Adolf Goebel - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Dubňany, Jaroslavický rybník 13. 2. 2016 13.02.2016
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 17.06.2012
Berneška velká (Branta canadensis) 17.06.2012
Berneška bělolící (Branta leucopsis) video: http://youtu.be/zfXoQNptz3I 17.06.2012
Husa velká (Anser anser) videa: http://youtu.be/GIvfhVlToPY , http://youtu.be/rwJC6CVn2Uw , http://youtu.be/Yx7mtpUg6ps , 17.06.2012
Husa polní (Anser fabalis) 17.06.2012
Husa běločelá (Anser albifrons) videa: http://youtu.be/0tYfm0lc9-M , http://youtu.be/db8HjiFJJvo 17.06.2012
Husa malá (Anser erythropus) 28.12.2012
Labuť velká (Cygnus olor) video: http://youtu.be/WBJx8qsKlGE 17.06.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) 24.02.2014
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) videa: http://youtu.be/7XPDOJOzG6I , http://youtu.be/6qEn1R2VzoY , http://youtu.be/VeJs46eMsK0 17.06.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) video: http://youtu.be/v4kp8tdhKds 17.06.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.06.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) video: http://youtu.be/Gr7JLGy71kU 17.06.2012
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) video: http://youtu.be/cEmrj8ryCxE 17.06.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 17.06.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 17.06.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 17.06.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) videa: http://youtu.be/RcOatS0hzxY , http://youtu.be/EOckpXRMaBc , 17.06.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) video: http://youtu.be/AnuUXyre6Ak 17.06.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) video: http://youtu.be/HGZ8hRj-boE 17.06.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 17.06.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 17.06.2012
Polák velký (Aythya ferina) 17.06.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 17.06.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) video: http://youtu.be/oCnbh2S5jqo 17.06.2012
Polák kaholka (Aythya marila) video: http://youtu.be/0fAiQ8ZgUpg 17.06.2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) video: http://youtu.be/jmVuK4XrTr8 17.06.2012
Turpan hnědý (Melanitta fusca) video: http://youtu.be/lSwhJW1Bers 17.06.2012
Turpan černý (Melanitta nigra) 17.06.2012
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 17.06.2012
Hohol severní (Bucephala clangula) 17.06.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 17.06.2012
Morčák velký (Mergus merganser) videa: http://youtu.be/FIaYQe7-yws , http://youtu.be/C4hI9-n5rlw 17.06.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 17.06.2012
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 26.07.2013
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 17.04.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 17.06.2012
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 17.06.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 17.06.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 17.06.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 17.06.2012
Rorýs obecný (Apus apus) video: http://youtu.be/c9BkruIp3uE 17.06.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.06.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 17.06.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 17.06.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) video: http://youtu.be/nGgXU5Pk6NY , http://youtu.be/4nhmvjZHhg8 17.06.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 17.06.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) video: http://youtu.be/T-KCVUdfyBU 17.06.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.06.2012
Chřástal polní (Crex crex) 17.06.2012
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 17.06.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) video: http://youtu.be/XjPz10mXhBE 17.06.2012
Lyska černá (Fulica atra) video: http://youtu.be/S00lgl5-U9M 17.06.2012
Chřástal malý (Zapornia parva) 17.06.2012
Jeřáb popelavý (Grus grus) video: http://youtu.be/fA7aKhKXv3w 17.06.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) video: http://youtu.be/jgrO4k2Zoho 17.06.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) video: http://youtu.be/SEijRgarB8Q 17.06.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) videa: http://youtu.be/kyC08UATzOc , http://youtu.be/2RbVrD29J9Q 17.06.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) video: http://youtu.be/mDM_PzyePO8 17.06.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) video: http://youtu.be/TrqlvAFEk10 17.06.2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) video: http://youtu.be/2QUbZdMYTmQ 17.06.2012
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.06.2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) video: http://youtu.be/6ucKk8yrTtM 17.06.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 17.06.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 17.06.2012
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 17.06.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 17.06.2012
Kulík říční (Charadrius dubius) video: http://youtu.be/GC3YG1RY6vk 17.06.2012
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 13. 4. 2013 - 1 ex. Němčický rybník KM 15.04.2013
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 5. 10. 2013 - 2 juv., pole u Němčic (KM) 06.10.2013
Koliha malá (Numenius phaeopus) 17.06.2012
Koliha velká (Numenius arquata) 17.06.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) video na: http://youtu.be/tG0Sh50XKcE 18.07.2015
