Pavel Albert

Email  
Vlastní web
Datum narození  
Bydliště České Budějovice
Zaměstnání / vzdělání
Oblíbené lokality Rybníky na Českobudějovicku, zejména Vrbenské rybníky a Dívčicko. Moc rád jezdím i na Třeboňsko. Nejraději jsem však na Šumavě, kde mohu trávit volné dny.
Počet druhů ČR 268
Počet druhů WP 310
Pavel Albert
Pár slov o sobě

K přírodě mám kladný vztah už od dětství. Chovám několik druhů hadů a želvy již více než dvacet let. O ptáky se zajímám poměrně krátkou dobu. V roce 2006 jsem navštívil oblast Dunajské Delty, abych nejenom uspokojil svou zálibu v pozorování hadů a želv, ale také abych se naučil porozumět pro mne do té doby tajné řeči ornitologů. Na této cestě jsem si uvědomil, že zájem o ornitologii bude mým dalším koníčkem. Jsem stále ve fázi poznávání, neustále se učím poznávat nové druhy.

Poslední přírůstky do birdlistu ČR

2021

- Turpan černý (Melanitta nigra) 23.12. VNNM (BV)

- Racek stříbřitý (Larus argentatus) 11.11. r. Horusický (TA)

- Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 6.10. r. Bažina (CB)

- Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 1.9. r. Čejkovice (CB)

- Bukač velký (Botaurus stellaris) 9.6. r. Služebný (JH)

2020

- Racek velký (Larus ichthyaetus) 11.10. r. Velký Tisý (JH) 

-Sova pálená (Tyto alba) 7.10.

-Chřástal malý (Porzana parva) 1.9. r. Domin (CB)

- Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 15.5. r. Novohaklovský (CB)

-Koliha malá (Numenius phaeopus) 2.4. r. Novohaklovský (CB)

- Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) 15.2. r. Služebný (JH)

2019

- Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) 20.10. r. Horusický   (TA)

- Dudek chocholatý (Upupa epops) 9.9. Dasný (CB)

- Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 2.8. VDNM Nové Mlýny (BO)

- Moták stepní (Circus macrourus) 9.5. (CB)

2018

- Potáplice lední (Gavia immer) 10.12. 2018 Jezero Milada (UL)

-Břehouš rudý (limosa lapponica) 25.9.2018 r. Nadvesný (ST)

- Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 2.9. 2018 Veselí n. Luž. (TA)

-Chřástal kropenatý (Porzana porzana)  7.7. 2018 Želnavské rozlitiny (PT)

2017

- Sýkořice vousatá 18.5.2017 (Panurus biarmicus) r. Řežabinec (PI)

2016

- Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 13.7. 2016 Nový Vrbenský rybník (CB)

- Ostříž lesní (Falco subbuteo) 10.5. 2016 PR Vrbenské rybníky (CB)

- Volavka červená (Ardea purpurea) 2.5. 2016 r. Březovec - Dívčice (CB)

- Puštík bělavý (Strix uralensis) 26.3. 2016 NP Šumava (PT)

- Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 26.2. 2016 Strachotín (BV) 1ex.

2015

- Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 27.12. 2015 Strachotín (BV)

- Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 27.12. 2015 Dolní Věstonice - hráz (BV)

- Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 13.10. 2015 Dolní Třebonín (CK)

- Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 25.5. 2015 Středočeský kraj

- Strnad luční (Miliaria calandra) 25.5. 2015 Středočeský kraj

- Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)10.4. 2015 Radimovice u Želče - Pracov (TA)

- Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.4. 2015 Dehtáře (CB)

- Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 16.2. 2015 pole u ryb. Volešek (CB)

2014

- Zedníček skalní (Tichodroma muraria)30.12. 2014 Pálava - Soutěska (BV), 1 ex.

- Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 22.11. 2014 ryb. Markovec (ST), 2 ex.

- Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 30.9. 2014 Čakov (CB), 5 ex.

- Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 5.9. 2014 pole u ryb. Volešek (CB), 3 ex.

