Milada Haasová

Email  
Vlastní web
Datum narození 13.5.1951
Bydliště
Zaměstnání / vzdělání gymnázium / v důchodu
Oblíbené lokality kasárenský rybník ve Valašském Meziříčí, krmítka na zahradě, Beskydy,
Počet druhů ČR 148
Počet druhů WP 0
Milada Haasová
Pár slov o sobě

O ptáky jsem se začala zajímat teprve nedávno, v zimě 2009, kdy jsem se starala o těžce nemocnou sousedku a volné chvíle jsme mj. trávily také pozorováním ptactva na krmítku umístěném za oknem v zahradě. Od té doby pozoruji ptáky i na procházkách se psem a na výletech s Klubem českých turistů. Vloni jsem jako dárek k narozeninám dostala dalekohled Nikon Action 8× 40 CF a několik příruček a určovacích atlasů ptáků, takže sledování opeřenců je zajímavější. Čím více informací o ptácích se ke mně dostává, tím více zjišťuji, jak náročný je ornitologie obor, a že mi bude stačit pouze amatérský pohled na věc. Chtěla bych se zaměřit na pěvce, kteří se vyskytují v blízkosti mého bydliště.

Poslední přírůstky do birdlistu ČR

2012 - slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - vodouš bahenní (Tringa glareola) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - vodouš tmavý (Tringa erythropus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - vodouš rudonohý (Tringa tetanus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - volavka bílá (Ardea alba) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - rybák obecný (Sterna hirundo) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - kulík říční (Charadrius dubios) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - moták pochop (Circus aeruginosus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - čírka obecná( Anas crecca) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - potápka roháč (Podiceps cristatus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - lyska černá (Fulica atra) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - polák chocholačka (Aythya fuligula) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - polák velký (Aythya ferina) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - pisík obecný (Actitis hypoleucos) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - včelojed lesní (Pernis apivorus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL) - strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), 9. 4. 2012, rybník Srpek, Kuřim (BO, JM) - moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - 3.4.2012, Valašské Meziříčí (VS, ZL) - králíček obecný (Regulus regulus) - 8.1.2012, 1 ex., Valašské Meziříčí (VS, ZL)

Nejzajímavějsí pozorování ČR

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), květen 2011, kasárenský rybník Valašské Meziříčí rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), květen 2011, kasárenský rybník Valašské Meziříčí

Nejzajímavějsí pozorování WP
Vybavení
Oblíbění ptáci nebo skupiny
Oblíbené lokality
Odkazy
Mapa