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 17.06.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) video: http://youtu.be/L0OYHDn_A5Q 17.06.2012
Jespák rezavý (Calidris canutus) video: http://youtu.be/pvAlJGEIA3s 17.06.2012
Jespák bojovný (Calidris pugnax) videa: http://youtu.be/mQoSKLkKF2g , http://youtu.be/Ww96im-VOI0 17.06.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 27.8. 2013 Choryňské rybníky, video na: http://youtu.be/3K_SYE4F4qs 28.08.2013
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 17.06.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) 17.06.2012
Jespák písečný (Calidris alba) video: http://youtu.be/NOnNWVZoXyE 17.06.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) video: http://youtu.be/uWPCh6HcsIk , http://youtu.be/CDsSZVUJSB8 , 17.06.2012
Jespák malý (Calidris minuta) 17.06.2012
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 21.4.2013 - 1ex., Záhlinice, Němčický rybník (Goebel,Lučan, Vojtěchovský), video na: http://youtu.be/qgXWeCPozH0 21.04.2013
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 24.04.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 17.06.2012
Bekasina větší (Gallinago media) 26.04.2015
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) video: http://youtu.be/991cmvct9Qs 17.06.2012
Vodouš malý (Xenus cinereus) 24. 5. 2015 - Hodonín 25.05.2015
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) video: http://youtu.be/nNHfpofUK2Q 17.06.2012
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 4.7.2003 v Kojetíně (FK 44/2003) 17.06.2012
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.06.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 17.06.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 17.06.2012
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 17.06.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) videa: http://youtu.be/7RMcxGbuBc8 , http://youtu.be/jS1JX7GgP0w 17.06.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.06.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) video: http://youtu.be/7dWz7UnCwRg 17.06.2012
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 17.06.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) video: http://youtu.be/aKU3AEtqMA4 , http://youtu.be/n4_DSGLifz4 17.06.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 17.06.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 17.06.2012
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Rozkoš 30.11.2017 (Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Jarmila Kačírková, Jiří Barták 30.12.2017
Racek bouřní (Larus canus) video: http://youtu.be/ZBwSI8CreJE 17.06.2012
Racek mořský (Larus marinus) http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=4656085 08.01.2017
Racek šedý (Larus hyperboreus) videa: http://youtu.be/1FCrXM9MMJY , http://youtu.be/NAxgahDo_Kw 17.06.2012
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.06.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 17.06.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 17.06.2012
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 17.06.2012
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 17.06.2012
Rybák malý (Sternula albifrons) 17.06.2012
Rybák obecný (Sterna hirundo) video: http://youtu.be/UQpbCY2a9J8 17.06.2012
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 30.04.2014
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) video: http://youtu.be/pxUfHRCVOsA 17.06.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) video: http://youtu.be/ghsdd41DZ68 17.06.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) video: http://youtu.be/Zr6ZmRgFKv4 17.06.2012
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) video: http://youtu.be/S63V8Yd-2PE 17.06.2012
Potáplice malá (Gavia stellata) 17.06.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) video: http://youtu.be/wsdNrPjPAXE 17.06.2012
Potáplice lední (Gavia immer) video: http://youtu.be/FJk630CIjFg 17.06.2012
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) video: http://youtu.be/aqqUEeC7ve0 01.01.2013
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.06.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) videa: http://youtu.be/e_f1b8Dg0Ok , http://youtu.be/2K5tGzjXyMo 17.06.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 17.06.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 17.06.2012
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) video: http://youtu.be/L1v5HR9BCK0 07.05.2013
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) video: http://youtu.be/MnmiZH0eZgs 17.06.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 17.06.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 17.06.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.06.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 17.06.2012
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Záhlinice 11.4.2014, video:http://youtu.be/AalWwiYsw7A 12.04.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) video: http://youtu.be/9cbD9bbrbqI 17.06.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 17.06.2012
Volavka bílá (Ardea alba) video: http://youtu.be/UKFZ_qMg40A 17.06.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) video: http://youtu.be/AN0m8fcI28U 17.06.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) video: http://youtu.be/SV0qFusshA0 17.06.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) video: http://youtu.be/W8fybAQM0hw 17.06.2012
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 17.06.2012
Orel královský (Aquila heliaca) 17.06.2012
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 17.06.2012
