Pavel Shromáždil - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 11.03.2024
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 30.10.2019
Berneška velká (Branta canadensis) 03/2010 - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 14.09.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 30.12.2021
Husa velká (Anser anser) 31.12.2012
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 11.03.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 01.02.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.12.2012
Husa malá (Anser erythropus) 30.10.2021 - Písečný rybník, Hodonín (HO,JM) 03.11.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 31.12.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) 11.03.2024
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 21.12.2007 - (Zpěvanka, 7R42), řeka Morava, Kroměříž (KM,ZL) 14.09.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.3.2009 - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 14.09.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 31.12.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 21.3.2009 - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 14.09.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 31.12.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 31.12.2012
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 11.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 31.12.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 31.12.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 31.12.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 31.12.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 31.12.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 31.12.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 31.12.2012
Polák velký (Aythya ferina) 31.12.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 31.12.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 31.12.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 30.12.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) 11.03.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) opakovaně, především na štěrkovně v Hulíně 31.12.2012
Turpan černý (Melanitta nigra) 11.03.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 20.12.2010 - Troubecká pískovna, Troubky (PR) 14.09.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 31.12.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 31.12.2012
Morčák velký (Mergus merganser) 31.12.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 31.12.2012
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 26.7.2013 - lesní cesta nad Vernířovice (SU) 14.09.2021
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 11.03.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 31.12.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 31.12.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 31.12.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Bzenec - cvičiště, Bzenec (HO,JM) 09.07.2016
Rorýs obecný (Apus apus) 31.12.2012
Drop velký (Otis tarda) 11.03.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 31.12.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 31.12.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 31.12.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 31.12.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 31.12.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 31.12.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 31.12.2012
Chřástal polní (Crex crex) 4.6.2010 - Kostelec u Zlína, Kostelec (ZL,ZL) 14.09.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 2 x Záhlinice (2012), opakovaně mokřad Bašňov (2012) 31.12.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 31.12.2012
Lyska černá (Fulica atra) 31.12.2012
Chřástal nejmenší (Zapornia pusilla) 1.5.2010 - Bašnovský mokřad, Střížovice (KM,ZL), FK 57/2010 14.09.2021
Chřástal malý (Zapornia parva) 1.5.2010 - Bašnovský mokřad, Střížovice (KM,ZL) 14.09.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 10.3.2007 - pole u Medlova, Medlov (KM,ZL) 14.09.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 31.12.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 31.12.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 31.12.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 19.4.2001 - Chomoutovské jezero, Chomoutov (OL,OL), FK 10/2003 14.09.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 31.12.2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 29.3.2009 - Tovačovské rybníky, Tovačov (PR,OL) 14.09.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 7.8.2011 - Prostřední rybník, Lednice (BV,JM) 14.09.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Tovačovské rybníky, Tovačov (PR,OL) 14.09.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 31.12.2012
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 11.03.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 31.12.2012
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 11.03.2024
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 31.12.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 31.12.2012
Kulík říční (Charadrius dubius) 31.12.2012
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 11.03.2024
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 13.9.2014 - pole u Skaštic, Skaštice (KM,ZL) 14.09.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 26.8.2010 - zamokřené pole u Iváně, Ivaň (PV,OL) 14.09.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 31.12.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 11.03.2024
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 31.12.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 1.5.2010 - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 11.03.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 31.12.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 27.7.2016 - rekultivovaná štěrkopískovna Krčmaň (OL,OL) 14.09.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 31.12.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) 31.12.2012
Jespák písečný (Calidris alba) 18.5.2003 - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 31.12.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) 31.12.2012
Jespák malý (Calidris minuta) 31.12.2012
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 11.03.2024
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 31.12.2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) odkalovací nádrže u Kojetína, Kojetín (PR,OL) 14.09.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 31.12.2012
Vodouš malý (Xenus cinereus) 9.5.2021 - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) - objevitel 10.05.2021
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 21.9. - odkaliště cukrovaru Vrbátky, Vrbátky (PV,JM) 14.09.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 2.7.2003 - odkalovací nádrže cukrovaru u Kojetína (PR,OL), FK 44/2003 - objevitel 14.09.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 31.12.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 31.12.2012
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 11.03.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 31.12.2012
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 10.4.2010 - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 31.12.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 31.12.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 31.12.2012
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 6.6.2021 - podmáčené pole u Bochoře (PR,OL) - objevitel 14.09.2021
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 11.03.2024
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 30.10.2019
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 24.4.2021 - NPP Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) - objevitel 10.05.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 31.12.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 31.12.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 31.12.2012
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 11.03.2024
Racek bouřní (Larus canus) 31.12.2012
Racek mořský (Larus marinus) 30.12.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 31.12.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 31.12.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 5.5.2009 - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) - určil Jiří Šírek 14.09.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Hulínská štěrkopískovna, Tovačovské rybníky 14.09.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) opakovaně, především Záhlinice 31.12.2012
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 11.03.2024
Rybák malý (Sternula albifrons) 6.7.201? - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 14.09.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 31.12.2012
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 31.12.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 31.12.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) 31.12.2012
Chaluha velká (Stercorarius skua) 11.03.2024
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 11.03.2024
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 11.03.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 31.12.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) 31.12.2012
Potáplice lední (Gavia immer) 11.03.2024
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) 11.03.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 31.12.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.12.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 28.8.2013 - Svárovský rybník, Záhlinice (KM, ZL) 14.09.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 31.12.2012
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 11.03.2024
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 24.5.2008 - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 1 x Tovačov, opakovaně hlasy Záhlinice 31.12.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 31.12.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 31.12.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 30.12.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 11.03.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 31.12.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) opakovaně 31.12.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 31.12.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) opakovaně 31.12.2012
