Daniel Černý

Email  
Vlastní web  
Datum narození 16.5.1979
Bydliště Praha
Zaměstnání / vzdělání  
Oblíbené lokality  
Počet druhů ČR 218
Počet druhů WP 227
Daniel Černý
Poslední přírůstky do birdlistu ČR
2013
- chřástal polní (Crex crex) 1.7.2013, Praha, Černý most
- budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 18.6.2013, Harachov, Mumlavský důl
- brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 15.2.2013, Mnichovice, Šibeniční vrch
- potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) 1.1.2013, v.n. Nové Mlýny

2012
- racek mořský (Larus marinus) 28.10.2012, Rozkoš
- potáplice malá (Gavia stellata) 28.10.2012, rybník Oplatil
- potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 28.10.2012, rybník Oplatil
- jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 11.9.2012, Rozkoš
- kulík písečný (Charadrius hiaticula) 11.9.2012, Rozkoš
- lejsek šedý (Muscicapa striata) 2.9.2012, Praha, Černý most
- tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) - 6.5.2012, Novohaklovský ryb., Českobudějovicko
- ibis hnědý (Plegadis falcinellus) - 6.5.2012, Vrbenské rybníky, Českobudějovicko
- lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - 6.5.2012, Vrbenské rybníky, Českobudějovicko
- dudek chocholatý (Upupa epops) - 3.5.2012, Žehuň
- strakapoud malý (Dendrocopos minor) - 3.5.2012, Žehuň
- keptuška stepní (Vanellus gregarius) - 22.4.2012, Českobudějovické rybníky
- králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) - 21.4.2012, Šumava
- jeřábek lesní (Bonasa bonasia) - 21.4.2012, Šumava
- tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) - 21.4.2012, Šumava
- ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) - 20.4.2012, Šumava
- tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - 20.4.2012, Šumava
- sluka lesní (Scolopax rusticola) - 19.4.2012, Šumava
- puštík bělavý (Strix uralensis) - 19.4.2012, Šumava
- koliha malá (Numenius phaeopus) - 19.4.2012, Českobudějovické rybníky
- pisila čáponohá (Himantopus himantopus) - 19.4.2012, Českobudějovické rybníky
- racek polární (Larus glaucoides) - 27.2.2012, Ústecký kraj (MO, UL)
- slučka malá (Lymnocryptes minimus) - 9.2.2012, Turnov
- labuť zpěvná (Cygnus cygnus) - 8.2.2012, Labe v Kolíně
- racek šedý (Larus hyperboreus) - 26.1.2012, Vltava, Praha
- racek stříbřitý (Larus argentatus) - 20.1.2012, Labe v Mělníku