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 17.06.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 17.06.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 17.06.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.06.2012
Moták stepní (Circus macrourus) Pole mezi Tučínem a Přerovem, 16. 4. 2016 16.04.2016
Moták lužní (Circus pygargus) 17.06.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 17.06.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 17.06.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) videa: http://youtu.be/ka5ypHsWBwU , http://youtu.be/ka5ypHsWBwU 17.06.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 17.06.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 17.06.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 17.06.2012
Sova pálená (Tyto alba) 17.06.2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) 01.03.2013
Sýček obecný (Athene noctua) 21.06.2013
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.5.2013 05.05.2013
Výreček malý (Otus scops) 24.06.2013
Kalous ušatý (Asio otus) video: http://youtu.be/S4ncYfhH3EI 17.06.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) 17.06.2012
Výr velký (Bubo bubo) 17.06.2012
Puštík obecný (Strix aluco) video: http://youtu.be/obqOOucL3Ug 17.06.2012
Puštík bělavý (Strix uralensis) 22.04.2016
Dudek chocholatý (Upupa epops) video: http://youtu.be/bpVNmmZsfdA 17.06.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) video: http://youtu.be/ONU-DYKxtgI 17.06.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) videa: http://youtu.be/ow3TV-YTK8c , http://youtu.be/eevwE01NzSI 17.06.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) video: http://youtu.be/VWMJ0IqbJpQ , http://youtu.be/dn_3DlaRKjI 17.06.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 17.06.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) video: http://youtu.be/Au1-HSNVYlg 17.06.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) video: http://youtu.be/-oNWL55Ad1U 17.06.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) video: http://youtu.be/NJshRoFufGY 17.06.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) video: http://youtu.be/1svlaZ751IY , http://youtu.be/3l7rYclEURQ 17.06.2012
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 17.06.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) videa: http://youtu.be/rSh8SH6O310 , http://youtu.be/rBNeIccyEIU 17.06.2012
Žluna zelená (Picus viridis) video: http://youtu.be/7RLyJNPfDP4 17.06.2012
Žluna šedá (Picus canus) 17.06.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 17.06.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 17.06.2012
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.06.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 17.06.2012
Raroh velký (Falco cherrug) 17.06.2012
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 17.06.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 17.06.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) video: http://youtu.be/0-MlOI205Kg 17.06.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 17.06.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 17.06.2012
Straka obecná (Pica pica) 17.06.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 17.06.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 17.06.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) video: http://youtu.be/Mg8yeLjS_e0 17.06.2012
Vrána černá (Corvus corone) 17.06.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 17.06.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 17.06.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) video: http://youtu.be/vS3hFu2LTMU 17.06.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 17.06.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 17.06.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 17.06.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 17.06.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) videa: http://youtu.be/Kpxl6_xcqlM , http://youtu.be/9-gRqr2ZBHI 17.06.2012
Sýkora koňadra (Parus major) video: http://youtu.be/Xa06evghG2Q , http://youtu.be/OhXDYTXKBVc 17.06.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 17.06.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 17.06.2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.06.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 17.06.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) video: http://youtu.be/DJ_xKGfAsnA 17.06.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 17.06.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 17.06.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) video: http://youtu.be/2jZLlTc9JHM , http://youtu.be/DBi3veEU_7E 17.06.2012
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Kroměříž, 4.5.2013 (J. Kačírková, P. Vojtěchovský) 05.05.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.06.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 17.06.2012
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) Grygov, 8. 10. 2017 (s Jiřím Šafránkem a Jarmilou Kačírkovou) 08.10.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 17.06.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.06.2012
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 26.07.2013