- Kos horský (Turdus torquatus) 11.6. 2014 NP Šumava (PT)

- Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 22.5. 2014 České Budějovice (CB)

- Pěnice slavíková (Sylvia borin) 20.5. 2014 NPR Řežabinec (PI)

- Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 27.4. 2014 NP Šumava (PT)

- Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 25.4. 2014 ryb. Bezdrev (CB)

- Labuť malá (Cygnus bewickii) 12.2. 2014 Č. Budějovice řeka Vltava (CB)

2013

- Orel královský (Aquila heliaca) 27.12. 2013 Dyje - Drnholec (BV)

- Racek žlutonohý (Larus fuscus) 2.11. 2013 ryb. Horusický (TA)

- Racek mořský (Larus marinus) 13.10. 2013 ryb. Horusický (TA)

- Racek středomořský (Larus michahellis) 23.9. 2013 ryb. Dehtář (CB)

- Jespák písečný (Calidris alba) 21.9. 2013 ryb. Dehtář (CB)

- Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 3.9. 2013 ryb. Dehtář (CB)

- Zvonohlík zahradní (Serinus serinus 14.8. 2013 Albrechtice n/Vlt. - Nová Louka (PI)

- Bramborníček černohlavý (Saxicola torqualus) 12.6. 2013 U Záblatí (CB)

- Včelojed lesní (Pernis apivorus) 26.5. 2013 Kelčany (HO)

- Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 24.5. 2013 Pouzdřanská step (BV)

- Chocholouš obecný (Galerida cristata) 24.5. 2013

- Skřivan lesní (Lullula arborea) 24.5. 2013 Bzenecká Doubrava (HO)

- Vlha pestrá (Merops apiaster) 24.5. 2013 Pouzdřanská step (BV)

- Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.5. 2013 Pouzdřanská step (BV)

- Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5. 2013 PR Vrbenské rybníky (CB)

- Linduška luční (Anthus pratensis) 4.5. 2013 Stožec (PT)

- Racek černohlavý (larus melanocephalus) 27.4. 2013 ryb. Domin (CB), 2ex.

- Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.4. 2013 Nová Pec (PT)

- Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 20.4. 2013 Dívčice (CB)

- Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.4. 2013 ryb. Volešek (CB)

- Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 20.4. 2013 Dívčice (CB)

- Hoholka lední (Clangula hyemalis) 2.2. 2013 Praha, řeka Vltava, Sedlec (AA), 1 ex.

- Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 3.1. 2013 Zbudov (CB)

2012

- Husa malá (Anser erythropus) 28.12. 2012 Drnholec (BV) - pastva 7 ex. (5 juv., 2 ad.)

- Turpan hnědý (Melanitta fusca) 28.12. 2012 VDNM (BV) min. 45 ex.

- Racek tříprstý (Rissa tridaclyta)23.11. 2012 rybník Bezdrev (CB) 1 ex.

- Potáplice severní (Gavia arctica) 13.11. 2012 Ryb. Bošilecký (CB) 2 ex., ryb. Dvořiště (JH) 7 ex.

- Jespák malý (calidris minuta)13.9. 2012 Louže na poli u Dasenského ryb. (CB)

- Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 11.8. 2012 Velký Tisý (JH)

- Sýkora lužní (Parus montanus) 18.7.2012 Nová Pec (PT)

- Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 4.6. 2012 Vlhlavský ryb. (CB)

- Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 4.6. 2012 Vlhlavský ryb. (CB)

- Chřástal polní (Crex crex) - 31.5. 2012 Dobrá (PT)

- Křepelka polní (Coturnix coturnix) - 31.5. 2012 Soumarské rašeliniště (PT)

- Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) - 31.5. 2012 Nová Pec (PT)

- Moták lužní (Circus pygargus) 27.5. 2012 Vlhlavský ryb. (CB)

- Luňák hnědý (Milvus migrans) - 27.5. 2012 Radošovice (CB)

- Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) - 11.5. 2012 Vrbenské rybníky (CB)

- Žluva hajní (Oriolus oriolus) - 8.5. 2012 Vrbenské rybníky (CB)

- Jespák rezavý (Calidris canutus) - 3.5. 2012, Novohaklovský rybník (CB)

- Jespák šedý (Calidris temminckii) - 3.5. 2012 Novohaklovský rybník (CB)

- Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) - 29.4. 2012 Novohaklovský rybník (CB)