2011
- turpan hnědý (Melanitta fusca) - 26.12.2011, Tišice
- berneška rudokrká (Branta ruficollis) - 19.12.2011, Podůlšany
- hoholka lední (Clangula hyemalis) - 19.12.2011, rybník Oplatil
- drozd cvrčala (Turdus iliacus) - 6.12.2011, Rozkoš
- konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris) - 6.12.2011, Rozkoš
- kulík zlatý (Pluvialis apricaria) - 6.12.2011, Rozkoš
- potáplice severní (Gavia arctica) - 6.12.2011, Rozkoš
- kajka mořská (Somateria mollissima) - 6.12.2011, Rozkoš
- chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) - 27.10.2011, Žehuňský rybník
- zvonohlík zahradní (Serinus serinus) - 14.10.2011, Rozkoš
- kulík bledý (Pluvialis squatarola) - 14.10.2011, Rozkoš
- racek středomořský (Larus michahellis) - 13.9.2011, Rozkoš
- pěnice slavíková (Sylvia borin) - 11.8.2011, Žehuň
- včelojed lesní (Pernis apivorus) - 11.8.2011, Žehuň
- jespák malý (Calidris minuta) - 27.7.2011, Hostín u Vojkovic
- holub doupňák (Columba oenas) - 25.6.2011, Hostín u Vojkovic
- hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - 31.5.2011, Kopeč
- pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - 31.5.2011, Kopeč
- moták lužní (Circus pygargus) - 29.5.2011, Tovačov (PR, OL)
- luňák hnědý (Milvus migrans) - 29.5.2011, Tovačov (PR, OL)
- vlha pestrá (Merops apiaster) - 28.5.2011, Litenčice (KM, ZL)
- moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - 28.5.2011, Tovačov (PR, OL)
- sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) - 28.5.2011, Tovačov (PR, OL)
- husice egyptská (Alopochen aegyptiacus) - 28.5.2011, Tovačov (PR, OL)
- lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) - 14.5.2011, Proseč u Semil
- kos horský (Turdus torquatus) - 14.5.2011, Krkonoše
- linduška horská (Anthus spinoletta) - 14.5.2011, Krkonoše
- budníček větší (Phylloscopus trochilus) - 14.5.2011, Krkonoše
- čečetka tmavá (Carduelis cabaret) - 14.5.2011, Krkonoše
- pěvuška podhorní (Prunella collaris) - 14.5.2011, Krkonoše
- pěvuška modrá (Prunella modularis) - 14.5.2011, Krkonoše
- krutihlav obecný (Jynx torquilla) - 14.5.2011, Proseč u Semil
- rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) - 5.5.2011, Praha, Černý most
- pěnice pokřovní (Sylvia curruca) - 1.5.2011, Žehuň
- linduška lesní (Anthus trivialis) - 1.5.2011, Žehuň
- racek žlutonohý (Larus fuscus) - 1.5.2011, Žehuň
- cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - 1.5.2011, Žehuň
- racek malý (Hydrocoloeus minimus) - 30.4.2011, Žehuň
- vodouš rudonohý (Tringa totanus) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- břehouš černoocasý (Limosa limosa) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- rybák obecný (Sterna hirundo) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- volavka stříbřitá (Egretta garzetta) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- husice liščí (Tadorna tadorna) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- koliha velká (Numenius arquata) - 16.4.2011, Českobudějovické rybníky
- bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) - 3.4.2011, pole u Rožďálovic
- ťuhýk šedý (Lanius excubitor) - 3.4.2011, pole u Rožďálovic
- konopka obecná (Carduelis cannabina) - 3.4.2011, pole u Horoušan
- šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) - 28.3.2011, Praha, Černý most
- čečetka zimní (Carduelis flammea) - 1.3.2011, Praha, Černý most
- čírka obecná (Anas crecca) - 1.2.2011, Tišice
- hýl obecný (Mergus merganser) - 9.1.2011, Praha, Trója
- husice rezavá (Tadorna ferruginea) - 7.1.2011, Labe, Neratovice
- polák kaholka (Aythya marila) - 7.1.2011, Labe, Čelákovice
- morčák velký (Mergus merganser) - 7.1.2011, Labe, Čelákovice
- morčák malý (Mergellus albellus) - 7.1.2011, Vltava, Klecany
- kachnička mandarinská (Aix galericulata) - 7.1.2011, Vltava, Klecany

2010
- sýkora lužní (Parus montanus) - 28.11.2010, Špindlerův Mlýn
- polák malý (Aythya nyroca) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- linduška luční (Anthus pratensis) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- racek bělohlavý (Larus cachinnans) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- jespák bojovný (Philomachus pugnax) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- jespák obecný (Calidris alpina) - 28.9.2010, v.n. Rozkoš
- vrána šedá (Corvus cornix ) - 14.9.2010, Tišice
- kulík říční (Charadrius dubius) - 14.9.2010, Tišice
- bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 14.9.2010, Tišice
- puštík obecný (Strix aluco) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky, jen hlas
- rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- cvrčilka zelená (Locustella naevia) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- slavík modráček (Luscinia sviceca) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- luňák červený (Milvus milvus) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- konipas luční (Motacilla flava) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- bukáček malý (Ixobrychus minutus) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky, odchycen při kroužkování
- břehule říční (Riparia riparia) - 7.8.2010, Rožďálovické rybníky
- pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) - jaro 2010, Žehuňský rybník
- čížek lesní (Carduelis spinus) - jaro 2010, Praha - Klánovice
- strnad luční (Miliaria calandra) - jaro 2010, Rožďálovické rybníky
- drozd brávník (Turdus viscivorus) - jaro 2010, Praha 9
- rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) - jaro 2010, Rožďálovické rybníky
- koroptev polní (Perdix perdix) - jaro 2010, Praha 9 - Černý most
- krkavec velký (Corvus corax) - jaro 2010, zámek Hrubá Skála
- pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) - jaro 2010, Praha 9 - Černý most

Nejzajímavějsí pozorování ČR
Potáplice žlutozobá - 1.1.2013, v.n. Nové Mlýny Ibis hnědý - 6.5.2012, Vrbenské rybníky, Č.B. racek šedý - 26.1.2012, Vltava, Praha racek polární - 27.2.2012, Ústecký kraj tetřev hlušec - 20.4.2012, Šumava keptuška stepní - 22.4.2012, Českobudějovicko Poštolka rudonohá, Žehuň
Vybavení
Celestron regal 80F-ED, Nikon Action 12X50 WATERPROOF
Oblíbené lokality
Německo, Norsko
Odkazy
www.dancerny.cz
Mapa