Jan Hajzler

Email  
Vlastní web
Datum narození 30.10.2002
Bydliště Lanškroun
Zaměstnání / vzdělání
Oblíbené lokality Lanškrounsko, Svitavsko, jižní Morava
Počet druhů ČR 248
Počet druhů WP 303
Jan Hajzler
Pár slov o sobě
Poslední přírůstky do birdlistu ČR
Nejzajímavějsí pozorování ČR

- Berneška velká (Branta canadensis) - 26.4.2020 Mutěnice

- Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) - 1.8.2020 Lanškroun

- Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) - 19.7.2020 Nesyt

- Volavka červená (Ardea purpurea) - 22.4.2020 Hvězda Opatov

- Orel křiklavý (Clanga pomarina) - 13.5.2020 Tatenice

- Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) - 7.9.2020 Žichlínek

- Jespák rezavý (Calidris canutus) - 31.8.2020 Nesyt

- Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) - 19.7.2020 Nesyt

- Jespák písečný (Calidris alba) - 12.9.2020 Sopřečský rybník

- Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) - 16.11.2020 Rozkoš

- Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) - 11.4.2020 Lanškroun

- Linduška rudokrká (Anthus cervinus) - 13.5.2020 Tatenice

- Labuť malá

Nejzajímavějsí pozorování WP

- Datlík tříprstý - Slovensko

- Kulík hnědý - Rakousko

- Drop velký - Rakousko

- Břehouš rudý - Maďarsko

- Rybák severní - Bulharsko

Vybavení

Binokulár: Vortex 12x50

Monokulár: Bresser 20-60x85

Fotoaparát: Nikon Coolpix P1000

Oblíbění ptáci nebo skupiny
volavkovití, vrubozobí, jeřáb popelavý
Oblíbené lokality

Lanškrounské rybníky, poldr Žichlínek, rybníky Hvězda a Nový u Opatova, jižní Morava

Odkazy
Obrázky
Jan Hajzler Jan Hajzler Jan Hajzler
Mapa