Renata Hasilová - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Nesyt 14/2/2016 14.02.2016
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 24.04.2012
Husa velká (Anser anser) 24.04.2012
Husa polní (Anser fabalis) 24.04.2012
Husa běločelá (Anser albifrons) 24.04.2012
Labuť velká (Cygnus olor) 24.04.2012
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) v čr záhlinice 7/6/2015 07.06.2015
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 24.04.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 24.04.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 24.04.2012
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 24.04.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 24.04.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 24.04.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 24.04.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 24.04.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 24.04.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.04.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 24.04.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 24.04.2012
Polák velký (Aythya ferina) 24.04.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 24.04.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 24.04.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 24.04.2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) tovačov 9/3/2014 09.03.2014
Turpan hnědý (Melanitta fusca) VNNM 28/12/2012 28.12.2012
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 24.04.2012
Hohol severní (Bucephala clangula) 24.04.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 24.04.2012
Morčák velký (Mergus merganser) 24.04.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 24.04.2012
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) břest 10/3/2015 10.03.2015
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 24.04.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 24.04.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 24.04.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.04.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 09.03.2014
Holub doupňák (Columba oenas) 24.04.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.04.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 24.04.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 24.04.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.04.2012
Chřástal polní (Crex crex) hlas 08.01.2015
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 31.07.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 24.04.2012
Lyska černá (Fulica atra) 24.04.2012
Jeřáb popelavý (Grus grus) 24.04.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.04.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 07.05.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 24.04.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) tovačov 9/3/2014 09.03.2014
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.04.2012
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 24.04.2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 24.04.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24.04.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Vlasatice 24/3/2013 24.03.2013
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Festival - Nesyt 6/10 - hlas 06.10.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 24.04.2012
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.04.2012
Koliha malá (Numenius phaeopus) nesyt 3/4/2016 03.04.2016
Koliha velká (Numenius arquata) 24.04.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) záhlinice, 18/7/2015 20.07.2015
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 24.04.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Strachotín 30/8 31.08.2012
Jespák rezavý (Calidris canutus) Neusiedler See, Hrušovany 15.09.2015
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.04.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) nesyt 29/9/2016 29.09.2016
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.04.2012
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín 1/9 01.09.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) 24.04.2012
Jespák malý (Calidris minuta) Strachotín 5/9 05.09.2012
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 24.04.2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) hlohovecké pastvisko 19/3 19.03.2015
Bekasina větší (Gallinago media) Vítání, Lednice, 2/5/2015 03.05.2015
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.04.2012
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.04.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.04.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.04.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 24.04.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) hlas 24.04.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 24.04.2012
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Tovačov 6/11/2012 06.11.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 24.04.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 24.04.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 24.04.2012
Racek bouřní (Larus canus) 24.04.2012
Racek šedý (Larus hyperboreus) 24.04.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 24.04.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 24.04.2012
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Hlohovecký 14/4/2013 14.04.2013
Rybák obecný (Sterna hirundo) 24.04.2012
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Záhlinice 30/4/2014 30.04.2014
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.04.2012
Potáplice malá (Gavia stellata) Strachotín 24/12/2013 25.12.2013
Potáplice severní (Gavia arctica) Brno 28/12/2012 28.12.2012
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) Nové Mlýny - Věstonice - 30/12/2012 30.12.2012
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.04.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.04.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 24.04.2012
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Dub nad Moravou 9/5 09.05.2013
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovecký, 19. srpna 2012 22.08.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 24.04.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 19.05.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.04.2012
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) záhlinice duben 2014 08.01.2015
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 24.04.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 24.04.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 24.04.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 24.04.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 24.04.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 19.06.2012
Orel královský (Aquila heliaca) JIHOMORAVSKÝ KRAJ 03.02.2013
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 31/1/2016 VDNM III 31.01.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 24.04.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 24.04.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.04.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 24.04.2012
Moták lužní (Circus pygargus) dub nad moravou 9/5 10.05.2013
Luňák červený (Milvus milvus) 24.04.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.04.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 24.04.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) Valtice, 1/4/2013 01.04.2013
Káně lesní (Buteo buteo) 24.04.2012
Kalous ušatý (Asio otus) 24.04.2012
Puštík obecný (Strix aluco) lednický park 3/5/2014 03.05.2014
Dudek chocholatý (Upupa epops) 14/8/2013 Staré Sedliště 16.08.2013
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 24.04.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 24.04.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) valtice 18/4 18.04.2013
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 24.04.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 24.04.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 06.10.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 24.04.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 24.04.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 24.04.2012
Žluna šedá (Picus canus) 24.04.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 24.04.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 3/9/2015, Příkazy u Olomouce 04.09.2015
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 24.04.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 24.04.2012
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Sedliště 24/8/2013 25.08.2013
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 24.04.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 24.04.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 24.04.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 24.04.2012
Straka obecná (Pica pica) 24.04.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) sedliště 2015 22.09.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 24.04.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 24.04.2012
Vrána černá (Corvus corone) sedliště 1/1/2014 13.01.2014
Vrána šedá (Corvus cornix) 24.04.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 24.04.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) sezona 2012/2013 22.12.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 24.04.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 24.04.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 24.04.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.04.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 24.04.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 24.04.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.04.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) v čr u nesytu 17/7/2013 18.07.2013
Skřivan lesní (Lullula arborea) 12/3/2016 u bricolu 12.03.2016
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.04.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 24.04.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 24.04.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.04.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 24.04.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 24.04.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.04.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19.06.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24.04.2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 13.05.2012
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) vítání, Lednice, 30/4/2016 30.04.2016
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24.04.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.04.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 24.04.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.05.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) u sadu 8/5/2015 27.06.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.04.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) k randezvous 23/6/2015, hlas - na 100% 27.06.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 24.04.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11/8/2015 větrolam 11.08.2015
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) valtice 7/6/2013 07.06.2013
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 19.06.2015
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) valtice 27/3/2016 27.03.2016
Králíček obecný (Regulus regulus) 24.04.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 24.04.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 24.04.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 9/3/2015 lom u klentnice 09.03.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 22/1 Drnholec 22.01.2013
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.04.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 24.04.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 24.04.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 27/3/2014 belveder 27.03.2014
Kos černý (Turdus merula) 24.04.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 24.04.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 24.04.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 24.04.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.04.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 24.04.2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Labuť 27/8/2013 27.08.2013
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 5/5/2015 belveder 05.05.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.04.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.04.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29.08.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 24.04.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 24.04.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 13/7/2013 špindl 13.07.2013
Vrabec polní (Passer montanus) 24.04.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 24.04.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Hlohovec 28/3 28.03.2013
Konipas luční (Motacilla flava) 24.04.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.04.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 24.04.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) špindl 13/7/2013 19.07.2013
Linduška lesní (Anthus trivialis) belveder 16/4/2014 17.04.2014
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 27.04.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 24.04.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 24.04.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 24.04.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 24.04.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 24.04.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) Strachotín 31/1/2013 31.01.2013
Konopka obecná (Linaria cannabina) 24.04.2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) valtice 8/12 08.12.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 24.04.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.04.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 24.04.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) břest 9/3/2014 09.03.2014
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.04.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 24.04.2012
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 24.04.2012