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) video: http://youtu.be/CJiF544BGoc 17.06.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) video: http://youtu.be/81qAxvXCAPo 17.06.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 17.06.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) video: http://youtu.be/Jgi90mAwGWI 17.06.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 17.06.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 17.06.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 17.06.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 17.06.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 17.06.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 17.06.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 17.06.2012
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 17.06.2012
Pěnice malá (Curruca nana) video: http://youtu.be/PoP52yMjsoY 10.01.2014
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 17.06.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 17.06.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 17.06.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 17.06.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) videa: http://youtu.be/UcXkcBMxS2U , http://youtu.be/660GSAPSdIo 17.06.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) video: http://youtu.be/74LeMKHHTIg 17.06.2012
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 17.06.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 17.06.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) videa: http://youtu.be/nM2d6XCK5vk , http://youtu.be/IRiu3eqcWC4 17.06.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.06.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 17.06.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.06.2012
Kos černý (Turdus merula) video: http://youtu.be/9Fz777NHEKs , http://youtu.be/l7okQ_E5g_c , http://youtu.be/0iscleWh-ZM 17.06.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) video: http://youtu.be/nTlam1TYGCk , http://youtu.be/ktdcwqf3K_w 17.06.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 17.06.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) video: http://youtu.be/thDt_CxJ4bU 17.06.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.06.2012
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 21. 5. 2017 v Záhlinicích (Jiří Šafránek) 21.05.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) video: http://youtu.be/_mtY4AxVHiE 17.06.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 17.06.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) 17.06.2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 17.06.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) video: http://youtu.be/yNZaBAThbTU 17.06.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) videa: http://youtu.be/--hLutuUe8U , http://youtu.be/XeKOfvw7DfE 17.06.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) video: http://youtu.be/6vMOuvslAck , 17.06.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 17.06.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.06.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 17.06.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) video: http://youtu.be/T74Bp7oXUj8 17.06.2012
Vrabec polní (Passer montanus) videa: http://youtu.be/LT0uL1PwCsI , http://youtu.be/uROahM63QmE 17.06.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) videa: http://youtu.be/zVMurEXufRw , http://youtu.be/LT0uL1PwCsI 17.06.2012
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 27.12.2013 - Soutěska 27.12.2013
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17.06.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 17.06.2012
Konipas citronový (Motacilla citreola) 27.4.2013 v Záhlinicích (Zdeněk Jabůrek, Jiří Barták) 11.05.2013
Konipas horský (Motacilla cinerea) 17.06.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) videa: http://youtu.be/uAAJ3swa5Hs , http://youtu.be/k_8vA6YSlKM , 17.06.2012
Linduška úhorní (Anthus campestris) 23.9.2015 v Břestu, video: https://youtu.be/az27Hi7vki8 23.09.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.06.2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) 17.06.2012
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) video: http://youtu.be/SOxiTNSJfYQ 17.06.2012
Linduška horská (Anthus spinoletta) 17.06.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) video: http://youtu.be/hPQNXHkfllk 17.06.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) video: http://youtu.be/Z5xUjwByO-w 17.06.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) videa: http://youtu.be/nkm68bpN7D4 , http://youtu.be/jDts_Brwm7Y 17.06.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) video: http://youtu.be/Ono-VJOfItY 17.06.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 12.06.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) videa: http://youtu.be/2wG_5THzSVY , http://youtu.be/9-A1aPU2te0 , http://youtu.be/Cj1zCMHLj4g 17.06.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 17.06.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) 17.06.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 22.10.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) http://youtu.be/0Eppv-rp-3k 25.05.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.06.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) video: http://youtu.be/NTCIpJOFu5A 17.06.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.06.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) video: http://youtu.be/EQVquyxS21k 17.06.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 17.06.2012
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.06.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 17.06.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 17.06.2012
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 18. 12. 2016, Citov 18.12.2016
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) video: http://youtu.be/J8jC6Jg_Gag 17.06.2012