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 11.03.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 31.12.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 31.12.2012
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 11.03.2024
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 21.8. - pole u Chvalkovic na Hané (VY,JM) 14.09.2021
Orel stepní (Aquila nipalensis) 27.8.2023 - pole u Skaštic (KM,ZL) 06.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 02/2001 - Tovačov (PR,OL), FK 53/2001 14.09.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 8.3.2014 - Chvalčov (KM,ZL) 14.09.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 31.12.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 31.12.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.12.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 31.12.2012
Moták stepní (Circus macrourus) 30.12.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 31.12.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 31.12.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 31.12.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31.12.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 31.12.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 1.9.2013 - pole u Pravčic (KM, ZL), poté ještě opakově (2013) na polích Břest - Němčice - Pravčice 14.09.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 31.12.2012
Sova pálená (Tyto alba) 31.12.2012
Sýček obecný (Athene noctua) opakovaně - dříve hnízdící druh v obci Medlov, po zrušení místního JZD vymizel (na přelomu tisíciletí) 31.12.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30.12.2021
Výreček malý (Otus scops) 11.03.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 30.10.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) opakovaně 31.12.2012
Výr velký (Bubo bubo) 11.03.2024
Puštík obecný (Strix aluco) 31.12.2012
Puštík bělavý (Strix uralensis) 11.03.2024
Dudek chocholatý (Upupa epops) 31.12.2012
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 11.03.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 31.12.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 31.12.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 31.12.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 26.5.2012 - les u Chvalčova 14.09.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 31.12.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 31.12.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 26.5.2012 - Přerov 14.09.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 31.12.2012
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) opakovaně (hlavně Hostýnské vrchy) 14.09.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 31.12.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 31.12.2012
Žluna šedá (Picus canus) 31.12.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 31.12.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 14.5.2011 - Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) opakovaně 31.12.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 31.12.2012
Raroh velký (Falco cherrug) 8.8.2010 - polní louže u Iváně, Ivaň (PV,OL) 14.09.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 31.12.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 31.12.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 31.12.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 31.12.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 31.12.2012
Straka obecná (Pica pica) 31.12.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 31.12.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 31.12.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 31.12.2012
Vrána černá (Corvus corone) 31.12.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 31.12.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 31.12.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 31.12.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 31.12.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 31.12.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 31.12.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 31.12.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 31.12.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 31.12.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 31.12.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 31.12.2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) 5.5.2013 - vinice u Pavlova (Pálava) 14.09.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 31.12.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 31.12.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 31.12.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.12.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 31.12.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 31.12.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 31.12.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 31.12.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 31.12.2012
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 11.03.2024
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 31.12.2012
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 7.4.2022 - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 08.06.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 31.12.2012
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 11.03.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 31.12.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 31.12.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 31.12.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 31.12.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 31.12.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 31.12.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.12.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 31.12.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 31.12.2012
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 31.12.2012
Pěnice malá (Curruca nana) 11.03.2024
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 31.12.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.12.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 31.12.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 31.12.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 31.12.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 11.03.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 31.12.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 31.12.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 31.12.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 31.12.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 31.12.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) opakovaně 31.12.2012
Kos černý (Turdus merula) 31.12.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 31.12.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 26.5.2012 - Tesák, Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 14.09.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 31.12.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 31.12.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 31.12.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 31.12.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) opakovaně 31.12.2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 31.12.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 31.12.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 31.12.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 31.12.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 31.12.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 31.12.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 31.12.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 31.12.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 31.12.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 31.12.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 31.12.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 31.12.2012
Konipas citronový (Motacilla citreola) 19.4.201? - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 31.12.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 31.12.2012
Linduška úhorní (Anthus campestris) 199? - na jarním tahu, polní cesta u Medlova (KM,ZL) 14.09.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 31.12.2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) 31.12.2012
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 3.5.2014 - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 10.4.2010 - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.09.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 31.12.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 31.12.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 31.12.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 31.12.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 10.6.2017 - Heřmanský stav, Ostrava (OV,MS) 14.06.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 31.12.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 11.11.2005 - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 14.09.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.12.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 9.12.2017 - polní cesta, Břest (KM, ZL) 18.12.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) prosinec 2017 - polní cesta, Břest (KM,ZL) 26.08.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 31.12.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 31.12.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31.12.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 31.12.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 2.1.2002 - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 14.09.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 31.12.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 31.12.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 11.03.2024
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 11.03.2024
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 11.03.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.12.2012