák (Columba oenas) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Hrdibořice, 20.5.2023 26.11.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Lyska černá (Fulica atra) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Annínské jezero, 25.11.2023 26.11.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Bartošovice, 17.11.2023 26.11.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Dubňany, 5.6.2022 19.03.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Dubňany, 15.4.2023 26.11.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) pole u Prostějova, 24.9.2023 26.11.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Nesyt, 29.10.2022 19.03.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) Záhlinice, 22.4.2023 26.11.2023
Koliha velká (Numenius arquata) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Majetín, 18.3.2023 26.11.2023
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Vlkoš, 4.5.2024 05.05.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Jespák malý (Calidris minuta) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) Senice na Hané, 5.5.2023 26.11.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Záhlinice, 24.4.2022 26.11.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Majetín, 1.9.2023 26.11.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Tovačov, 20.5.2023 26.11.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Kozmické ptačí louky, 2022 19.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Racek mořský (Larus marinus) Most, 1.1.2024 14.04.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Troubky, 14.4.2023 26.11.2023
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Majetín, 21.8.2022 17.03.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Záhlinické rybníky, 2022 19.03.2023
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Ivanovice na Hané, 28.5.2023 26.11.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) Vodní nádrž Baška, 22.5.2022 19.03.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 01.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) Chomoutov, 5.11.2022 19.03.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Nové Mlýny, 27.2.2022 19.03.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Nesyt, 2.10.2021 19.03.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Pňovice, 29.7.2022 19.03.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Horka nad Moravou, 11.4.2024 14.04.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Volavka bílá (Ardea alba) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Dubňany, 5.6.2022 19.03.2023
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Nezmar, 26.4.2024 27.04.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Rozkoš, 28.8.2021 19.03.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Kroměříž, 15.7.2021 19.03.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Dubňany, 5.6.2022 19.03.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Skaštice, 29.8.2023 29.08.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) Skaštice, 29.8.2023 29.08.2023
Orel královský (Aquila heliaca) Pastvisko u Lednice, 2.10.2021 19.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Moták stepní (Circus macrourus) Třebčín, 20.3.2022 19.03.2023
Moták lužní (Circus pygargus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Luňák červený (Milvus milvus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) Skaštice, 29.8.2023 29.08.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Prostějov, 15.10.2022 19.03.2023
Káně lesní (Buteo buteo) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Vernířovice, únor 14.04.2024
Výreček malý (Otus scops) Olomouc, 26.7.2021 19.03.2023
Kalous ušatý (Asio otus) Slatinky, 6.5.2022 26.11.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) Dub nad Moravou, 29.4.2023 26.11.2023
Puštík bělavý (Strix uralensis) Stožec, 2023 14.04.2024
Dudek chocholatý (Upupa epops) Slatinky, 2023 14.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) Malá Lipová, 16.5.2021 19.03.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Třebčín, 30.4.2021 19.03.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Beskydy, 22.7.2023 25.11.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Žluna zelená (Picus viridis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Žluna šedá (Picus canus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Vojnice, 9.9.2022 19.03.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Straka obecná (Pica pica) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Vrána černá (Corvus corone) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Krkavec velký (Corvus corax) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 01.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 01.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Sýkora koňadra (Parus major) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 01.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 01.01.2024
Břehule říční (Riparia riparia) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Třebčín, 4.6.2022 19.03.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 01.01.2024
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Chropyně les, 12.5.2024 12.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Pastorkův lom, 18.2.2021 19.03.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Praha, 2023 19.03.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 01.01.2024
Kos černý (Turdus merula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 17.02.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 01.01.2024
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 01.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Konipas luční (Motacilla flava) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Vlkoš, 4.5.2024 05.05.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 01.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Orlické Záhoří, 5.6.2021 19.03.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 01.01.2024
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Slatinky, 6.5.20222 17.03.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.04.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Kvasická štěrkovna, 1.1.2023 20.02.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Heřmanický rybník, 8.5.2022 17.03.2023