- Orel křiklavý (Aquila pomarina) - 28.4. 2012 Stožec (PT, JC)

- Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - 28.4. 2012 Nová Pec (PT)

- Kalous pustovka (Asio flammeus) - 18.4. 2012 Českobudějovicko (CB)

- Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) - 14.4. 2012 Nová Pec - Raškov (PT)

- Linduška lesní (Anthus trivialis) - 14.4. 2012 Nová Pec - Raškov (PT)

- Puštík obecný (Strix aluco) - 14.4. 2012 Šumava - Trojmezná (PT)

- Holub doupňák (Columba oenas) - 7.4. 2012 Nové Dvory (CB)

- Žluna šedá (Picus canus) - 5.4. 2012 rybník Velký Řečický (JH)

- Sýc rousný (Aegolius funereus) - 1.4. 2012 Sezimovo Ústí (TA)

- Kajka mořská (Somateria mollissima) - 31.3. 2012 Toušenské jezero (PY)

Nejzajímavějsí pozorování ČR

Turpan černý (Melanitta nigra) 23.12. 2021 VNNM (BV) - Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 1.9. 2021r. Čejkovice (CB) - Bukač velký (Botaurus stellaris) 9.6. 2020 r. Služebný (JH) - Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) 15.2. 2020 r. Služebný (JH) - Moták stepní (Circus macrourus) 9.5. (CB) - Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 13.7. 2016 Nový Vrbenský rybník (CB) - Volavka červená (Ardea purpurea) 2.5. 2016 r. Březovec - Dívčice (CB) - Puštík bělavý (Strix uralensis) 26.3. 2016 NP Šumava (PT) - Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 26.2. 2016 Strachotín (BV) 1ex. - Strnad zahradní 25.5. 2015 Středočeský kraj - Dřemlík tundrový 16.2. 2015 pole u ryb. Volešek (CB) - Zedníček skalní 30.12. 2014 Pálava - Soutěska (BV), 1 ex. - Kulík hnědý 5.9. 2014 pole u ryb. Volešek (CB) 3 ex. - Tetřev Hlušec 27.4. 2014 NP Šumava (PT), 1 F - Labuť malá 12.2. 2014 řeka Vltava - České Budějovice (CB), 1 imm. - Orel královský 27.12. 2013 Dyje - Drnholec (BV) - Racek mořský 13.10. 2013 ryb. Horusický (TA), 1 ad. - Husa malá 28.12.2012 - Drnholec (BV) - pastva 7 ex. (5 juv., 2 ad.) - Racek tříprstý 23.11.2012 - rybník Bezdrev 1 ex.  - Labuť zpěvná 11.8.2012 - Velký Tisý (JH) 1 ex. - Lyskonoh úzkozobý 4.6.2012 - Vlhlavský ryb. (CB) - Ibis hnědý 11.5.2012 - Vrbenské rybníky 2 ex. - Racek šedý 1.2.2012 - Praha – řeka Vltava, 1 ex. - Berneška rudokrká 23.1.2012 - Pohořelice, 7 ex. - Orel mořský 4.1.2012 - rybník Bezdrev, 17 ex.  - Hýl rudý 4.6.2011 - Želnavské rozlitiny, 2 M - Ústřičník velký 17.5.2011 - rybník Volešek, 3 ex. - Rybák velkozobý 18.4.2011 - rybník Koclířov, 6 ex. - Keptuška stepní 11.4.2011 - Dasný, 1 ex. - Kulík zlatý 16.3.2011 - rybník Volešek, 26 ex. - Berneška bělolící 8.2.2011 - Haklovy Dvory, 1 ex.  - Kamenáček pestrý 19.11.2009 - rybník Vlhavský 1 ex. - Tenkozobec opačný 26.10.2010 (rybník Blatec, 1 ex.), - Kolpík bílý 5.8.2008 - Novosedly - rybník Horní, 38 ex. - Pisila čáponohá 11.6.2008 - Novosedly - rybník Horní 5 ex.

Nejzajímavějsí pozorování WP
Vybavení
Oblíbění ptáci nebo skupiny
Oblíbené lokality

Opakovaně jsem navštívil Rumunsko, Maďarsko. Navštívil jsem také Španělsko a Francii.

Odkazy
Mapa