Jana Kantorová - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 15.05.2012
Berneška velká (Branta canadensis) ryb. Amerika, Františkovy Lázně, březen 2015 17.03.2015
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 15.05.2012
Husa velká (Anser anser) 15.05.2012
Husa polní (Anser fabalis) 15.05.2012
Husa běločelá (Anser albifrons) 15.05.2012
Labuť velká (Cygnus olor) 15.05.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) Turovec, 8.3.2015 08.03.2015
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 15.05.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 15.05.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.05.2012
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 15.05.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 15.05.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 15.05.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 15.05.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 15.05.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 10.09.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.05.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 15.05.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.05.2012
Polák velký (Aythya ferina) 15.05.2012
Polák malý (Aythya nyroca) rybník Černý Nadýmač, 05.08.2017 06.08.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.05.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 15.05.2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) jezero Milada, Chabařovice-Ústí n. L. 01.02.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) ryb. Dvořiště, 17.11.2016 21.11.2016
Turpan černý (Melanitta nigra) Vltava, Nelahozeves, 25.10.2016 26.10.2016
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 15.05.2012
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.05.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.05.2012
Morčák velký (Mergus merganser) 15.05.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 15.05.2012
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Šumava, 19.3.2016 19.03.2016
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Šumava, 16.4.2016 17.04.2016
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 15.05.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 15.05.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.05.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 15.05.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Bzenecká doubrava, červen 2013 17.06.2013
Rorýs obecný (Apus apus) 15.05.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 15.05.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 15.05.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 15.05.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15.05.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 15.05.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 15.05.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.05.2012
Chřástal polní (Crex crex) 03.07.2013
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Šumava, 16.4.2016 17.04.2016
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.05.2012
Lyska černá (Fulica atra) 15.05.2012
Chřástal malý (Zapornia parva) Rožďalovické rybníky, 20.5.2016 21.05.2016
Jeřáb popelavý (Grus grus) Bohdaneč, 6.9.2014 09.09.2014
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 15.05.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) V.N.Kyjice, 30.10.2016 30.10.2016
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.05.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 10.11.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.05.2012
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnické rybníky, 30.4.2014 03.05.2014
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Nesyt, 6.4.2014 08.04.2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.05.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Nehvizdy, 16.3.2013 16.03.2013
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Rožmberk, 9.10.2016 10.10.2016
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.06.2014
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.05.2012
Koliha velká (Numenius arquata) 15.08.2013
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Nechranice, 9.9.2012 11.09.2012
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Ryb. Nová, Dívčice, 2.5.2015 04.05.2015
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Rozkoš, 10.9.2016 10.09.2016
Jespák rezavý (Calidris canutus) Rozkoš, 10.9.2016 10.09.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.05.2012
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Bohdaneč, 6.9.2014 09.09.2014
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.04.2016
Jespák písečný (Calidris alba) Rozkoš, 10.9.2016 10.09.2016
Jespák obecný (Calidris alpina) 05.06.2016
Jespák malý (Calidris minuta) Bohdaneč, 6.9.2014 29.01.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Borotice, Příbramsko, 3/2016 11.03.2016
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Slatina, Praha, 3/2016 27.03.2016
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 15.05.2012
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.05.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.05.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Mutěnice, 30.4.2014 04.05.2014
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 15.05.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 15.05.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 15.05.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.05.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.05.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Mutěnické rybníky, 30.4.2014 03.05.2014
Racek bouřní (Larus canus) 15.05.2012
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 15.05.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 15.05.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 05.06.2016
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 15.05.2012
Rybák obecný (Sterna hirundo) 15.05.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Koclířov, 24.4.2013 04.05.2013
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.04.2016
Potáplice malá (Gavia stellata) Praha-Braník, 22.1.2016 22.01.2016
Potáplice severní (Gavia arctica) Nechranice, 15.2.2014 19.02.2014
Potáplice lední (Gavia immer) Jezero Milada 22.01.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 15.05.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 15.05.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Vltava, Praha, 29.09.2017 29.09.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 15.05.2012
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky, ČB, 27.4.2013 04.05.2013
Bukač velký (Botaurus stellaris) Lomnice n. Lužnicí, 19.3.2016 19.03.2016
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Mutěnické ryb., červen 2013 17.06.2013
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 15.05.2012
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Čejkovice, 2.5.2016 03.05.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.05.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 15.05.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 15.05.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 15.05.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 15.05.2012
Orel královský (Aquila heliaca) Klentnice, 1.3.2015 01.03.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.05.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 15.05.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 15.05.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 15.05.2012
Moták lužní (Circus pygargus) Hulín, 24.4.2016 25.04.2016
Luňák červený (Milvus milvus) 15.05.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 15.05.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.05.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 15.05.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 15.05.2012
