Renata Hasilová

Email  
Vlastní web  
Datum narození 31.3.1971
Bydliště Valtice
Zaměstnání / vzdělání MLZU Brno, obor zootechnika vedoucí aktivit se psy v organizaci poskytující sociální služby
Oblíbené lokality Lednické rybníky, Dyje ve St. Břeclavi, hráz ve Strachotíně... jinam se dostanu výjimečně
Počet druhů ČR 231
Počet druhů WP 247
Renata Hasilová
Poslední přírůstky do birdlistu ČR
2012
- hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - 22.4.2012, Moravské Bránice
- střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) - 21.4.2012, Pěkná, Šumava
- sýkora lužní (Poecile montanus) - 21.4.2012, Pěkná, Šumava
- holub doupňák (Columba oenas) - 21.4.2012, Pěkná, Šumava
- sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) - 21.4.2012, Pěkná, Šumava
- sýkora uhelníček (Periparus ater) - 21.4.2012, Pěkná, Šumava
- králíček obecný (Regulus regulus) - 20.4.2012, Pěkná, Šumava
- žluna šedá (Picus canus ) - 24.3.2012, Tovačov (PR, OL)
- potápka černokrká (Podiceps nigricollis) - 24.3.2012, Tovačov (PR, OL)
- racek černohlavý (Larus melanocephalus) - 24.3.2012, Tovačov (PR, OL)
- jeřáb popelavý (Grus grus) - 23.3.2012, Nesyt (BV, JM)
- morčák bílý (Mergellus albellus) - 5.2.2012, 2 ex., VDNM III (BV, JM)
- hoholka lední (Clangula hyemalis) - 5.2.2012, 2 ex., VDNM III (BV, JM)
- racek bouřní (Larus canus) - 31.1.2012, Dyje (BV, JM)
- racek šedý (Larus hyperboreus) - 28.1.2012, 1 ex., Vltava, Praha (PHA, PHA)
- ostralka štíhlá (Anas acuta) - 25.1.2012, 1 ex., Hlovecký rybník u Lednice

2011
- hvízdák eurasijský (Anas penelope) - 8.12.2011, Hlohovecký rybník
- sluka lesní (Scolopax rusticola) ) - 12.11.2011, Valtice, terasy u st. hranic
- kalous ušatý (Asio otus) - 1.10.2011, Valtice (BV, JM)
- orlovec říční (Pandion haliaetus) - 21.9.2011, Prostřední rybník, Lednice
- kulík písečný (Charadrius hiaticula) - 21.9.2011, Prostřední rybník, Lednice
- koliha velká (Numenius arquata) - 24.8.2011, Prostřední rybník, Lednice
- bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 18.8.2011, Prostřední rybník, Lednice
- jespák obecný (Calidris alpina) - 9.8.2011, Prostřední rybník, Lednice
- konipas horský (Motacilla cinerea) - 6.8.2011, Prostřední rybník, Lednice
- volavka stříbřitá (Egretta garzetta) - 29.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- husice rezavá (Tadorna ferruginea) - 29.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) - 29.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- žluva hajní (Oriolus oriolus) - 20.7.2011, Velké Pavlovice
- vlha pestrá (Merops apiaster) - 20.7.2011, JM kraj
- pisila čáponohá (Himantopus himantopus) - 17.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- jespák šedý (Calidris temminckii) - 17.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- slavík modráček (Luscinia svecica) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- chřástal vodní (Rallus aquaticus) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- budníček menší (Phylloscopus collybita) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) - 15.-16.7.2011, Nesyt, kroužkování
- budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) - 9.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- jespák bojovný (Philomachus pugnax) - 4.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- vodouš tmavý (Tringa erythropus) - 4.7.2011, Prostřední rybník, Lednice
- vodouš šedý (Tringa nebularia) - 15.6.2011, Prostřední rybník, Lednice
- vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - 15.6.2011, Prostřední rybník, Lednice
- rybák obecný (Sterna hirundo) - 1.6.2011, Záhlinice
- rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) - 21.5.2011, Zámecká Dyje, Lednice
- rybák černý (Chlidonias niger) - 21.5.2011, Prostřední rybník, Lednice
- kulík říční (Charadrius dubius) - 19.5.2011, Prostřední rybník, Lednice
- pisík obecný (Actitis hypoleucos) - 18.5.2011, Hlohovecký rybník, Hlohovec
- datel černý (Dryocopus martius) - 18.5.2011, Hlohovecký rybník, Hlohovec
- bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) - 17.5.2011, Čtvrtě (u pískovny), Valtice
- bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) - 17.5.2011, Čtvrtě (u pískovny), Valtice
Nejzajímavějsí pozorování ČR
břehouš černoocasý, vlhy pestré, sýkora parukářka, jeřábi popelaví, potápka rudokrká ve svatebním nádherný zážitek bylo pozorování jespáků bojovných a mezi nimi břehouši černoocasí stativákem nějaké dobré duši na hrázi Prostředního...byli jak na dlani...úžasný pohled, který běžně neznám...
Nejzajímavějsí pozorování WP
jako ČR
Vybavení
canon 70D + canon 75 - 300 USM III, který zároveň používám místo dalekohledu (neb dalekohledem nevidím kvůli vadě zraku) - často užívám foťák jako "zápisník" toho, co potkám a doma pak určuju.. jde to pomalu, ale jde...
Oblíbění ptáci nebo skupiny
vodní ptáci obecně, nejvíc asi bahňáci
Oblíbené lokality
prozatím: Pěkná - setkání klubu, vycházka v Tovačově, den u Neusiedler See, Helská kosa - únor 2014
Mapa