Sova pálená (Tyto alba) 15.05.2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) Šumava, 16.4.2016 17.04.2016
Sýček obecný (Athene noctua) 15.05.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Šumava, březen 2016 07.03.2016
Kalous ušatý (Asio otus) Valtice, 28.2.2015 01.03.2015
Kalous pustovka (Asio flammeus) Milovice, 6.1.2018 06.01.2018
Výr velký (Bubo bubo) Český ráj, 12.2.2017 12.02.2017
Puštík obecný (Strix aluco) Šumava, březen 2016 07.03.2016
Puštík bělavý (Strix uralensis) Šumava, březen 2016 07.03.2016
Dudek chocholatý (Upupa epops) Bzenecká doubrava, červen 2013 17.06.2013
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15.05.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) Pouzdřanská step, červen 2013 17.06.2013
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.04.2016
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15.05.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.05.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.05.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 15.05.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 15.05.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.05.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 15.05.2012
Žluna šedá (Picus canus) 15.05.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.05.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 15.05.2012
Raroh velký (Falco cherrug) Benátky n.J.-Kbel, 14.3.2017 18.03.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.05.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 15.05.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.05.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 15.05.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15.05.2012
Straka obecná (Pica pica) 15.05.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Třístoličník, Šumava, 19.3.2016 19.03.2016
Kavka obecná (Coloeus monedula) 15.05.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 15.05.2012
Vrána černá (Corvus corone) 15.05.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 15.05.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 15.05.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 15.05.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.05.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 10.11.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.05.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.05.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15.05.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 15.05.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 15.05.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Mutěnické rybníky, červen 2013 17.06.2013
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.07.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 15.05.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Praha, Chodov, 15.3.2015 15.03.2015
Břehule říční (Riparia riparia) 15.05.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 15.05.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.05.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.05.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 15.05.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.05.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.05.2012
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 11.6.2016, Harrachov 12.06.2016
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 15.05.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Dívčice, 27.4.2013 04.05.2013
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.05.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 15.05.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Praha, Černý most 05.06.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 15.05.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.05.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 15.05.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 15.05.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 15.05.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 15.05.2012
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 15.05.2012
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 15.05.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Zbudovská blata, 3.5.2015 04.05.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.05.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 15.05.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 15.05.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Merklín, 15.2.2014 19.02.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.05.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.05.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.05.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.05.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.05.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 15.05.2012
Kos černý (Turdus merula) 15.05.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.05.2012
Kos horský (Turdus torquatus) Vrbatova bouda, Krkonoše, 6.6.2015 07.06.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 17.07.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 15.05.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 15.05.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) ryb, Slatina, Dubeč, 19.4.2015 19.04.2015
Lejsek malý (Ficedula parva) Velké Hamry, 18.5.2016 19.05.2016
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Hostivické rybníky, 18.4.2015 18.04.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Zliv, 3.5.2015 04.05.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.05.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.05.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.05.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 15.05.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Bzenecká doubrava, červen 2013 17.06.2013
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.05.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 17.07.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 17.07.2012
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka, 7.6.2015 07.06.2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.05.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 15.05.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 15.05.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 17.07.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) Krkonoše, červen 2015 07.06.2015
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.05.2012
Linduška horská (Anthus spinoletta) Sněžka, 7.6.2015 07.06.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15.05.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.05.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 15.05.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15.05.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Šumava, 27.5.2016 30.05.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) 15.05.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) Strachotín 4.10.2014 20.10.2014
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Brandýs nad Labem 13.01.2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Krkonoše, červen 2015 07.06.2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.05.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.05.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 15.05.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.05.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Strachotín, VDNM, 1.3.2015 01.03.2015
Strnad luční (Emberiza calandra) 15.05.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.05.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 15.05.2012
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov, 01.01.2017 01.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 15.05.2012